Hlavní navigace

Hitachi Content Platform

12. 5. 2014

Sdílet

 Autor: © animind - Fotolia.com
Archivace elekronických dokumentů je proces zasahující do oblasti výpočetní techniky, legislativy, administrativy a samozřejmě též do oblasti samotného archivnictví. Cílem tohoto článku je mimo jiné představit zařízení pro ukládání digitalizovaných dokumentů Hitachi Content Platform.

(PR článek)

Jak název napovídá jedná se o výrobek průmyslového giganta – japonského Hitachi Data Systems. Hitachi Content Platform (HCP) je víceúčelová, distribuovaná a objektově orientovaná storage. HCP se konstrukčně skládá ze serverů (nódů), které jsou vzájemně propojeny sití LAN a mají interní nebo externí diskovou kapacitu.

Obr.č 1 – Hitachi Content Platform – schéma

Objektová orientace HCP znamená, že data jsou ukládána společně s metadaty. Každý uložený soubor má odpovídající metadata generovaná systémem HCP. V metadatech jsou uložené údaje jako např. datum a čas uložení souboru.

HCP je optimalizováno pro fixed-content archivaci, používá se technologie WORM (write-once, read-many) a výpočet kontrolního součtu (Crypthographic Hash Value) z obsahu souboru.

Hitachi Content Platform lze rozdělit na virtuální archivy, které se nazývají Tenanty. Každý Tenant je samostatný administrativní celek. Tenant je možné dále dělit do tzv. Namespaces. V Namespaces se vytvářejí adresáře, kam se ukládají data. Přístup do Namespaces je anonymní nebo autentikován uživatelem a jeho heslem. Uživatel muže být definován lokálně v HCP nebo se seznam uživatelů odkazuje na Active Directory. Na základě uživatelských účtů lze definovat pro archivované soubory Access Control List (AC), kde se zpřesňují oprávnění uživatelů k archivovaným objektům. HCP podporuje vypínání neaktivních diskových prostorů a storage tiering čímž přispívá k ekonomice provozu digitálního archivu. Samozřejmostí je deduplikace a komprimace uložených dat

Obr. č. 2 – Hitachi Content Platform – přístup uživatelů do archivu

Digitální archiv HCP lze replikovat v úrovni Tenantů a Namespaces. Replikace se využívá pro DR řešení a migraci archivů např. při mezigenerační obměně. HCP podporuje obousměrnou replikaci pro dvě lokality, resp. kaskádní replikaci pro tři lokality.

Hitachi Content Platform a OBELISK Archive

Na Information Security & eArchiving Conference 2014 pořádané v Praze 3.4. 2014 bylo zmíněno, že existují dva přístupy k zajištění důvěryhodnosti dokumentů. První - software přistup jde cestou elektronického podpisu a časových razítek, druhý – hardware přístup volí archivní úložiště. Spojení obou přístupů přinese prospěch oběma řešením. Software řešení získá archivní úložiště. Hardware řešení získá napojení na certifikační autoritu a prezentační vrstvu pro uložené dokumenty. Autorizovaný distributor Hitachi Data Systems v České republice, firna DNS a.s., spolupracuje na projektu propojení SW a HW archivace se společností SEFIRA.

Hitachi Clinical Repository

Firma Hitachi Data Systems má ve svém portfoliu službu Hitachi Clinical Repository – HCR. HCR je služba zahrnující instalaci HCP a PACS konektoru firmy Visbion. Řešení přesměruje zdravotnická data do Hitachi archivu. HCR používá např. rakouská nemocnice Wels s kapacitou více tři tisíce lůžek. V květenu 2014 HDS uvede novou verzi HCR.

Závěr

Firma Hitachi věří, že HCP bude přínosem pro zákazníky hledající archivní řešení, řešení pro zálohování firemních poboček, firemní DMS a řešení pro poskytování storage služeb v Cloudu. Hitachi Content Platform je povedený výrobek splňující požadavky na velké archivní řešení, které se dá rozdělit na vice samostatných administrativních celků. U velkých řešení by se měla navrhovat alespoň dvě archivní centra, která se vzájemně replikují. Pokusili jsme se představit Hitachi Content Platform jako archivní úložiště s možností mnohem širšího uplatnění v cloudových řešeních a v poslední době hodně skloňovaných Big Data.

Autorem článku je Michal Marek, konzultant ze společnosti DNS. Pokračování vyjde 19. 5.