Hlavní navigace

Historik David Reynolds v novém seriálu zkoumá odkaz první světové války

3. 11. 2014

Sdílet

 Autor: TZ Viasat
Jak první světová válka ovlivnila geopolitiku, identitu a paměť národů a poznamenala celou generaci obyvatel mnoha zemí?

Dopady a dozvuky první světové války v průběhu století od jejího vypuknutí jsou tématem nového seriálu Dlouhý stín, který přináší kanál Viasat History. Uznávaný historik David Reynolds v něm zkoumá, jak první světová válka poznamenala generaci, která je s ní bezprostředně spjata a dokládá, že jejím důsledkům v mnoha ohledech čelíme dodnes.

„Rozpad Habsburské monarchie a vznik československého státu na konci první světové války přivedl do jednoho svazku odlišné etnické skupiny, což bylo od počátku problematické,“ říká Reynolds a dodává: „Napětí mezi těmito skupinami, z nichž nejvážnější bylo tření mezi Čechy a Němci, se podrobně zabýváme ve třetí epizodě nazvané ‚Oni a my‘. Postavení Němců v Československu ve 30. letech se nakonec ukázalo jako jeden z nejcitlivějších problémů poválečného uspořádání Evropy, do něhož bylo zataženo Německo, Francie i Velká Británie. Následné události včetně nacistické okupace, odsunu Němců, ovládnutí Sovětským svazem a nakonec rozpadu Československa – to vše má kořeny v dědictví 1. světové války.“

Seriál Dlouhý stín

První světová válka se stala jedním z nejničivějších konfliktů v dějinách lidstva. Mobilizováno bylo celkem na 65 milionů mužů pocházejících z 16 národů, z nichž okolo 10 milionu padlo, a to spolu s dalšími 8 miliony civilistů. Vedle obětí vojenských akcí zahynuly miliony lidí také v důsledku nemocí a podvýživy. Přímé náklady pro zúčastněné státy přesáhly 160 miliard dolarů. Celkové ekonomické dopady od roku 1914 včetně materiálních škod a nákladů na obnovu, státních dluhů a jejich příslušenství, odškodnění veteránů a přeživších obětí, ztrát na pracovní síle a produktivitě, ušlého zisku atd. snad nelze ani vyčíslit. Následkem války byly zásadní změny – revoluce, rozpady impérií a překreslení hranic.

„První světová válka neskončila 11. listopadu 1918. To bylo pouze uzavřeno příměří a složeny zbraně na Západní frontě,“ upozorňuje Reynolds. „V mnoha zemích střední a východní Evropy boj pokračoval ještě několik let – například v Polsku až do roku 1921. Původně se nejednalo o první světovou válku, pouze o strašlivou válku, která trvala čtyři nebo šest let. První světovou válkou se stala až s dalším světovým ozbrojeným konfliktem, v mnoha ohledech horším. A právě druhá světová válka náš pohled na první určitým způsobem zastírá a mění,“ říká Reynolds.

Při hledání válečného odkazu v šestidílném seriálu David Reynolds procestuje celou Evropu, od Andalusie po Ardeny, od Belfastu po Berlín a od Curychu po Cařihrad. Vedle podílu na ukončení války a poválečném uspořádání, který měly osobnosti jako Benito Mussolini, Eamon de Valera, Philippe Pétain, James Ramsay MacDonald nebo Tomáš Masaryk, se Reynolds zabývá osobními prožitky obyčejných lidí z generace, kterou válečná zkušenost poznamenala a následně pronásledovala po celý život.

Seriál Dlouhý stín můžete sledovat vždy ve čtvrtek od 6. do 20. listopadu ve 21:00.