Hlavní navigace

Dostupnost řešení SAS for Customer Experience Analytics oznámil SAS

SAS for Customer Experience Analytics, řešení, které bylo vyvinuto s využitím výkonné technologie sběru dat Dynamic Collection od Speed-Trapu a využívající technologii Web 2.0, uvedlna na trh firma SAS. Novinka zachycuje nejaktuálnější data z webu a spojuje je s daty získanými z ostatních kanálů, čímž podle dodavatele umožňuje vytvořit komplexní pohled na zákazníka, lépe pochopit jeho chování a na základě těchto znalostí zefektivnit marketing.
Pavel Louda 21. 11. 2008

Sdílet


SAS for Customer Experience Analytics, řešení, které bylo vyvinuto s využitím výkonné technologie sběru dat Dynamic Collection od Speed-Trapu a využívající technologii Web 2.0, uvedlna na trh firma SAS. Novinka zachycuje nejaktuálnější data z webu a spojuje je s daty získanými z ostatních kanálů, čímž podle dodavatele umožňuje vytvořit komplexní pohled na zákazníka, lépe pochopit jeho chování a na základě těchto znalostí zefektivnit marketing.
Analýzou dat v tomto kontextu je mimo jiné možno získat tyto informace:
· Identifikovat zákazníky, kteří upřednostňují on-line vyhledávání a off-line nákup,
· Určit, která z on-line kampaní byla nejúspěšnější v získávání zákazníků a kteří z nich se ukázali být loajální a vysoko ziskoví,
· Identifikovat produkty, které zákazníci vyhledávají on-line, aby je bylo možné oslovit tou správnou offline nabídkou
·
Řešení SAS for Customer Experience Analytics má navíc zabudované analytické nástroje, které pomohou marketingovým pracovníkům predikovat splnění stanovených obchodních cílů na základě aktuálních výsledků a parametrů dané marketingové kampaně.
Jednoduše použitelný reportovací systém umožňuje širokému okruhu uživatelů prohlížet si, vytvářet a rozesílat standardní či speciální zprávy a statistiky. Umožňuje manažerům rychlý přístup k požadovaným informacím v požadované formě.