Hlavní navigace

IDC: přechod firem na placené distribuce Linuxu se vyplatí

13. 1. 2015

Sdílet

 Autor: © Red Hat
Podle nové studie společnosti IDC firmy mohou značně ušetřit, pokud ve svých datových centrech budou používat placené linuxové distribuce typu Red Hat namísto těch neplacených.

Jelikož řada organizací investovala za dobu své existence značné prostředky do vytvoření svých vlastních datových center a celkový přechod na cloudové služby se jim zatím jeví jako ne příliš bezpečný, většina firem zvolila dvojí strategii, v rámci které i nadále investují do tradičních datových center, zatímco testují cloudovou infrastrukturu.

Nová studie společnosti IDC srovnává organizace, které používají na svých serverech komerční distribuce Linuxu od Red Hat spolu s podpůrnými technologiemi určenými pro správu typu Red Hat Satellite a organizace, které používají smíšené prostředí alternativních a neplacených linuxových distribucí.

Výsledky této studie jsou jasné: organizacím, které zvolily cestu standardizovaného softwaru jako Red Hat Enterprise Linux (RHEL) a nástrojů pro správu od Red Hat typu Red Hat Satellite, se náklady na předplatné vracejí zpět díky efektivnějšímu provozu, vyšší produktivitě IT odborníků a značně nižším ročním nákladům na prostoje v porovnání s organizacemi, které spravují infrastrukturu složenou z linuxových serverů, která je buďto jen na půl placená nebo zcela bezplatná. Z výsledků studie konkrétně vyplývá:

  • Organizace, které standardizovaly na RHEL mají nižší náklady na IT odborníky. Zapojení fyzického serveru, jeden z největších nákladů spojených s životních cyklem serveru, lze přechodem na Red Hat Enterprise snížit až o 57 % Linux.
  • Standardizace také snižuje náklady na správu serverů. Volba a dlouhodobé využívání RHEL může snížit roční náklady na správu serveru o 14 % (6,50 dolaru na uživatele na rok). Snížení počátečních nákladů na zapojení spolu s nižšími ročními náklady na správu umožňuje v porovnání s méně standardizovaným prostředním celkem uspořit 35 % nákladů. 
  • Prostoje se týkají jak IT personálu (který musí řešit problém a restartovat server), tak koncových uživatelů (kteří v důsledku pádu aplikací či pomalého výkonu ztrácejí čas). Využití standardizované instalace RHEL vede k eliminaci průměrně deseti velkých incidentů ročně.  
  • Prostředí, které je spolehlivější a lze jej snadněji spravovat, vede k celkově lepším a efektivnějším procesům uvnitř firmy. A to vede k vyšším příjmům. 
  • Dá se očekávat rychlá návratnost investice. Odklon od neplacených distribucí Linuxu a nestandardizovaného prostředí směrem k RHEL a s ním souvisejícím nástrojům pro správu vede k úspoře nákladů, díky kterým se investice do placené distribuce vrátí do jednoho roku.

Závěr je tedy jasný: přesunem na standardizovanou infrastrukturu se firmě sníží náklady již od prvního dne a investice do placeného softwaru pomůže značně uspořit i v následujících letech.

Více informací naleznete ve studii IDC zde >>