Hlavní navigace

Dvojčata paprsků výrazně zvyšují přenosovou rychlost

28. 5. 2013

Sdílet

 Autor: © Fenton - Fotolia.com
Vědcům se podařilo přijít na nový způsob přenosu dat optickými kabely, který ho pomůže výrazně zrychlit.

Podle článku zveřejněného na stránkách prestižního vědeckého časopisu Nature Photonics výzkumníci navrhují nahradit jediný paprsek používaný v současné době pro přenos dat přes optická vlákna hned dvěma takovými paprsky. Mělo by jít přitom o pár naprosto identických paprsků.

Takový pár paprsků podle vědců umožňuje až čtyřnásobné zvýšení rychlosti datového přenosu optickými vlákny. Jim samotným se prý podařilo dosáhnout rychlosti 400 GB za sekundu a poslat paprsek přes optický kabel dlouhý 12 800 kilometrů. Tolik neměří ani nejdelší transoceánský kabel.

Pro uražení dlouhé vzdálenosti musí být v paprsku soustředěno velké množství energie. S rostoucí energií však obvykle klesá kvalita přenášeného signálu. Některá řešení proto počítají například s využitím principu tzv. fázové konjugace.

Světelné vlny se stejně jako zvukové vlny nebo vlny na moři skládají z vrcholů a den, s kterými lze volně manipulovat pro reprezentaci dat. Při fázové konjugaci paprsku v podstatě dochází k tomu, že dna se stanou přesným odrazem vrcholů a naopak. To je princip, na kterém fungují třeba sluchátka tlumící hluk – vytvářejí přesný opak příchozího zvuku a ten tak vyruší.

Při datových přenosech na dlouhé vzdálenosti by podle některých návrhů mělo stačit umístit do půle cesty zařízení pracující na výše uvedeném principu. Tudy však podle autorů nové přenosové metody cesta nevede. „Někdy posíláte data z Londýna do New Yorku, jindy zase z Londýna do Paříže. Cesty se mění a posílání dat na nějaký středový bod tak není řešením,“ řekl hlavní autor studie Xiang Liu z Bellových laboratoří v New Yersey.

Podle doktora Liu a jeho kolegů je možné princip fázové konjugace využít přímo ve vláknech, a to právě vytvořením dvou paprsků, které budou svými přesnými opaky. Oba však ponesou stejná data.

Podle vědců jde o koncept, kterému lze docela snadno porozumět, ale nikdo se ho kupodivu dosud nepokusil realizovat. Současný trend, podle kterého lidé posílají stále více dat, přitom není pro stávající infrastrukturu dlouhodobě udržitelný. Nový objev by tak mohl být obrovským přínosem.