Hlavní navigace

Hackněte hackery

 Autor: © badmanproduction - Fotolia.com
Sledování on-line diskuzí na fórech hackerů vám poskytne představu o šťavnatých zranitelnostech, které váš dodavatel zatím neopravil.
Fahmida YRashid 24. 12. 2017

Sdílet

V moři zranitelností volajících po vaší pozornosti je téměř nemožné zjistit, jaké problémy zabezpečení IT řešit jako první. Rady dodavatelů poskytují vyzkoušené prostředky pro ochranu před známými vektory útoků. Je zde ale ještě výhodnější možnost: Zjistit, o čem se baví samotní hackeři.

Vzhledem ke stále většímu prostoru, kde lze vést útoky, se většina organizací snaží provázat svůj cyklus správy zranitelností s oznámeními dodavatelů. Prvotní odhalení zranitelností zabezpečení však nemusí vždy pocházet přímo od dodavatelů.

Čekání na oficiální oznámení může způsobit, že budete mít vůči útočníkům zpoždění v řádu dnů či dokonce týdnů. Útočníci diskutují a sdílejí návody během hodin poté, co dojde k objevení zranitelnosti.

„On-line diskuze obvykle začínají za 24 až 48 hodin od úvodního zveřejnění,“ uvádí Levi Gundert, viceprezident threat intelligence ve společnosti Recorded Future, s odvoláním na firemní hloubkovou analýzu diskuzí v cizojazyčných fórech.

Rady dodavatelů, příspěvky na blozích, zprávy distribuované pomocí mailingových seznamů a varování skupin CERT – obránci nejsou jediní, kdo čte tato oznámení. Vědět, co vzbuzuje zájem útočníků a jakým způsobem hodlají díry zneužít dříve, než mohou dodavatelé zareagovat, je skvělý způsob, jak se svézt na další vlně útoků.

 

Upovídaný hacker

Chyba serializace objektů Java z minulého roku je dokonalým příkladem. Tato chyba byla poprvé popsána na konferenci v lednu 2015 a nepřitahovala pozornost až do 6. listopadu tohoto roku, kdy výzkumníci ze společnosti FoxGlove Security zjistili, že tento problém ovlivní vícejádrové základní podnikové aplikace, jako jsou například WebSphere a JBoss.

Společnosti Oracle trvalo dalších 12 dní a firmě Jenkins 19 dní vydání formálního oznámení, které se týkalo zranitelností v produktech WebLogic Server a Jenkins.

Komunity útočníků však začaly diskutovat o příspěvku na blogu FoxGlove Security za několik hodin a společnost Recorded Future zjistila, že kód umožňující zneužití, který ověřoval koncept, se objevil za pouhých šest dní.

Podrobný návod pro zneužití, popisující, jak vykonat útok, byl k dispozici 13. listopadu, tj. pět dní předtím, než firma Oracle cokoli vydala. V prvním prosincovém týdnu již útočníci prodávali jména zranitelných organizací a specifické odkazy pro vyvolání zranitelností těchto cílů.

„Je zřejmé, že doba mezi rozpoznáním zranitelnosti a okamžikem, kdy dodavatel vydá opravu nebo alternativní řešení, je pro aktéry hrozeb cenná, ale když se podrobné návody pro zneužití objeví ve více jazycích, může být tento rozdílový čas pro firmy doslova katastrofální,“ popisuje Gundert.

Zranitelnost OPcache Binary Webshell v PHP 7 je dalším příkladem toho, jaký mají útočníci náskok. Bezpečnostní firma GoSecure popsala nový exploit dne 27. dubna a společnost Recorded Future vydala návod vysvětlující, jak používat ověření konceptu odkazované v blogovém příspěvku GoSecure ze dne 30. dubna.

Jak firma GoSecure uvedla, vliv zranitelnosti na aplikace PHP nebyl univerzální. S výsledným návodem však bylo pro útočníky snadnější najít servery s potenciálně nebezpečnou konfigurací, která je činila zranitelnými vůči nahrání souboru.

