Hlavní navigace

Download: Mars Notebook 1.61 – úložiště nejen pro vaše poznámky

29. 4. 2010

Sdílet

Mars Notebook běloruské firmy Mars Software můžete použít jako svého asistenta v práci i v životě.

MN2Mars Notebook běloruské firmy Mars Software můžete použít jako svého asistenta v práci i v životě: slouží jako centrální úložiště pro vaše poznámky, texty, tabulky, obrázky, grafy, odkazy, seznamy atd. Pokud najdete něco zajímavého na internetu nebo si potřebujete něco zapamatovat, je pro to Mars Notebook vhodný nástroj. Veškerá data, která do Notebooku vložíte, ukládá do databáze, kterou tvoří jediný soubor s koncovkou MNB. Toto uspořádání je výhodné na přenos a zálohování dat. Také se nemusíte starat o ukládání dat - program to provádí automaticky.

Těžiště programu tvoří práce se sekcemi. Ty jsou obsahem levé části hlavního okna, kde jsou uspořádány do stromové struktury. Ta zajišťuje přehled a rychlou orientaci v uložených datech. Sekce jsou vlastně kategorie, do kterých ukládáte svá data podle jejich charakteru a významu. Každá sekce má svůj vlastní název, pro který můžete vybrat font, a také přiřadit ikonu, kterou vyberete z kolekce 361 připravených ikon. K názvu sekce program automaticky přiřazuje datum a čas vytvoření, který buď můžete ponechat, nebo jej použít pro název sekce. Sekce mohou být tvořeny v jakékoli úrovni stromu, úroveň každé sekce může být kdykoli změněna, změněno může být i svislé pořadí nebo být přesunuta do jiné sekce. Počet sekcí, které můžete vytvořit, není v Mars Notebooku omezen.

Pravá část programového okna tvoří prohlížeč obsahu vybrané položky v okně sekcí. Prohlížeč je zároveň textovým editorem se slušnou výbavou nástrojů pro formátování textu, s možností vytvářet tabulky, odrážkové a číslované seznamy, vkládat obrázky, grafy, vodorovné čáry apod. Měnit můžete font, rozteč písma, barvy, řádkování, styly, zabudovaná je kontrola pravopisu (více než 25 slovníky) a funkce Automatické opravy. Dokumenty můžete importovat z aplikací MS Word, Works, WordPerfect, Windows Write, vkládat soubory HTML, CHM, Unicode a RTF. Do těchto formátů můžete své dokumenty také exportovat. Dokumenty můžete v okně prohlížet a upravovat jejich vlastnosti. Obsah dokumentu lze tisknout.

Pro ochranu vašich dat před nežádoucími uživateli je možné přiřadit heslo, které může vytvořit zabudovaný generátor. Od té chvíle nebude možné otevřít databázi bez zadání hesla. Je také možné zablokovat spuštěný program, když odcházíte od počítače, a pokud to zapomenete udělat, program se sám automaticky zablokuje po nastavené době nečinnosti.

Z některých dalších funkcí programu můžeme jmenovat vyhledávání a nahrazování textu, které je možné ve všech sekcích, funkce Undo/Redo, automatické zálohování databáze, možnost uložení nastavení programu buď do systémového registru nebo do speciálního souboru, výběr z 31 skinů pro nastavení vzhledu programu, možnost vyvolání hlavního okna programu pomocí definované klávesové zkratky, zabudovaná kalkulačka, která dokáže vyhodnotit výrazy jako ROUND ((14 +82) * 17 - (SQR (4) / 2 + PI)) -955. Hlavní okno programu můžete „upevnit“ na ploše, příp. je zprůhlednit. Zobrazit a skrýt lze stavový řádek, pravítko i panely nástrojů, které jsou konfigurovatelné. Mars Notebook je přenosný a lze jej spustit z libovolného Flash Media bez nutnosti instalace. K dispozici je pět jazyků programového prostředí, angličtina, ruština, španělština, bulharština a ukrajinština. Neregistrovaná verze neumožňuje ochranu heslem, maximálně lze vytvořit 15 sekcí.

Mars Notebook doporučujeme vyzkoušet jako velmi užitečný stylizovaný Personal Information Manager.

MN1

Domovská stránka: http://www.mars-soft.net
Hodnocení: 70 %
Cena: 15 $
Klady: Členění dokumentů do kategorií (sekcí), jednoduché ovládání
Zápory: Absence češtiny

Byl pro vás článek přínosný?