Hlavní navigace

EU zvažuje bezpečnostní portál pro SMB

27. 4. 2007

Sdílet

Evropská Unie v současnosti řeší návrh nasazení systému, který by byl určen pro malé a středné velké podniky, a upozorňoval je na bezpečnostní hrozby ohrožující jejich síť či data.

Evropská Unie v současnosti řeší návrh nasazení systému, který by byl určen pro malé a středné velké podniky, a upozorňoval je na bezpečnostní hrozby ohrožující jejich síť či data.

Celý název projektu zní European Information Sharing and Alert System (EISAS). Finální tvář výstražného systému by pak mohla mít formu webového portálu, který by zahrnoval možnost odběru RSS (Really Simple Syndication) feedů, zpráv SMS a e-mailů upozorňujících na konkrétní hrozby.

Momentálně agentura ENISA (European Network and Information Security Agency) posuzuje proveditelnost celé ideje a vypracovává k ní studii, která zkoumá především nejlepší způsoby sběru a multilinguální distribuce informací o hrozbách pro SMB.

Systém by pravděpodobně obsahoval i tzv. Best practices (tedy nejlepší postupy) k celé řadě záležitostí – od tvorby co nejbezpečnějších hesel, po konkrétní doporučení administrátorům v případě napadení specifickým škodlivým kódem.

Iniciativa EIAS vznikla, neboť, ačkoli v této oblasti již existuje několik obdobných pokusů, žádný se v širším měřítku opravdu neprosadil. ENISA nyní rovněž vyhodnocuje hodnotu navrhovaného systému a dopad jeho zprovoznění na celkovou bezpečnost sítí v Evropě. Na základě vypracované studie pak bude rozhodnuto o dalších případných krocích.

 

Autor článku