Hlavní navigace

Externí dohled přináší konkurenční výhody

19. 9. 2011

Sdílet

 Autor: © Mihai Simonia - Fotolia.com
O možnostech externího dohledu a monitoringu firemních webů, aplikací i byznys procesů včetně zájmu českých firem o tyto služby a o výhodách, které jim přinášejí, s námi hovořil Jan Herman ze společnosti StringData.

Jaké výhody přináší externí dohled a monitoring webových stránek?
Pokud se jedná o aplikaci určenou pro uživatele, kteří k ní přistupují z vnější sítě, měli bychom monitorovat externě, protože je-li funkčnost aplikace monitorována jen z vnitřní sítě, nevypovídá to o tom, jestli se k ní mohou přihlásit uživatelé, kteří ji využívají třeba na internetu. Externí monitoring je vlastně „obyčejný“ monitoring realizovaný z místa, ze kterého k aplikaci přistupují její uživatelé. Jeho hlavní výhodou je poskytování přehledu o aktuálním stavu aplikací bez nutnosti jejich funkčnost ručně kontrolovat. Což mimo jiné výrazně šetří lidské zdroje.

Monitoring aplikací obecně umožňuje získat jak lepší přehled o funkčnosti aplikací a dobách jejich odezvy, tak rychlejší informování odpovědných osob o nefunkčnosti. Díky objektivnosti, konzistentnosti a porovnatelnosti naměřených hodnot pak dovoluje tato data zpětně analyzovat a vyhodnocovat.

Mají firmy v ČR o tyto služby zájem, nebo se s nimi zatím spíše seznamují?
Typické jsou asi tři zajímavé trendy.
Obvykle podniky projdou od vlastních monitorovacích nástrojů přes proprietární a malé systémy až k potřebě mít jeden monitorovací systém, který podává celkový přehled o fungování IT.

Společnosti často začínají monitoringem serverů, síťových prvků a konektivit, pokračují sledováním síťových a aplikačních protokolů, procesů, databází a logů, aby zjistily, že funkčnost jednotlivých prvků nezaručuje funkčnost celé aplikace. Proto pak přistupují ke sledování aplikace pomocí simulačního nástroje, který simuluje práci reálného uživatele s aplikací a vyhodnocuje její reakce.

Po nějaké době firmy zjišťují, že jednotlivé funkčnosti aplikací nejsou z hlediska byznysu zajímavé. Přicházejí na to, že mnohem vyšší přidanou hodnotu přináší monitoring celých byznys procesů (od spuštění internetového bankovnictví do zadání platebního příkazu aj.).

Lze očekávat od externího monitoringu nějaké konkurenční výhody pro byznys?
Monitoring přináší byznysu řadu klíčových a zajímavých informací o funkčnosti kritických byznys procesů. Externí monitoring kromě jiného nabízí navíc možnost nezávislého měření volně přístupných konkurenčních systémů, tzv. benchmark. Jeho základním principem je nezávislé vyhodnocení kvality fungování srovnatelných procesů u přímých konkurentů. Byznys tak získá informace o tom, jak si jeho klíčové systémy stojí ve srovnání s konkurencí, a pak je může využít ke zkvalitnění služeb, marketingu a budování prestiže značky.