Hlavní navigace

ISDN na cestě k zákazníkům –3com OfficeConnect ISDN LAN Modem

1. 10. 2000

Sdílet

Přestože se mnoho odborníků staví k možnostem sítě ISDN velmi skepticky a věříspíše novým technologiím xDSL, mohutná mediální reklamní kampaň Českého Telecomu vzbudila nový z
Přestože se mnoho odborníků staví k možnostem sítě ISDN velmi skepticky a věří
spíše novým technologiím xDSL, mohutná mediální reklamní kampaň Českého
Telecomu vzbudila nový zájem právě o služby plně digitální sítě ISDN
(Integrated Services Digital Network digitální síť integrovaných služeb).
Oživení poptávky po této službě samozřejmě logicky souvisí také se snížením
ceny, zejména měsíčního paušálu na relativně přijatelných 690 Kč.


Krátce o ISDN

Síť ISDN přináší oproti klasické digitální lince mnoho výhod. V České republice
se používá varianta euroISDN, která je jak z názvu vyplývá evropským standardem
pro tuto síť. Díky tomu existuje již v současné době konektivita sítě ISDN
prakticky do všech evropských států, Kanady a USA. Pořízením linky ISDN získá
zákazník především širokou paletu služeb, jež jsou v podstatě velmi podobné
těm, které nabízí digitální mobilní síť GSM zobrazení či zamezení identifikace
volajícího a volaného, čekající hovor, přidržení hovoru či jeho přesměrování
při různých stavech. Nezajímavějším využitím bude ale pro drtivou většinu
uživatelů garantovaná rychlost pro přenos dat minimálně 64 Kb/s, popřípadě 128
Kb/s, což je rychlost, která předčí velkou část takzvaných pevných linek.

Linka euroISDN se totiž skládá ze dvou nezávislých komunikačních kanálů (každý
o rychlosti 64 Kb/s) a jednoho kanálu servisního. Výhodou pro uživatele je také
to, že veškerá komunikace před skutečným navázáním spojení např. autorizace
přihlášení do sítě a také tzv. handshaking probíhá právě na servisním kanálu,
přitom uživatel platí pouze provoz na kanálech komunikačních (B-kanálech).
Oproti analogovým modemům to znamená úsporu nejen díky rychlejšímu přenosu dat,
ale také někdy až půl minuty před ustavením spojení.

K lince ISDN můžeme připojovat buď digitální zařízení, nebo zařízení analogová
prostřednictvím terminálového adaptéru. Celkem můžeme připojit až osm
nezávislých zařízení, přičemž vždy dvě mohou fungovat současně. Můžete tak být
připojeni k Internetu a zároveň přijímat faxy, nebo může váš kolega přijmout
hovor zákazníka a současně z jiného aparátu můžete zavolat manželce. V přítomné
době existují na trhu také ISDN faxy (označované jako G4 fax), nicméně jejich
cena je prozatím natolik vysoká (kolem 60 000 Kč), že jejich reálné nasazení je
zatím velmi malé.


Celá kancelář na Internet

Jak jsem již naznačil, pořizovat si ISDN linku pouze pro hlasové a faxové
hovoru není příliš ekonomické. Její hlavní síla tkví v datových přenosech. Může
sloužit nejen pro přístup k Internetu pro domácnosti či malé firmy, pro které
by pořízení pevné linky bylo příliš finančně náročné, ale také k propojení
poboček firmy s centrálou a k výměně dat mezi pobočkami. V tomto případě bude
navíc možné využít ke komunikaci obou B-kanálů a data přenášet rychlostí 128
Kb/s. Pokud chcete ISDN linku využívat pro přístup k Internetu, budete se muset
spokojit pouze s jedním B-kanálem a rychlostí 64 Kb/s, protože většina
internetových providerů možnost spojení kanálů nenabízí.


3Com OfficeConnect ISDN LAN modem

Zároveň se snížením měsíčního paušálu přišel Český Telecom s nabídkou
produktových balíčků. Od samého počátku přitom nabízel základní tři balíčky,
které zahrnovaly klasický terminál adaptér, ISDN telefon a videotelefon. V
průběhu měsíce září se ovšem objevil zcela nový balíček euroISDN@connect, jenž
za cenu 15 990 Kč (cena včetně DPH) nabízí kromě klasického zřízení přípojky
euroISDN2 a přístupu k Internetu prostřednictvím Internet On Line velmi
zajímavé zařízení z produkce firmy 3Com OfficeConnect ISDN LAN modem. Rozdíl
mezi součtem ceníkových cen jednotlivých produktů a tohoto balíčku je
zajímavých 11 875 Kč.

