Hlavní navigace

EU chce prosadit časový limit pro ohlášení úniku dat

 Autor: © Petya Petrova - Fotolia.com
EU připravuje směrnici, podle který by podniky měly povinnost nahlásit únik dat příslušným úřadům do 24 hodin. Jinak jim budou hrozit vysoké pokuty.
Tadeáš Pelech 25. 1. 2012

Sdílet

Podle informací komisařky Viviane Redingové bude zveřejněn návrh směrnice, která bude sjednocovat postup při úniku dat ve všech 27 zemích EU.

Podstatnými údaji jsou 24hodinový interval a pokuty dosahující až 5 % obratu příslušného podniku. „Společnosti, u kterých dojde k úniku dat, musí informovat úřady na ochranu dat i dotčené jednotlivce a musí to učinit bezodkladně,“ prohlásila Redingová.

„Všechny úřady na ochranu dat v členských zemích EU budou mít k dispozici stejné nástroje a pravomoci k prosazování tohoto zákona.“ Tyto reformy mají podnikům poskytnout jednotnou sadu pravidel v rámci EU, což by mělo ušetřit až 2,3 miliard Euro za administrativu spojenou s ochranou dat.

24hodinový limit se může jevit jako příliš přísný, Redingová ale soudí, že zákazníci tím získají větší přehled o shromažďování svých údajů společnostmi a větší jistotu a důvěru. Společnosti budou muset získat souhlas k získání dat o zákazníkovi a všechny údaje na jeho žádost kdykoli smazat. To bude u řady podniků vyžadovat větší nároky na správu osobních údajů, je to ale nezbytné pro jejich zabezpečení.

„Osobní údaje jsou na dnešním digitálním trhu ceněným platidlem. A jako každé platidlo, i tyto údaje vyžadují stabilitu a důvěryhodnost. Zákazník bude podniku důvěřovat pouze v případě, že se bude moci spolehnout na bezpečné uložení svých osobních údajů,“ vysvětlila Redingová.

EU se k tomuto kroku rozhodla mimo jiné i kvůli prolomení bezpečnosti sítě Sony PlayStation, při kterém došlo k úniku dat 77 milionů uživatelů této herní platformy.