„Oznamovaly to dokonce i obskurní blogy,“ připomíná Gundert. Většina lidí si přitom blogového příspěvku GoSecure nevšimla. Pokud nezíská blogový příspěvek dostatečnou pozornost u komunit obránců, může diskutovaný potenciální vektor útoku zůstat bez povšimnutí v důsledku velkého množství konkurenčních zpráv. 

Na druhé straně bitevní linie však útočníci diskutují o chybě a sdílejí informace a nástroje pro její zneužití.

 

Čekání činí problémy

Jedním z důvodů, proč útočníci získávají tak velký náskok vůči dodavatelům a bezpečnostními profesionálům, je samotný proces oznamování zranitelností.

Oznámení dodavatelů je obvykle vázáno na okamžik, kdy chyba dostane identifikátor CVE (Common Vulnerability and Exposures). Systém CVE spravuje nezisková organizace Mitre.

Funguje jako centrální úložiště pro veřejně známé zranitelnosti zabezpečení informací. Když někdo najde zranitelnost zabezpečení – ať už je to majitel aplikace, výzkumník nebo třetí strana jednající jako zprostředkovatel – společnost Mitre dostane žádost o vydání dalšího identifikátoru CVE.

Jakmile Mitre přiřadí identifikátor, který pro zranitelnosti funguje podobně jako rodná čísla, mají podniky, dodavatelé a obor zabezpečení způsob pro identifikaci, diskuzi a sdílení podrobností o chybě, takže ji lze opravit.

V případech, kdy počáteční odhalení nepochází od dodavatelů, jako to bylo například s chybou serializace objektů Java, mají útočníci náskok vůči obráncům, kteří čekají na přiřazení identifikátoru CVE.

Tento časový rozdíl je kritický. Samozřejmě že když je nutné prozkoumat, vyhodnotit a zmírnit tolik zranitelností, ale pro boj s nimi jsou k dispozici jen limitované bezpečnostní zdroje, je filtrování zpráv o zranitelnostech na základě přiřazenosti identifikátoru CVE „rozumným postojem“, který organizacím umožňuje hrát na jistotu, vysvětluje Nicko van Someren, technologický ředitel Linux Foundation. Závěr je, že jakmile chyba má CVE, je její existence potvrzena a vyžaduje pozornost.

V poslední době se však samotný systém CVE stal překážkou. Několik bezpečnostních profesionálů si stěžovalo, že nemohou od společnosti Mitre získat CVE včas. Zpoždění má důsledky – je těžké koordinovat opravu chyby s dodavateli softwaru, partnery a dalšími výzkumníky, když neexistuje systém, který by zajistil, že se všichni zabývají stejnou záležitostí.

Součástí problému je také měřítko, protože je softwarový průmysl větší, než byl před deseti lety, a zranitelnosti se nalézají ve větším množství. Jak ukázala analýza společnosti Recorded Future, zpoždění v přiřazení CVE dává útočníkům čas k vytvoření a zdokonalení jejich nástrojů a metod.

„Existuje mnoho lidí, kteří věří, že pokud není přiřazen identifikátor CVE, nejde o reálný problém – a to je skutečný průšvih,“ uvádí Jake Kouns, šéf zabezpečení ve společnosti Risk Based Security. 

Dalším problémem totiž je, že ne všechny zranitelnosti dostanou svůj identifikátor CVE, jako například webové aplikace, které jsou aktualizované na serveru a nevyžadují interakci se zákazníky.

Bohužel chyby mobilních aplikací, které vyžadují interakci se zákazníky pro instalaci aktualizace, také nedostávají identifikátory CVE. V loňském roce bylo oznámených 14 185 zranitelností, což je o šest tisíc více, než bylo evidováno v národní databázi zranitelností a ve CVE, uvádí zpráva „2015 VulnDB Report“ společnosti Risk Based Security.

