Hlavní navigace

Dokumenty lze nově podepsat pouhým otiskem prstu na mobilu

21. 4. 2015

Sdílet

 Autor: © Sean Gladwell - Fotolia.com
Řešení Touch ID, které v tuzemsku dovoluje připojení podpisu k dokumentu pouhým otiskem palce nebo jiného prstu, představila firma Software602. Novinka je prý v plném souladu se českou i evropskou legislativou. K dispozici je jako součást nových verzí aplikací Signer a FormApps Mobile.

V rámci řešení Signer a FormApps Mobile  se dokument převede do formátu PDF a poté je k němu připojí elektronický podpis, tedy rovnocenná náhrada vlastnoručního podpisu. Při připojování podpisu se obvykle zadává PIN, ale s novými verzemi aplikací Software602 stačí otisk uživatelova palce.

Dovoluje to k připojování využít chytrý mobilní telefon, který má uživatel obvykle pod osobní kontrolou, takže v případě ztráty či krádeže může podpisový certifikát okamžitě zneplatnit.

Navíc se v praxi prý ukazuje, že pokud má uživatel možnost podepsat dokument přímo ve smartphonu, vede to ke zrychlení procesů – a to i v porovnání s používáním notebooku připojeného k mobilnímu internetu.  

“ Podepsat více dokumentů při dodržení všech bezpečnostních pravidel, tedy s využitím malých a velkých písmen, číslic a zvláštních znaků bylo skutečně velmi náročné. Podpis dokumentů pomocí Touch ID je proti tomu skutečný uživatelský zážitek,” vysvětluje přínos novinky, co se týče uživatelského komfortu, Jan Petr, výkonný ředitel společnosti Software602.

Aplikace Signer nabízí prostředí pro práci s důvěryhodnými elektronickými dokumenty jako připojování podpisu, připojování kvalifikovaného časového razítka, převody formátů, ověřování pravosti příchozího elektronického dokumentu apod. Z mobilních platforem je k dispozici pro Windows, Android a iOS.

Cloud22

FormApps Mobile je zase určený pro práci s formulářovými aplikacemi nezávislými na zařízení a operačním systému.

Podle evropského nařízení eIDAS schváleného v loňském roce nesmí žádný úřad v žádném státě EU odmítnout dokument s elektronickým podpisem a požadovat místo něj papír.