Hlavní navigace

Inovace: strašák skoro pro každou firmu

 Autor: Fotolia © Creative-Touch
Moderní technologie jsou jedním z klíčových faktorů určujících budoucí úspěšnost firem napříč obory. V otázce připravenosti ale drtivá většina podniků (87 %) vnímá svou největší slabinu právě ve schopnosti se přizpůsobit technologickému vývoji.
-rd 6. 9. 2017

Sdílet

Pro téměř čtyři z pěti podniků (81 %) je slabinou schopnost se vypořádat s regulacemi, přičemž více jak třetina (35 %) to vnímá jako tu největší budoucí hrozbu. V roce 2016 vzrostl dle IBM počet ransomware kybernetických útoků o 6 000 %. A i to je důvod proč si čtvrtina generálních ředitelů myslí, že kyber útok v budoucnu zastihne jejich společnost nepřipravenou.

Zjištění vychází z pravidelného mezinárodního průzkumu Global Risk Landscape auditorské a poradenské společnosti BDO. Ze studie mimo jiné také vyplývá, že o pětinu klesl počet firem, jež vnímají budoucí makroekonomický vývoj jako riziko.

Změny v souvislosti s technologickým vývojem jsou jednou z největších obav pro firmy napříč všemi obory. Stejně tak jsou společným strašákem rizika spojená s kybernetickou bezpečnosti, jež jsou zejména pro finanční sektor nejnaléhavější výzvou. Data vychází ze studie BDO, která každoročně mapuje názory nejvyššího vedení firem rozdělených dle počtu zaměstnanců, ročního obratu, oboru působení a světového regionu.

V letošním průzkumu 72 % dotázaných uvedlo, že svět přináší stále více rizik, které negativně ovlivňují podnikání. Před rokem s touto tezí ale souhlasilo 87 % respondentů.

V obecné rovině můžeme opravdu hovořit o tom, že firmy si uvědomují rizika, ale už v souvislosti s nimi nepanuje takové znepokojení jako před rokem. Ze třech největších rizik letos dokonce vypadla obava z přerušení podnikání. Přesně 53 % respondentů letos odpovědělo, že rizika spojená s podnikáním rostou únosnou mírou, “ říká Radovan Hauk z auditorské a poradenské společnosti BDO a dodává: „Na základě zjištěných dat můžeme říct, že se globálně snížila nedůvěra v makroekonomické a geopolitické podmínky, ale zároveň se snížila důvěra vůči veřejné správě.

Ještě devět let od globální finanční krize stále panuje mezi manažery mírná nejistota a znepokojení kvůli přizpůsobení se rostoucím požadavkům na dodržování regulací a předpisů. Obojí je patrné zejména ve finančních službách. V tomto oboru 81 % podniků uvedlo, že nejpalčivějšími riziky, na která nejsou připraveny, jsou regulace.

Hodně podniků poskytujících finanční služby stále pociťuje dopady regulací, jež vzešly jako následek ekonomické krize,“ dodává Hauk.

V souvislosti se zaváděním nejmodernějších technologií do výrobních procesů se stále častěji hovoří o tom, že rozšiřující se robotizace výrazně pozmění trh práce. Digitalizace a automatizace v současné době v Česku podle OECD ohrožuje 45 % pracovních míst. Studie ministerstva práce a sociálních věcí uvádí, že v důsledku robotizace v příštích dvou letech zanikne zhruba desetina pracovních míst, tedy přes 400 000 pozic.