Funguje jako malý hub

Celá řada OfficeConnect je řešena v jednotném designu, ve kterém se již
vyrábějí také huby, analogové modemy, ale také například print-server od firmy
Hewlett-Packard. Velmi příjemnou vlastností společnou pro tuto řadu je umístění
zdroje mimo vlastní zařízení.

Vezmeme-li si ISDN LAN modem do rukou, objevíme na něm především port pro ISDN
linku, dva analogové porty pro připojení dalších zařízení, a také čtyři
FastEthernet porty pro připojení pracovních stanic.

Bez použití jakéhokoli přídavného zařízení umožní ISDN LAN modem současně
přístup k Internetu čtyřem počítačům a umožní nám tak v podstatě vybudovat
miniaturní počítačovou síť. Nicméně čtyři porty nemusí vždy stačit, proto LAN
modem podporuje až 25 MAC adres. Z toho vyplývá, že zařízení lze spojit
(stohovat) s dalšími až do celkového počtu 25 FastEthernet portů, což je na
české poměry podle mého názoru více než dostatečné. Platí přitom, že další
zařízení nemusí být nutně od firmy 3Com. Je potřeba si ale uvědomit, že pokud
bychom skutečně dosáhli teoretické hranice 25 současně připojených uživatelů,
budou se muset o šířku pásma podělit. A protože zařízení neumožňuje přidělit
jednotlivým stanicím pevnou šířku pásma, může se stát, že jeden uživatel pohltí
většinu 64 Kb/s pásma, což pro ostatní bude znamenat zpomalení komunikace.


Konfigurace otázkou okamziku

Dalším společným znakem všech zařízení řady OfficeConnect je velmi jednoduchá
správa prostřednictvím internetového prohlížeče. V případě, že budete
připojovat ISDN LAN modem do stávající počítačové sítě, je potřeba jej nejprve
připojit pouze k jednomu počítači, aby bylo možné nastavit jeho parametry podle
stávající sítě LAN. V případě, že vytváříte síť novou, můžete začít pracovat
téměř okamžitě.

Při prvním připojení k počítači (nebo po hardwarovém restartu) má zařízení
nastavenu IP adresu 192.168.1.1 a můžete se k němu připojit pomocí již
zmíněného internetového prohlížeče. Při prvním spojení modem synchronizuje svůj
vnitřní čas se systémovým časem vaší stanice a vy můžete začít nastavovat
parametry. Při prvním spuštění můžete také zadat heslo, které bude nadále
vyžadováno pro přístup ke konfiguraci zařízení. V případě, že jej nezadáte,
bude moci konfiguraci měnit kterýkoli z uživatelů sítě. Budujete-li novou síť
LAN, je poměrně výhodné ponechat nastavenu výchozí IP adresu, v opačném případě
ji můžete změnit.


Vše nadosah

Konfigurační rozhraní je podle mého názoru dostatečně přehledné, aby se v něm
vyznal středně pokročilý uživatel, ale zároveň dostatečně podrobné, aby
profesionál mohl nastavit jakýkoli detail. Jedinou slabinou by snad mohlo být
nepočeštěné prostředí. Asi prvním krokem bude nastavení parametrů místní sítě.
Samotné zařízení pracuje na principu NAT, takže vnitřní IP adresy sítě LAN
překládá. To znamená, že pro připojení celé sítě k Internetu bude stačit jeden
účet. IP adresy můžete buď stanicím přidělit pevně, což je výhodné zejména pro
jejich dálkovou správu, nebo může LAN modem fungovat také jako DHCS server a IP
adresy přidělovat dynamicky, což může být výhodné pro menší firmy bez síťového
administrátora.

