Hlavní navigace

Ekonomický software pro malé až střední firmy nabízí solidní funkce i flexibilitu (2.)

Ekonomické systémy pro SMB představují nepříliš drahá řešení, která mohou svými možnostmi při správné volbě uspokojit často i poměrně náročné uživatele.
Petr Velecký 3. 10. 2010

Sdílet

Dokončení včerejšího článku…

Helios Red 9.04
Systémy Helios společnosti Asseco Solutions mají na českém trhu velmi dlouhou historii a také tento výrobce svým portfoliem pokrývá požadavky zákazníků všech velikostí. Varianta Helios Red je přitom určena pro ty menší a svou strukturou, zaměřením i cenou evokuje klasické malé ekonomické systémy. Jedná se však o velmi propracovaný program, který zjevně odráží množství zkušeností získaných z praktického nasazení.

Je tvořen moduly Účetnictví, Daňová evidence, Bankovní operace, Zápočty, upomínky a penalizace, Zakázky, Fakturace, Skladová evidence, Nákup a prodej, Pokladní prodej, Obchodní partneři, Mzdová evidence, Personalistika, Majetek, Jízdy a Manažerské vyhodnocování. Z toho plyne, že tento ekonomický program dovoluje vést jak podvojné účetnictví, tak daňovou evidenci živnostníků, ale na druhé straně nenabízí žádné odvětvově specifické moduly (to ovšem v dané kategorii softwaru obecně není konkurenční nevýhodou).

Většina dostupných modulů je nicméně velmi pružná a propracovaná, takže jsou schopny mnohdy alespoň zčásti pokrýt i oblasti, jimž jsou v jiných systémech věnovány celé moduly. Například modul obchodní partneři nabízí i solidní funkce CRM, které sice nejsou tak všestranné a vyspělé jako u samostatného modulu Abry, ale menší firmě, která nedisponuje celým CRM oddělením, jež se souvisejícím činnostem věnuje na plný úvazek, tyto možnosti plně postačí.

V rámci elektronické komunikace s bankami lze pracovat i se zahraničními příkazy či účtovat výpisy. Evidence DPH může být prováděna i v režimech jiných členských států EU a k dispozici jsou i příslušné podklady pro zahraniční daňová přiznání. Potěší i takové drobnosti, jako je evidence stravenek s vlastními definicemi vzorců.

Proti běžným krabicovým produktům tohoto typu (s podobnou skladbou modulů) nabízí Helios Red například mnohem propracovanější moduly Majetek a Mzdy (byť ve druhém případě jej lze pro větší počet zaměstnanců využít pouze s nezanedbatelným příplatkem).

Kromě základních modulů a funkcí Helios Red nabízí podporu navázání na Portál veřejné správy či s účetním a daňovým průvodcem Delfín, což jsou velmi praktické možnosti. Podporuje také komunikaci přes EDI, která dovoluje elektronickou výměnu dokladů a faktur mezi různými systémy obchodních partnerů. V případě zmíněné podpory Portálu veřejné správy (PVS) pak můžete zadávat příslušná data přímo v systému a pak je prostřednictvím PVS například odeslat (pochopitelně šifrovaná) na ČSSZ. Můžete tak například elektronicky také podávat přihlášky a odhlášky k nemocenskému pojištění a program přitom poskytuje i možnost evidence stavu u jednotlivých dokumentů (odesláno na PVS, zpracováno ČSSZ apod.) či kontrolu správnosti vyplněných dat pomocí logických testů. Kromě toho můžete jeho prostřednictvím podávat i přiznání k DPH (v modulech Účetnictví a Daňová evidence).

Mnozí ze zákazníků ocení také podporu napojení na periferní zařízení, jako jsou vstupně/výstupní zařízení, čtečky, terminály platebních karet atd. S tím souvisí i velmi propracovaná funkcionalita pro maloprodej či pultový prodej, který využívá on-line vazby na sklady, daňovou evidenci či účetnictví.

Kapitolou samu pro sebe je uživatelské rozhraní, které je velmi přehledné a umožňuje intuitivní ovládání. Po spuštění programu se otevře uživatelská plocha, která zaujme efektním grafickým zpracováním – máte dokonce možnost si vybrat barevné schéma, které je ozvláštněno optimistickou grafikou. Podstatné je, že si na tuto plochu můžete přesunout ikony často používaných – či oblíbených – položek a mít k nim rychlý přístup. Kromě toho si můžete přepínat mezi stromovým a standardním menu. Pro zjednodušení práce méně zběhlých uživatelů nabízí výrobce také průvodce důležitými procesy s využitím videosekvencí. Přehledná je také správa zpracování více firem. Pro zjednodušení práce je možné pracovat také s maskami dokladů, což urychlí zejména vytváření nových.

Helios Red nabízí generátor sestav, který dovoluje vytvářet i uživatelsky definované sestavy například s možností měnit fonty, a podporuje rozšířené exporty dat do formátů XLS, TXT, CSV či DBF. Zejména modul Manažerské vyhodnocování pak využívá pokročilé možnosti práce s grafy. Systém poskytuje docela flexibilní tvorbu grafů, které v poslední verzi programu vypadají velmi dobře a lze je využít i v dalších modulech (několik je jich již připraveno v modulech Sklady či Fakturace) – ačkoliv nejde o nic obtížného, pro osvojení  postupu jejich vytváření je nejlépe využít specializovaný návod z webu výrobce.

Systém je možné provozovat samozřejmě také v síti a k jeho nadstandardním možnostem patří velmi podrobné nastavení přístupových práv. Aplikace je založena na Microsoft Visual FoxPro 9.0, z čehož plyne, že je orientována čistě na prostředí Windows, a v rámci jednoduché instalace pro účely tohoto testu poskytovala velmi dobrou odezvu.

Podobně jako jiné ekonomické programy je i Helios Red dosažitelný také v bezplatně dostupné verzi Start, která poskytuje plnou funkčnost s jednoduchým omezením, a to na maximální výši obratu půl milionu korun. Co se týká placených verzí, požadujete-li všechny základní moduly, můžete zvolit balík Komplet, jehož cena je pak stupňována podle výše dosahovaného obratu – například při stropu čtyř milionů Kč jej můžete zakoupit za velmi příznivou cenu. Výrobce dále nabízí rozšíření o některé nadstandardní funkčnosti v rámci jednotlivých modulů, jež jsou zpoplatňovány zvlášť – jedná se například o účtování v cizí měně, zpracování mezd, podporu komunikace EDI u Fakturace, dále Intrastat či Ceníky v rámci Skladové evidence atp. Kromě toho jsou v nabídce také balíky Ekonomika, Účtárna, Velkoobchod a Maloobchod.

V rámci bezplatné podpory výrobce nabízí hotline a telefonické konzultace, ale i celou řadu dalších podpůrných služeb. Samozřejmostí jsou spolehlivé legislativní aktualizace.

Helios Red poskytuje v tomto segmentu softwaru typickou sestavu modulů, která uspokojí většinu menších firem, jež nehledají odvětvově specifické moduly. Nabízené moduly však přinášejí velmi propracovanou funkcionalitu, která v kombinaci s dobře navrženým uživatelským rozhraním a ovládáním činí ze systému Helios Red velmi dobré řešení pro širokou škálu společností.