Hlavní navigace

Inovovaná elektronická daňová správa – na daně už nezapomenete

Ministerstvo financí ve spolupráci se společností IBM uvedlo na konci loňského roku do provozu další elektronické služby Daňového portálu, které přináší všem daňovým subjektům či jejich zástupcům, nové funkce a užitečná vylepšení v oblasti elektronických služeb daňové správy. Mezi rozšíření patří např. kontrola zůstatku, předpisy daní či provedené platby. Hlavními novinkami jsou osobní daňový kalendář, přehled písemností a registrační informace.
Pavel Louda 31. 1. 2008

Sdílet


Ministerstvo financí ve spolupráci se společností IBM uvedlo na konci loňského roku do provozu další elektronické služby Daňového portálu, které přináší všem daňovým subjektům či jejich zástupcům, nové funkce a užitečná vylepšení v oblasti elektronických služeb daňové správy. Mezi rozšíření patří např. kontrola zůstatku, předpisy daní či provedené platby. Hlavními novinkami jsou osobní daňový kalendář, přehled písemností a registrační informace.

Uvedené nové služby Daňového portálu jsou poskytovány v pilotním provozu. Osobní daňový kalendář zobrazuje majiteli účtu v přehledné podobě personalizované informace o zákonných lhůtách přiznání a plateb daní i lhůtách stanovených správcem daně. Osobní daňový kalendář informuje uživatele o výzvách vydaných správcem daně a dále obsahuje specifické informace o termínech v oblasti DPH, daně z příjmů právnických a fyzických osob, daně ze závislé činnosti a daně silniční. Poskytované informace vycházejí z daňového řízení daného subjektu.

Dokumenty, které pro daňový subjekt vede správce daně, jsou zachyceny v sekci „Přehled písemností“. Mohou to být jak písemnosti došlé na finanční úřad, tak písemnosti vytvořené přímo správcem daně. Ke každému spisu jsou k dispozici detailní informace, které dokument přesně specifikuje. Určují např. vazbu na daňové řízení a osobní daňový účet, data odeslání či doručení, adresáty písemností a ostatní důležité informace. U písemností, které byly podány k finančnímu úřadu elektronickou cestou, je dostupný celý jejich obsah.

Údaje o daňovém subjektu byly také rozšířeny o řadu informací z registru daňových subjektů. Jedná se např. o data účinnosti registrace daňového subjektu, o registrované adresy či bankovní účty. Zájemci zde také naleznou seznam osob, které mají právo nahlížet do daňové informační schránky.

Služba Osobní daňové účty byla rozšířena o nové funkce výpočtu počátečních a konečných zůstatků k danému období a informace o prominutí či posečkání daní včetně vazeb na příslušné písemnosti daňových řízení. Jednotlivé předpisy a obraty na osobním daňovém účtu jsou navíc propojeny s detailními informacemi o příslušných písemnostech. Všechny výše uvedené elektronické služby jsou jednoduše dostupné všem daňovým subjektům či jejich zástupcům, pokud vlastní kvalifikovaný certifikát a požádají o zřízení daňové informační schránky na adrese http://eds.mfcr.cz.