Hlavní navigace

Dostaňte z modemu maximum! - Symantec TalkWorks PRO 3.0

S pomocí vhodného softwarového vybavení můžete zcela bez problémů přeměnitpočítač s připojeným faxmodemem na fax či telefonní záznamník. Mezi produkty této kategorie patří tak
Jaroslav Fikker 1. 12. 1999

Sdílet

S pomocí vhodného softwarového vybavení můžete zcela bez problémů přeměnit
počítač s připojeným faxmodemem na fax či telefonní záznamník. Mezi produkty
této kategorie patří také TalkWorks PRO od firmy Symantec, který nabízí
kompletní řešení faxových a hlasových služeb určené zejména pro menší kanceláře
a domácí uživatele.

Telefon
Nejčastěji budete pravděpodobně aplikaci používat v roli obyčejného telefonu.
Požadované číslo můžete vytočit hned několika způsoby ručním vyťukáním na
zobrazeném číselníku, výběrem z telefonního seznamu aplikace, použitím panelu
pro rychlou volbu (Speed Dial) nebo pomocí tlačítka Redial (v paměti je uloženo
15 naposledy volaných čísel). Součástí telefonu jsou i 3 speciální tlačítka
Mute (vypnutí mikrofonu), Hold (přidržení spojení na lince při přerušení
hovoru) a Flash (využití některých speciálních služeb telefonních ústředen).

Fax
Práce s faxy je svěřena oblíbenému WinFax PRO 9.0. Opět máte hned několik
možností, jak odeslat fax. Příslušná ikona je dostupná v menu Start systému
Windows, na panelu "Welcome to TalkWorks", v nástrojové liště aplikace Message
Manager a také na "virtuálním" telefonu. Navíc lze z libovolné aplikace pro
Windows "vytisknout" dokument na tiskárně WinFax. Ke každému faxu lze připojit
úvodní stránku (k editaci slouží Cover Page Designer), případně další grafické
nebo textové soubory. Před vlastním odesláním můžete ještě upravit text na
titulní stránce, zvýraznit některé části textu, změnit pořadí stránek nebo
upravit parametry pro odeslání faxu.
K příjmu faxů lze použít jednu ze dvou základních metod ruční nebo
automatickou. Jestliže máte pouze jednu linku pro telefonní a faxové spojení
nebo chcete kontrolovat, který fax přijmout a který ne, bude pro vás vhodnější
první varianta. V tomto případě totiž můžete např. nejprve vyřídit běžný
telefonní hovor a vzápětí přijmout fax odeslaný na základě tohoto rozhovoru.
Naopak automatický příjem faxu probíhá na pozadí zcela bez zásahu uživatele.
Další variantou je příjem faxových zpráv ze vzdáleného počítače nebo faxu s
podporou ukládání zpráv do paměti. S došlými faxy lze provádět celou řadu
operací např. vkládat poznámky, zvýraznit některé části nebo převést na text
pomocí OCR nástroje. Bohužel tato poslední funkce je bez neexistující podpory
češtiny téměř nepoužitelná.

Záznamník
TalkWorks PRO vám na rozdíl od obyčejného telefonního záznamníku nabízí mnohem
větší variabilitu. K dispozici máte několik typů hlasových, faxových a datových
schránek, s jejichž pomocí můžete vytvořit i značně rozsáhlý systém, který umí
přehrávat určitá sdělení, automaticky odeslat fax dle požadavků volajícího (Fax
On Demand) nebo přesměrovat volání na komunikační program (tak lze zajistit
vzdálený přístup k počítači bez nutnosti instalovat další telefonní linku).
Navíc lze ke každé schránce nastavit heslo pro vzdálený přístup. V takovém
případě můžete vybírat hlasové i faxové zprávy, aniž byste museli navštívit
svou kancelář.
Součástí instalace TalkWorks PRO jsou dva předdefinované systémy. První z nich
je nastaven jako klasický telefonní záznamník (přehraje uvítací zprávu a
zaznamená vzkaz), druhý je naopak určen pouze pro příjem faxů (vhodné řešení
pro 2 modemy). Nic vám ale nebrání v tom, abyste si vytvořili vlastní systém
vyhovující lépe vašim požadavkům. Práci vám usnadní přehledný průvodce a
několik šablon. Před ostrým nasazením nově vytvořeného systému můžete provést
jeho důkladné otestování pomocí aplikace Simulator.

Ostatní
Pro práci s odeslanými a přijatými zprávami je určen Message Manager, kde
můžete třídit jednotlivé položky do složek, přehrávat hlasové zprávy, spouštět
prohlížeč faxů, prohlížet informace o průběhu všech telefonních spojení,
vytvářet přehledy uskutečněných hovorů atd. Navíc integrace s elektronickou
poštou nabízí možnost přijímat a odesílat e-mailové zprávy přímo z prostředí
Message Manageru a naopak.
Důležitou součástí každého komunikačního programu je adresář kontaktů, jenž je
v případě TalkWorks PRO označován jako Phonebook. Jednotlivé kontakty lze opět
třídit do složek. Používáte-li již nějakého správce kontaktů, jistě uvítáte
možnost naimportovat nebo připojit databáze různého formátu (např. ACT!, Lotus
Organizer, ASCII, DBF, MS Access).
TalkWorks PRO je možné nasadit i v počítačových sítích. Uživatelé tak velmi
snadno mohou sdílet nejen složky se zprávami a kontakty, ale také telefonní
linky. S využitím této funkce lze z jednoho počítače v síti vytvořit jednoduchý
komunikační server, který bude pracovat jako centrální telefonní záznamník a
faxový server.
Poslední věcí, kterou bych zde chtěl zmínit, jsou rozsáhlé možnosti nastavení
upozornění na došlé zprávy. TalkWorks PRO lze totiž nakonfigurovat tak, aby
automaticky odeslal upozornění nebo celou zprávu (v tomto případě platí jistá
omezení) na váš telefon, mobil, pager nebo e-mail.
Závěr
Nová verze TalkWorks PRO nepřináší žádné převratné novinky, ale řadu drobných
vylepšení, která jsou zaměřena na zjednodušení ovládání a zvýšení uživatelského
komfortu. A tak jediným nedostatkem zůstává neexistence lokalizované verze
produktu.9 0698/OK o

TalkWorks PRO 3.0
uživatelské rozhraní
síťové funkce
šablony
není česká verze
K recenzi poskytla:
PR agentura Virklis
Na zámecké 8, Praha 4
Cena: 7 511 Kč (bez DPH)