Hlavní navigace

Enterprise Service BusTrask Integration Framework v.1.0

23. 9. 2007

Sdílet

Trask Integration Framework je plnohodnotný produkt kategorie ESB, který najde uplatnění při integraci na bázi SOA, EDA i B2B. Je navržen jako vysoce modulární, distribuované řešení, které je možné skládat jako stavebnici do podoby odpovídající potřebám zákazníka – důraz je kladen na integraci pomocí konfigurace, nikoliv vývoje. Framework se soustředí na zajištění efektivní implementace end-to-end integrace aplikací a na podporu provozu takto vybudované integrační infrastruktury.

Trask Integration Framework je plnohodnotný produkt kategorie ESB, který najde uplatnění při integraci na bázi SOA, EDA i B2B. Je navržen jako vysoce modulární, distribuované řešení, které je možné skládat jako stavebnici do podoby odpovídající potřebám zákazníka – důraz je kladen na integraci pomocí konfigurace, nikoliv vývoje. Framework se soustředí na zajištění efektivní implementace end-to-end integrace aplikací a na podporu provozu takto vybudované integrační infrastruktury.

Kategorie: Podnikový software
Trask solutions
www.trask.com

Přihlašovatel: Trask solutions
www.trask.com
výrobce softwaru a dodavatel služeb

Použití produktu: Trask Integration Framework lze využít při budování architektury SOA (pro celopodnikové sdílení služeb) v rámci organizace nebo jako nástroj pro implementaci téměř libovolného integračního řešení. V prvním případě představuje Trask Integration Framework základnu pro integrační aktivity – Enterprise Service Bus (ESB). Ve druhém pak slouží jako tzv. „akcelerátor“, tedy nástroj pro zefektivnění integrace.Zajímavé vlastnosti produktu:
* koncepční nástroj pro integraci na bázi SOA, EDA a B2B
* distribuované,modulární řešení s jednotnou architekturou
* plynulá end-to-end integrace aplikací
* unifikace vývojových nástrojů a procesů
* unifikace provozních aspektů
* důraz na integraci pomocí konfigurace (nikoliv vývoje)
* rozsáhlý podpůrný tým expertů v oblasti integrace
* lokální podpora 24/7

Záruka: záruka na fyzické komponenty podle právních předpisů ČR, záruka na služby podle konkrétní smlouvy se zákazníkem, podpora dle požadavků zákazníka až po režim 24/7 se zásahem na místě do 1 hodiny
Cena (bez DPH): začíná na úrovni 100 000 Kč, závisí na konfiguraci řešení a rozsahu projektu

 

Autor článku