Hlavní navigace

Efektivní zaměstnanec – řízení pomocí softwaru

 Autor: © chagin - Fotolia.com
Efektivita se ve firemním prostředí skloňuje ve všech pádech. Efektivní proces, využití finančních prostředků, metody učení, daňová míra nebo úrok. Na efektivitu se klade obrovský důraz ve všech směrech.
Lukáš Zrzavý 23. 3. 2013

Sdílet

Co to je efektivní zaměstnanec? Lepší už skutečně nikdy nebude? Je to ten, kdo vykonává pracovní procesy bez mrknutí oka rychlostí blesku? Nebo snad ten, který pracuje jako stroj a po skončení pracovní doby z displeje na jeho čele odečteme koeficient „efektivity“? Podívejme se tedy na to, co všechno ovlivňuje efektivitu zaměstnanců a jak pracuje takový zaměstnanec.

Jak dosáhnout toho, aby byl zaměstnanec efektivní
Základem pro odvádění výborných pracovních výsledků je celkové pracovní prostředí, které podnik vytvoří. Je věcí managementu, jak se k této otázce postaví. Řada vedoucích zaměstnanců se domnívá, že bude stačit svým podřízeným zadávat úkoly, měřit „efektivitu“ odváděné práce, nejlepší odměňovat a nejslabší propouštět.

Každý jednotlivý zaměstnanec musí mít výborné osobní schopnosti a dovednosti, ale správné pracovní prostředí vše umocní.

Žádný z nás se nenarodí se znalostmi a dovednostmi, které potřebujeme v práci. Ano, chodíme do škol a vše se učíme, ale ani žádná střední ani vysoká škola nepřipraví nejlepší zaměstnance. Vrozený talent, vystudované dobré školy, znalost jazyků – to vše nás posouvá, ale znalosti a dovednosti si nadále upevňujeme v zaměstnání. A právě tvůrčí, výkonné, motivující, efektivní, perspektivní, spravedlivé a transparentní pracovní prostředí umožňuje lidem růst, a dostávat se tak na vyšší a vyšší úrovně pracovní efektivity. A v takovém prostředí se rodí efektivní zaměstnanci.


Klíčové principy vedoucí k efektivitě

1.    Udržuj pořádek a systém
Podnik je systém a systémový přístup umožňuje řídit věci s nadhledem – dává jim řád. Když každý věnuje pět procent svého času udržování pořádku, celková výkonnost se výrazně zvedne. Mezi udržování pořádku patří i řád na pracovním stole, na ploše pracovního počítače, ve složkách atd. Nebát se občas něco vyhodit.

2.    Deleguj a budeš růst
Nebojte se předat kompetence – i mladým lidem. Když vložíte důvěru v jejich schopnosti, posune vás to vpřed. Delegování kompetence se netýká jen předávání pravomocí a odpovědnosti druhým. Ten, kdo deleguje, musí být přesvědčen, že podřízený je schopen úkoly splnit a v žádném případě se delegováním nezbavuje své vlastní odpovědnosti. Aby byl podnik úspěšný, musí růst. Abyste rostli, musíte delegovat. Správně delegovaný úkol motivuje řešitele k jeho splnění, a tak se stává efektivním.

3.    Sleduj svůj cíl
V kterýkoli okamžik musí všichni vědět, co je jejich cílem. A musí dělat maximum pro to, aby se k němu co nejdříve dostali. Cíle je nutné definovat měřitelně, tak aby bylo možné průběžně říkat, kde na cestě jsme. Nikdy není na škodu cíle připomenout a zopakovat. „Kolegové, jenom připomínám, že našim cílem je…“.

4.    Standardizuj
Pokud si vytvoříte standardy, umožní vám to dělat věci opakovaně a rychleji, měřit, srovnávat, zlepšovat. Musíte ale navést své lidi k tomu, aby se standardů drželi a systém fungoval. Budete mít více času řešit nestandardní situace.

5.    Hledej, co zlepšit
Dělat věci dobře nestačí. Nikdy není možné se zastavit, pořád se musí něco zlepšovat, zkoumat a aplikovat nové postupy, přístupy a technologie. Nauč se systematicky zvýraznit své lepší stránky a potlačovat nedostatky. Učte spolupracovníky navrhovat zlepšení standardů, ale ať podle vylepšených procesů pracují až tehdy, kdy se tato zlepšení stanou standardem.

6.    Uč se z chyb
Chyby se mohou stávat, ale ne opakovat. Abychom si je pamatovali, je třeba je zaznamenat, vyhodnotit a navrhnout cesty, jak se jim příště vyhnout. Naopak, úspěchy se snažíme co nejvíce opakovat – ať se vítězné postupy stávají standardem.

7.    Sdílej informace
Každý by měl mít k dispozici informace přiměřené pro jeho práci. S tím souvisí samoobslužnost – tedy že všechny informace, jež potřebujete a na které máte ze své pozice právo, si najdete jednoduše a sami. Nestačí, když jsou pouze v hlavách zaměstnanců nebo v jejich e-mailových schránkách.


Autor je provozním ředitelem společnosti Unicorn Systems