Hlavní navigace

Impementace Hyper-V ve společnosti SoNet

Sdílet

Společnost SoNet vznikla v roce 1991 a do dnešní doby má za sebou více než 19 let úspěšné existence. V současnosti má status vysoce specializované firmy, která nabízí profesionální služby v oblasti informačních technologií se zdůrazněnou orientací na elektronický platební styk.

Společně s prodejem POS terminálů nabízí SoNet také jejich komplexní správu. Za dobu své činnosti získal SoNet téměř 40% podíl na českém trhu. Společnost si zakládá na tom, aby zákazník vždy obdržel produkty a služby té nejvyšší kvality. Na českém a slovenském trhu působí jako Master distributor amerického výrobce EFT/POS terminálů Hypercom. Stojí za připojením více než 24 000 POS terminálů v České republice a 8 100 na Slovensku.

Situace:
Vedení společnosti SoNet se obrátilo na společnost Dell s požadavkem na částečnou obnovu infrastruktury. Konkrétně šlo o dodání nových serverů, které měly nahradit ty stávající a dosluhující. Původní poptávka zněla na výměnu všech fyzických serverů takzvaně 1 : 1. Po analýze prostředí byla navrhnuta jako variantní řešení virtualizace.

Mezi klíčové požadavky patřila pořizovací cena, nízké náklady na provoz a snadná rozšiřitelnost o další servery. Dále zachování či zlepšení přehlednosti a spravovatelnosti infrastruktury. Dalším požadavkem a zdánlivou komplikací bylo použití USB hardwarového klíče pro aplikaci provozovanou na OS Windows. Ovšem i toto bylo vyřešeno a použití virtualizace nic nebránilo. Vzhledem k potřebám a možnostem zákazníka byla vybrána virtualizace na Hyper-V společnosti Microsoft.

Dell řešení:
Hardwarové řešení spočívalo ve dvounodovém clusteru a sdíleném na iSCSI diskovém poli. Konkrétně byly použity servery Dell PowerEdge PE2950 a iSCSI pole MD3000i. Servery byly vybaveny nezávislými síťovými kartami a sdílené diskové pole redundantními řadiči a RAID, aby byla zajištěna maximální provozuschopnost. Tímto bylo dosaženo dostupnosti informací uložených na diskovém poli a minimalizována možnost, že tato data budou nedostupná v případě neočekávané chyby některé z komponent serverů nebo diskového pole.

Připojení USB hardwarového klíče bylo vyřešeno produktem AnyWhereUSB, který umožnil připojení klíče přímo do virtuálního stroje. Vzhledem k tomu, že toto řešení využívá připojení přes ethernet, byla zachována i jeho dostupnost v případě přesunutí virtuálního stroje na druhý node.

Microsoft řešení:
Softwarové řešení spočívalo v použití Microsoft Windows Server 2008 Datacenter edice, vč. virtualizačního nástroje Hyper-V předinstalovaného na každém ze serverů pro provoz virtuálních strojů/instancí, a nástroje Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2008 Workgroup pro jednoduchou správu virtuálního prostředí. Toto softwarové vybavení bylo zakoupeno včetně programu Software Assurance (SA) na operační systémy, aby byla maximálně využita hodnota pořízeného softwaru. Kombinuje totiž nejnovější verzi softwaru s telefonickou podporou, službami partnerů, školením a nástroji pro IT specialisty, které mohou pomoci s nasazením, správou a migrací softwaru. V rámci programu SA je možné kdykoliv přejít na nejnovější verzi operačních systémů a virtualizačního nástroje Hyper-V. Použití Datacenter edice bylo navženo právě z důvodu očekávaného nárůstu virtuálních strojů Microsoft, které jsou touto edicí ve virtuálním prostředí automaticky zalicencovány, a není tedy třeba dokupovat nové licence na každý nový server.

Přínosy:
I přes původně poptávané řešení bylo vybráno řešení virtualizace na Microsoft Hyper-V, a to z důvodu:
-    vyšší využitelnosti hardwaru,
-    možnosti snadné rozšiřitelnosti o další stroje bez dalších nákladů na hardware a licence na operační systém,
-    do budoucna zachování energetické náročnosti, místa v rackové skříni a nároků na chlazení,
-    zajištění automatické dostupnosti dat a služeb, která byla do této doby řešena manuálně,
-    přehledné správy infrastruktury z jednoho nástroje,
-    snadné přípravy serverů pro testovací účely a vývoj,
-    v nové verzi Hyper-V získání automatického vyvažování zátěže mezi nody.

Proč Microsoft Hyper-V:

Během příprav bylo zvažováno i řešení založené na konkurenčním prostředí VMware. Toto řešení splňovalo výše uvedená kritéria také, ale jeho pořizovací náklady byly vyšší. Zároveň nenabízelo významný přínos v podobě již zalicencovaných operačních systémů, pokud by vznikla potřeba pořídit nový server.
www.microsoft.cz/virtualizace