„Skutečná hodnota systému CVE pro spotřebitele a pracovníky zabezpečení informací není v měření rizika a dopadu na zabezpečení, ale v katalogizování všech známých rizik pro systém bez ohledu na závažnost,“ popisuje Kymberlee Priceová, šéfka výzkumné činnosti ve společnosti BugCrowd.

 

Je čas začít naslouchat

Protože CVE nepokrývá každý exploit, musíte hledět za jeho hranice, pokud chcete dostat úplný obraz toho, s čím se můžete setkat. Znamená to, že byste měli přestat vázat své aktivity správy zranitelností výhradně na oznámení dodavatelů a začít zkoumat i další zdroje informací, abyste udrželi krok s nejnovějšími zjištěními.

Vaše týmy správy zranitelností budou efektivnější, pokud budou hledat zmínky o prověření konceptů na internetu a příznaky aktivity exploitů ve vašem prostředí.

Existuje mnoho veřejně dostupných informací o zranitelnostech, které nabízejí více než pouhé oficiální oznámení dodavatele. Těchto informací je ale tolik, že obránci nemohou očekávat, že by mohli udržet krok se všemi příspěvky na blozích, které odhalují různé zranitelnosti, s mailingovými diskuzemi mezi výzkumníky ohledně konkrétních chyb zranitelností a s dalšími veřejnými informacemi.

Namísto pokusu přihlásit se ke každému existujícímu mailingovému seznamu a RSS kanálu by měl váš tým správy zranitelností jít přímo na fóra a naslouchat, co říkají potenciální útočníci. To je ten nejlepší druh včasného varování.

„Pokud jsem ve své organizaci zodpovědný za správu zranitelností, měl bych dávat pozor na diskuze na fórech a hledat podstatné diskuze o konkrétních zranitelnostech,“ radí Gundert. „Neudržíte sice krok s nultým dnem, ale zachytíte chyby, o kterých byste se jinak dozvěděli z pokynů od dodavatelů až za týdny.“

Jako firma nabízející threat intelligence chce Recorded Future, aby podniky používaly její platformu k naslouchání diskuzím o hrozbách na fórech, anglických i cizojazyčných, existují však i další možnosti.

Organizace si mohou vybrat pro sledování diskuzí několik fór, kanálů IRC a dalších on-line zdrojů. Analytici z Record Future si všimli uživatelů důsledně sdílejících příspěvky psané jednotlivci, kteří se zdají být uznávaní jako spolehlivý zdroj informací.

Pouhé sledování toho, co tito „experti“ říkají, by mohlo pomoci odhalit diskuze o nejnovějších chybách. Sledování toho, co se sdílí na GitHubu, může také velmi pomoci při odkrývání plánů útočníků.

Threat intelligence pomáhá zlepšit poměr potřebných informací vůči šumu a odhalit užitečné informace, ale není to jediný způsob, jak najít tyto diskuze.

Obránci by měli sledovat, zda se v jejich sítích nezvýšila skenovací aktivita. Zvýšení indikuje pravděpodobnost, že existují diskuze o tom, jak vyvolat zranitelnosti.

Experti Recorded Future si například všimli, že skenování zaměřené na skriptovací stroj Groovy ve službě Elasticsearch začalo „téměř okamžitě“ po odhalení zranitelnosti pro vzdálené spuštění kódu. „Na fórech se také přetřásaly způsoby, jak zneužít a udržet systémy ve zkompromitovaném stavu,“ uvádí Gundert.

Chyby s možností vzdáleného spuštění kódu téměř okamžitě vyvolají on-line diskuze. Lokální  exploity, které vyžadují, aby útočník nejprve v zařízení nějakým způsobem získal oporu, naopak tolik diskuzí nevyvolávají.

 

Tento příspěvek vyšel v Security Worldu 4/2016. Časopis (starší čísla i předplatné těch nadcházejících) si můžete objednat na adrese našeho vydavatelství.