Hlavní navigace

Globální firmy zaostávají v ochraně svého duševního vlastnictví

14. 2. 2008

Sdílet

Hodnota společností je vytvářena na základě ocenění fyzických a informačních aktiv, ale podle výsledků průzkumu většina subjektů dále přistupuje k fyzickému zabezpečení a zabezpečení informací odděleně, a tím se může do budoucna připravit o významné příležitosti k dalšímu rozvoji.

Společnosti působící v odvětví telekomunikací, médií a technologií (TMT) musí věnovat větší pozornost bezpečnosti a více do ní investovat, uvádí globální průzkum zabezpečení v oblasti TMT pro rok 2007 provedený společností Deloitte.

Průzkum odhaluje provozní a technické problémy společností TMT na celém světě, jež možná v minulosti splňovaly základní normy, ale nebudou schopné se vypořádat s nároky, které přijdou v roce 2008 a v dalších letech.

Mezi respondenty globálního průzkumu patří společnosti ze všech tří sektorů telekomunikací, médií i technologií, z nichž 44 procent zaměstnává 5 až 50 tisíc zaměstnanců a 47 procent uvádí výnosy od 1 miliardy do 10 miliard USD.

„Průzkum ukázal, že v porovnání s minulým rokem investice TMT společností do zabezpečení stouply minimálně. Ze společností, které se výzkumu účastnily, jich 14 procent nezvýšila svůj rozpočet na bezpečnost vůbec, 41 procent zvýšila tento rozpočet o méně než 5 procent. Pouze 5 procent společností zvýšilo tento rozpočet o více než 15 procent,“ uvedl Tomáš Martoch, ředitel pro oblast TMT společnosti Deloitte ČR.Z průzkumu vyplývá, že většina společností v odvětví TMT se pouze drží nad vodou. Dvanáct měsíců před průzkumem většina společností úspěšně odvrátila velkou krizi zabezpečení – 69 procent respondentů uvedlo, že jsou si „velmi jisti“ nebo „mimořádně jisti“ zabezpečením organizace proti externím zásahům. Pouze 56 procent dotazovaných však důvěřuje ochraně proti vnitřním hrozbám.

Společnosti v oblasti TMT možná také vytvářejí falešnou představu řešení bezpečnosti v oblasti ochrany autorských práv, zabezpečení, mobilních pracovních sil a fyzického zabezpečení ve srovnání se zabezpečením informací. Hodnota společností v sektoru TMT je vytvářena na základě ocenění fyzických aktiv (budovy a infrastruktura) a informačních aktiv (jako je digitální obsah), ale podle výsledků průzkumu většina společností dále přistupuje k fyzickému zabezpečení a zabezpečení informací odděleně, a tím se může do budoucna připravit o významné příležitosti k dalšímu rozvoji.

V odvětví TMT prozatím není funkce ředitele pro zajištění bezpečnosti informací běžná, přesto má pro efektivní řízení a správu informací klíčový význam. Průzkum ukázal, že pouze 13 procent těchto ředitelů zastává svou funkci více než 10 let. Největší procento (39 %) respondentů uvedlo, že má tuto pozici od tří do pěti let, což naznačuje celkovou rostoucí snahu společností o vytvoření řídicího rámce.