Hlavní navigace

Dvanáct nejoblíbenějších vzorců v Excelu (i s příklady)! - 12.díl

4. 6. 2019

Sdílet

 Autor: © Fotowerk - Fotolia.com
Určitě znáte v Excelu nejoblíbenější funkce data a času? Ovládáte v Excelu různé matematické triky a pracujete v tabulkovém procesoru s nástroji pro manipulaci s daty?

Předcházející díl

 

Tabulkový procesor MS Excel má ve své databázi funkcí přes 475 nejrůznějších vzorců – od těch nejjednodušších pro jednoduché matematické operace až po velmi komplikované funkce pro statistické, logické a technické výpočty. Typickým příkladem jsou příkazy IF (jeden z námi vůbec nejoblíbenějších vzorců), dále funkce A, NEBO, NE či funkce POČET, PRŮMĚR a MIN/MAX.

Na následujících řádcích se budeme věnovat dvanácti neoblíbenějším vzorcům používaným právě v programu MS Excel. A abychom vám pomohli s jejich používáním, budete mít k dispozici sešit Excelu s příklady použití každého z těchto vzorců. Tento sešit si můžete stáhnout na adrese https://images.idgesg.net/assets/2018/10/basic20formulas.xlsx.

12. A/NEBO

Funkce A a NEBO patří mezi nejběžnější programátorské funkce. Označují se rovněž (spolu s funkcí NE) jako logické (boolean) operátory. Funkce A znamená, že všechny podmínky v dotazu musí být pravdivé, funkce NEBO pak znamená, že musí být pravdivá alespoň jedna podmínka.

Pokud například hledáte do firmy uchazeče se znalostí programu MS Word A MS Excel, pak to znamená, že uchazeč musí ovládat oba dva programy, jinak se nemůže ucházet o práci ve firmě. Pokud je podmínka splněna, pak má výsledek hodnotu PRAVDA.

Pokud hledáte do firmy uchazeče se znalostí programu MS Word NEBO MS Excel, pak to znamená, že uchazeč musí ovládat buď jeden, nebo druhý program, ale není třeba, aby uměl oba dva. Pokud je podmínka splněna, pak má výsledek hodnotu PRAVDA. Pokud uchazeč neumí ani jeden program, pak je výsledkem hodnota NEPRAVDA.

1. Zkopírujte si čísla z listu na obrázku níže, popřípadě si stáhněte kompletní sešit (viz odkaz níže).

2. Do buňky D4 vložte následující vzorec obsahující funkci A: "=A($B4>=501,$C4 je menší nebo rovno 500).

Opět si povšimněte znaku dolaru. Poté vzorec zkopírujte do buněk pod buňkou D4 až do buňky D13 včetně.

3. Do buňky F4 vložte následující vzorec: =NEBO($B4>=501,$C4 je menší nebo rovno 500).

Poté tento vzorec zkopírujte do buněk pod touto buňkou. Prohlédněte si výsledky v orámovaných buňkách, tj. v buňkách 5, 8 a 13. Ve výsledcích použití funkce A zde mají tyto buňky výsledek NEPRAVDA, protože všechny podmínky byly nepravdivé. Naproti tomu výsledky při použití funkce NEBO měly všechny hodnotu PRAVDA, protože jedna z podmínek byla pravdivá a druhá nepravdivá.

Pokud získané výsledky nechápete, pak podrobně prostudujte hodnoty ve sloupcích B a C. Poté si přečtěte vzorce, které používají funkci A, následně vzorce používající funkci NEBO a uvidíte, že vám záhy bude vše jasnější.

Funkce A a NEBO

soutez_casestudy

 

 

Byl pro vás článek přínosný?