Hlavní navigace

Gartner: Prioritou ředitelů IT je letos podpora růstu

18. 4. 2011

Sdílet

Rozpočty na IT v mnoha organizacích zůstanou na podobné úrovni jako v loňském roce, prioritou bude implementace nových technologií, jako jsou cloud computing a virtualizace.

Ředitelé IT oddělení (CIO) musí přehodnocovat, jak podporovat růst a získávání konkurenčních výhod svých společností. Firmy totiž budou chtít růst a posilovat, ale současně si hlídat náklady a klást důraz na efektivitu provozu. Konsolidace a co nejvyšší efektivita bude mít větší prioritu obzvlášť v regionu EMEA (Europe, Middle East, Africa). Vyplývá to z průzkumu nezávislé analytické společnosti Gartner.

IT rozpočty na rok 2011
Rozpočty ředitelů IT z globálního hlediska zůstávají na podobné hladině jako v loňském roce s průměrným nárůstem zhruba o 1 %. Návrat k úrovním před globální recesí se proto v drtivé většině případů neděje a Gartner očekává, že na hladinu roku 2008 se IT rozpočty vrátí pravděpodobně až v roce 2014. CIO z regionu EMEA pak hlásí spíše snížení svého rozpočtu na rok 2011, a to v průměru o 0,4 %. Největší meziroční pokles pak byl zjištěn ve Velké Británii (o 6,9 %) a překvapivě pak v Německu (o 2,7 %), ale například ve Francii již dochází k mírnému nárůstu (o 0,2 %). Rozdíly jsou dány zejména odlišnými makroekonomickými a politickými vlivy. Většina organizací je ale připravena na růst díky signálům o ekonomickém zotavování, nicméně dochází také k vyostřování konkurenčního souboje o zákazníky a získání nových a udržení těch dosavadních se proto stává velmi významným úkolem.

Mark McDonald, viceprezident Gartneru a vedoucí výzkumu, k tomu říká, že IT manažeři jsou limitováni jen skromnými nebo žádnými nárůsty financí, se kterými mohou disponovat na jedné straně, a rostoucími požadavky byznysu na straně druhé. To je nutí zvažovat urychlené nasazení nových technologií, jako jsou cloud computing, virtualizace, software jako služba či sociální sítě, které umožňují redefinovat pojetí IT a zaměřit se více na růst a strategické cíle. Cloud computing a virtualizace jsou podle McDonalda vzhledem k současnému stavu rozpočtů dvěma vůbec nejdůležitějšími technologiemi, které nabízejí obvykle podobnou úroveň služeb za nižší cenu.

Ředitelé IT podle Gartneru budou nasazovat nové cloudové služby mnohem rychleji, než se původně počítalo. V současnosti již 3 % CIO tvrdí, že už majoritně adoptovali technologie cloud computingu nebo SaaS a během následujících čtyř let by toto číslo mělo stoupnout na 43 %. Dave Aron, analytik Gartneru, k tomu dodává, že stále významnějšími se ve firmách stávají sociální média, a řada vedoucích IT oddělení v regionu EMEA jim dává značně vyšší prioritu, než je globální průměr, a očekává od nich pomoc v růstu a v odlišení jejich firmy.

10 hlavních priorit
Jak ukazuje tabulka zachycující hlavní priority pracovníků na pozicích CIO (viz níže), právě růst firem je pro letošní rok klíčovým faktorem, na který bude kladen také největší důraz. Je považován za důležitější než restrukturalizace byznysu nebo snižování nákladů organizací či zlepšování procesů, i když i tyto činnosti zůstávají také mezi hlavními prioritami.

Donedávna byly průměrně dvě třetiny výdajů na IT v organizacích určeny na každodenní operace zajišťující běh informační infrastruktury, a na celkovou transformaci tak zůstával jen omezený prostor. S přechodem k internetovým službám by mělo dojít k uvolnění asi 35–50 % zdrojů pro inovace a růst. To přináší ředitelům IT nové možnosti dát odpověď na měnící se požadavky byznysu a v zavádění inovací do firmy.

Mark McDonald shrnuje změnu slovy, že podle něj v následujících pěti letech dojde v IT k dramatickým změnám díky adopci nových technologií a jejich významu pro konkurenceschopnost firmy. Implementace nové infrastruktury podle něj povede k vyšší efektivitě a k využití IT zdrojů pro vytvoření většího vlivu na byznys. To bude mít za následek i změnu vnímání role IT v organizaci, opouštění starých praktik a přesun prostředků na nové iniciativy.


priority ředitelů IT