Hlavní navigace

EU se postavila proti copyrightovým filtrům v sociálních sítích

18. 2. 2012

Sdílet

 Autor: © rukanoga - Fotolia.com
Evropský soudní dvůr rozhodl, že držitelé autorských práv nemohou sociální sítě nutit k instalaci filtrů, které by zabránily nelegálnímu šíření souborů.

„Majitel internetové sociální sítě není povinen instalovat univerzální filtrační systém, který by uživatelům bránil v neoprávněném používání hudebních a audiovizuálních děl,“ rozhodl soud v případu SABAM vs. Netlog. Podle soudu by totiž takové chování mělo nežádoucí vliv na ochranu osobních údajů a možnost svobodného šíření informací.


SABAM, belgická asociace autorů, skladatelů a vydavatelů, podala na sociální platformu Netlog žalobu u Evropského soudu, protože se jí nelíbilo, že svým uživatelům umožňuje sdílet hudbu a videoklipy. Podle SABAM tak Netlog činil bez jejího souhlasu a bez zaplacení jakéhokoliv poplatku.


Asociace si na Netlog stěžovala nejprve u Bruselského soudu první instance, po kterém žádala, aby Netlogu uložil nařízení blokovat na svých stránkách veškerý hudební a audiovizuální obsah. Pokud by tak Netlog neučinil, měla mu být podle SABAM uložena pokuta ve výši 1000 euro a to za každý den prodlení. Právní zástupci Netlogu nicméně argumentovali, že takový příkaz by znamenal povinnost sledovat všechny uživatele, což by bylo v naprostém rozporu s unijní směrnicí o elektronickém obchodu.


Soud první instance žalobu postoupil Evropskému soudnímu dvoru, který dal nakonec za pravdu Netlogu. V opačném případě by totiž Netlog musel do své služby přidat filtrační systém, který by zkoumal všechny soubory uložené na jeho serverech a upozornil jej na ty, u kterých mohlo dojít k porušení autorských práv. Takové preventivní sledování uživatelů by však podle soudu mohlo ohrozit svobodu informací.

skoleni


Soud při svém rozhodnutí navíc zohlednil i obrovské náklady, které by Netlog při zavádění filtrů musel vynaložit. Filtrační systém by totiž musel rozpoznat porušení autorských práv i u budoucích souborů (děl), což by celkové náklady jistě výrazně navýšilo. Netlog by tak nemohl rozhodovat o svém vlastním podnikání, jak by sám uznal za vhodné, ale musel by se řídit nesmyslnými regulacemi.


Rozhodnutí soudu uvítala také organizace EDRI (Digital Civil Rights in Europe), která si cení především toho, že „evropští soudci opět zdůraznili důležitost nepřetěžování komunikačních nástrojů omezujícími technologiemi, což má zásadní význam pro ochranu základních hodnot internetu, stejně jako pro ekonomickou stránku věci.“