Hlavní navigace

ERP systém QAD v prostředí .NET

Přední ERP systém pro průmyslová odvětví QAD, který dodává Minerva ČR, je osvědčený pro řízení podnikových procesů a byznysu v nadnárodních společnostech, například díky nástrojům pro řízení dodavatelského řetězce, konsolidacím a používáním více měn a více jazyků.
PR článek 4. 4. 2011

Sdílet

Ovšem je také vhodný pro lokální výrobní podniky. Pro společnosti menší velikosti Minerva ČR nabízí řešení QAD Rapid, které obsahuje plnou funkcionalitu systému s předdefinovanými procesy. Tyto procesy vytvořili konzultanti Minervy na základě dlouholetých zkušeností z implementací. S oborovým ERP systémem QAD efektivně řídí své podnikové procesy výrobní společnosti v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu, ve strojírenství, potravinářství, výrobě spotřebního zboží a odvětví farmacie a zdravotnického materiálu.

Uživatelské prostředí systému QAD je založené na intuitivním ovládání. Využívá příjemné procesní zobrazení, tak aby bylo vhodné pro podporu rozhodovacích a analytických procesů. U QAD si uživatelé mohou zvolit typ prostředí. Kromě .NET rozhraní je stále k dispozici znakové prostředí, nepostradatelné pro uživatele, kteří většinu svého času vkládají do systému data a potřebují rychlé odezvy a jednoduché ovládání pomocí klávesnice.

Představujeme několik vybraných funkcionalit
Menu
Spouštění funkcí a organizace menu je intuitivní. Hlavní menu vychází z podoby Microsoft Průzkumníka. Menu Oblíbené si může uživatel snadno sestavit přetáhnutím voleb z Hlavního menu pomocí myši. Podporováno je i dynamické vyhledávání voleb prostým psaním názvu (fulltext) nebo čísla funkce.

Integrované workflow
Zrychluje operativní spolupráci uživatelů, např. při vkládání libovolného údaje lze vygenerovat žádost o spolupráci (schválení, doplnění,…) určenou jinému uživateli systému. Ten ihned vidí příchozí zprávu a jediným klikem na ni systém QAD ihned nabídne ke zpracování stejnou funkci a požadovanou datovou položku, jíž se zpráva týká.

Mapy procesů
Při realizaci podnikového procesu, např. objednávání materiálu, stačí spustit grafické mapy procesů, které vedou uživatele daným procesem přesně tak, jak byl v podniku navržen. Využívá při tom grafické zobrazení procesů propojených šipkami s možností prokliku na detailnější mapu procesů nebo do konkrétní funkce, pomocí níž se proces provádí. Obrovským přínosem je snadné zaškolování nových pracovníků, neustálé povědomí uživatelů o vzájemných souvislostech mezi procesy a usnadní proces podnikových auditů. Externí auditoři se rychle zorientují v graficky přehledném zobrazení procesů v podniku.

Metriky pro sledování výkonu
Systém QAD obsahuje metriky pro sledování výkonu jednotlivých procesů a umožňuje jejich modifikaci a doplňování. Stačí zvolit oblast hodnocených údajů, kritéria hodnocení, rozhodnout o poměrech pro zelenou, žlutou a červenou signalizaci. Uživatel pak při každém spuštění systému vidí sady semaforů poskytující rychlou navigaci k problémům podniku. K dispozici jsou desítky metrik hodnotících správnost používání ERP systému QAD. Díky nim budete včas informování o případném hrozícím selhání konkrétního procesu. Veškerá uživatelská nastavení jsou uložena na serveru, takže uživatel může používat různé počítače z různých míst a vždy pracuje ve svém aktuálním uživatelském prostředí. Na koncovém počítači není žádná specifická instalace, což zvyšuje nezávislost provozu systému QAD a usnadňuje správu podnikového systému.

Výstupy
Pro analýzy a dohledávání dat je k dispozici nový typ tabulkových výstupů. Umožňuje křížové filtrování údajů včetně fulltextového vyhledávání, reorganizace sloupců, vkládání výpočtů, agregace dat do skupin a podskupin, tvorby grafů a výstupů do PDF a Excelu. Uživatelské nastavení konkrétní tabulky lze pak snadno uložit do Oblíbeného menu pro příští použití.
Pro složitější rozbory lze využít integrovanou analýzu dat. QAD umožňuje rozkliknutí řídícího údaje na detailní informace z různých modulů systému. Řídícím údajem mohou být např. pohledávky zákazníků. Po označení konkrétního zákazníka QAD okamžitě zobrazí v dalších oknech podrobný pohled na jeho pohledávky, pohled na jeho otevřené zakázky a třeba výrobky čekající v expedici. Tyto sady obrazovek lze uživatelsky definovat a ukládat jako nové volby do menu.

Přehledy a formuláře
QAD nabízí užitečný nástroj pro tvorbu přehledů a tiskových formulářů. Při návrhu nového tiskového výstupu vidí uživatel na levé straně zdroje dat a na pravé dle zvoleného vzoru předpřipravený náhled s uspořádanými údaji. Myší pak přetahuje data z levé strany a umisťuje je na náhled. Může vkládat text, měnit fonty, barvy, vkládat obrázky, doplňovat o čárové kódy a grafy.

Práce s dokumenty
Systém QAD pomáhá při správě externích dokumentů. Umožňuje jejich přikládání k adresám, položkám, postupům, zakázkám, fakturám apod. Podporuje jejich zatřídění dle typu, oddělení a doplnění klíčových slov pro jejich dohledávání. Dokumenty mohou být aktualizovány, schvalovány a vždy bezpečně uloženy na serveru. Součástí je i řízení úkolů.

Sledování výkonů po procesech
Systém QAD obsahuje metriky pro sledování výkonu jednotlivých procesů a umožňuje jejich modifikaci a doplňování. Stačí zvolit oblast hodnocených údajů, kritéria hodnocení, rozhodnout o poměrech pro zelenou, žlutou a červenou signalizaci, a uživatel pak při každém spuštění systému vidí sady semaforů poskytující rychlou navigaci k problémům podniku. K dispozici jsou i desítky metrik hodnotících správnost používání ERP systému QAD.

Minerva Česká republika, a.s.
www.minerva-is.eu
marketing@minerva-is.cz