Hlavní navigace

ERP systém QAD v prostředí .NET

4. 4. 2011

Sdílet

Přední ERP systém pro průmyslová odvětví QAD, který dodává Minerva ČR, je osvědčený pro řízení podnikových procesů a byznysu v nadnárodních společnostech, například díky nástrojům pro řízení dodavatelského řetězce, konsolidacím a používáním více měn a více jazyků.

Ovšem je také vhodný pro lokální výrobní podniky. Pro společnosti menší velikosti Minerva ČR nabízí řešení QAD Rapid, které obsahuje plnou funkcionalitu systému s předdefinovanými procesy. Tyto procesy vytvořili konzultanti Minervy na základě dlouholetých zkušeností z implementací. S oborovým ERP systémem QAD efektivně řídí své podnikové procesy výrobní společnosti v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu, ve strojírenství, potravinářství, výrobě spotřebního zboží a odvětví farmacie a zdravotnického materiálu.

Uživatelské prostředí systému QAD je založené na intuitivním ovládání. Využívá příjemné procesní zobrazení, tak aby bylo vhodné pro podporu rozhodovacích a analytických procesů. U QAD si uživatelé mohou zvolit typ prostředí. Kromě .NET rozhraní je stále k dispozici znakové prostředí, nepostradatelné pro uživatele, kteří většinu svého času vkládají do systému data a potřebují rychlé odezvy a jednoduché ovládání pomocí klávesnice.

Představujeme několik vybraných funkcionalit
Menu
Spouštění funkcí a organizace menu je intuitivní. Hlavní menu vychází z podoby Microsoft Průzkumníka. Menu Oblíbené si může uživatel snadno sestavit přetáhnutím voleb z Hlavního menu pomocí myši. Podporováno je i dynamické vyhledávání voleb prostým psaním názvu (fulltext) nebo čísla funkce.

Integrované workflow
Zrychluje operativní spolupráci uživatelů, např. při vkládání libovolného údaje lze vygenerovat žádost o spolupráci (schválení, doplnění,…) určenou jinému uživateli systému. Ten ihned vidí příchozí zprávu a jediným klikem na ni systém QAD ihned nabídne ke zpracování stejnou funkci a požadovanou datovou položku, jíž se zpráva týká.

Mapy procesů
Při realizaci podnikového procesu, např. objednávání materiálu, stačí spustit grafické mapy procesů, které vedou uživatele daným procesem přesně tak, jak byl v podniku navržen. Využívá při tom grafické zobrazení procesů propojených šipkami s možností prokliku na detailnější mapu procesů nebo do konkrétní funkce, pomocí níž se proces provádí. Obrovským přínosem je snadné zaškolování nových pracovníků, neustálé povědomí uživatelů o vzájemných souvislostech mezi procesy a usnadní proces podnikových auditů. Externí auditoři se rychle zorientují v graficky přehledném zobrazení procesů v podniku.

Metriky pro sledování výkonu
Systém QAD obsahuje metriky pro sledování výkonu jednotlivých procesů a umožňuje jejich modifikaci a doplňování. Stačí zvolit oblast hodnocených údajů, kritéria hodnocení, rozhodnout o poměrech pro zelenou, žlutou a červenou signalizaci. Uživatel pak při každém spuštění systému vidí sady semaforů poskytující rychlou navigaci k problémům podniku. K dispozici jsou desítky metrik hodnotících správnost používání ERP systému QAD. Díky nim budete včas informování o případném hrozícím selhání konkrétního procesu. Veškerá uživatelská nastavení jsou uložena na serveru, takže uživatel může používat různé počítače z různých míst a vždy pracuje ve svém aktuálním uživatelském prostředí. Na koncovém počítači není žádná specifická instalace, což zvyšuje nezávislost provozu systému QAD a usnadňuje správu podnikového systému.

Výstupy
Pro analýzy a dohledávání dat je k dispozici nový typ tabulkových výstupů. Umožňuje křížové filtrování údajů včetně fulltextového vyhledávání, reorganizace sloupců, vkládání výpočtů, agregace dat do skupin a podskupin, tvorby grafů a výstupů do PDF a Excelu. Uživatelské nastavení konkrétní tabulky lze pak snadno uložit do Oblíbeného menu pro příští použití.
Pro složitější rozbory lze využít integrovanou analýzu dat. QAD umožňuje rozkliknutí řídícího údaje na detailní informace z různých modulů systému. Řídícím údajem mohou být např. pohledávky zákazníků. Po označení konkrétního zákazníka QAD okamžitě zobrazí v dalších oknech podrobný pohled na jeho pohledávky, pohled na jeho otevřené zakázky a třeba výrobky čekající v expedici. Tyto sady obrazovek lze uživatelsky definovat a ukládat jako nové volby do menu.

Přehledy a formuláře
QAD nabízí užitečný nástroj pro tvorbu přehledů a tiskových formulářů. Při návrhu nového tiskového výstupu vidí uživatel na levé straně zdroje dat a na pravé dle zvoleného vzoru předpřipravený náhled s uspořádanými údaji. Myší pak přetahuje data z levé strany a umisťuje je na náhled. Může vkládat text, měnit fonty, barvy, vkládat obrázky, doplňovat o čárové kódy a grafy.

Práce s dokumenty
Systém QAD pomáhá při správě externích dokumentů. Umožňuje jejich přikládání k adresám, položkám, postupům, zakázkám, fakturám apod. Podporuje jejich zatřídění dle typu, oddělení a doplnění klíčových slov pro jejich dohledávání. Dokumenty mohou být aktualizovány, schvalovány a vždy bezpečně uloženy na serveru. Součástí je i řízení úkolů.

Sledování výkonů po procesech
Systém QAD obsahuje metriky pro sledování výkonu jednotlivých procesů a umožňuje jejich modifikaci a doplňování. Stačí zvolit oblast hodnocených údajů, kritéria hodnocení, rozhodnout o poměrech pro zelenou, žlutou a červenou signalizaci, a uživatel pak při každém spuštění systému vidí sady semaforů poskytující rychlou navigaci k problémům podniku. K dispozici jsou i desítky metrik hodnotících správnost používání ERP systému QAD.

Minerva Česká republika, a.s.
www.minerva-is.eu
marketing@minerva-is.cz