Dalším krokem je nastavení odchozích volání. K tomu slouží ISP Wizard, který
provede uživatele všemi důležitými kroky při nastavení přístupu buď k Internetu
nebo privátní síti. Připraveny mohou být současně čtyři přístupy. Velmi
příjemnou vlastností je možnost nastavení využívání jednotlivých B-kanálů.
Můžete se rozhodnout, jestli se bude používat vždy pouze jeden, vždy dva, anebo
což je podle mého názoru nejideálnější varianta umožnit připojení druhého
kanálu v případě, že zatížení prvního překročí po určitou dobu určitou hranici.
Jak jsem se již zmínil, většina Internet providerů použití druhého kanálu
neumožňuje, ale v případě, že se budete například připojovat z pobočky (nebo
domova) k firemní síti, bude používán jeden kanál a ve chvíli, kdy začnete
stahovat nějaký větší soubor, připojí se také druhý kanál. Jakmile bude soubor
stažen a provoz poklesne, zařízení okamžitě druhý kanál odpojí.

V rámci konfiguračního rozhraní máte také k dispozici jednoduchou obrazovku,
kde můžete nastavovat práva jednotlivých uživatelů. Můžete například určit,
který z nastavených přístupů mohou jednotliví uživatelé využívat. Například
někteří uživatelé (pracovní stanice) mohou využívat pouze volání do privátní
sítě, jiní pouze k Internet providerovi a další mohou využívat všechny
konfigurované přístupy. Samozřejmostí je možnost nastavení zpětného volání
(Call Back). Osobně jsem nejvíce ocenil možnost přímé kontroly upgradů firmwaru
modemu na stránkách firmy 3Com jednoduchým stiskem tlačítka ve WWW rozhraní.


Co s analogovými porty

Chcete-li používat 3Com OfficeConnect ISDN LAN modem doma nebo v malé
kanceláři, jistě oceníte také možnosti nastavení jednotlivých analogových portů
tzv. Call Routing. Společně se zřízením ISDN linky obdržíte od svého operátora
také čtyři nezávislá telefonní čísla, a je na vás, jak jej využijete. S ISDN
LAN modemem můžete nastavit routing pro tři z nich a určit, že jedno číslo
slouží k datovým voláním, a proto je bude obsluhovat LAN modem, druhé k faxovým
přenosům, a proto je LAN modem přesměruje do prvního analogového portu, kde
máte připojen fax, a třetí číslo pak slouží ke klasickému telefonování a LAN
modem jej má přesměrovat do druhého analogového portu, kde máte připojen
telefon. Nezanedbatelnou možností je poté nastavení funkce Call Waiting, která
určí co se má stát v případě, že jsou oba komunikační kanály obsazeny a na
lince je příchozí hovor. Můžete nařídit, že bude jeden či oba kanály uvolněny,
či nechat datovým přenosům prioritu.


Spolehlivý pomocník

Přiznám se bez obalu, že 3Com OfficeConnect ISDN LAN modem se mi během mé práce
s ním velmi zalíbil. Zařízení se chovalo naprosto spolehlivě a ani jednou jsem
nemusel sáhnout k hardwarovému resetu. U ISDN modemu nemá smysl testovat
přenosové rychlosti, protože ty jsou garantovány linkou. K přenosu obsahu jedné
diskety (1,44 MB) na FTP mého providera tak stačily necelé tři minuty.
Připojování a autorizace v síti probíhaly velmi rychle a spojení jak s
providerem, tak s privátní sítí bylo vždy otázkou několika okamžiků.

Snad jediným nedostatkem tohoto zařízení je nemožnost konfigurace z počítače
připojeného do privátní sítě na dálku, což by jistě usnadnilo život mnoha malým
firmám, které nemají vlastního správce sítě. Na druhou stranu je pravda, že
tato možnost by mohla být potencionálním nebezpečím v případě pokusů o průnik
do místní sítě. S druhým drobným nedostatkem jsem se setkal, když jsem se k WWW
rozhraní pokoušel přistoupit pomocí prohlížeče Opera, nicméně při používání
Internet Exploreru ani Netscapu jsem žádný problém nezaznamenal.

Jak jsem již upozornil, vzhledem k zaměření přístroje na malé firmy a
domácnosti by zřejmě neuškodilo počeštění konfiguračního rozhraní, i když na
druhou stranu chápu, že vytvářet speciální firmware pro malý český trh by
nebylo příliš ekonomické.

Poslední slabinou tohoto přístroje by pak mohla být cena, která se v klasické
obchodní síti pohybuje kolem 19 000 korun, nicméně tento handicap je smazán
poměrně zajímavou cenou balíčku Českého Telecomu, díky níž se stává nejen
lákadlem pro malé firmy, ale také zajímavou variantou pro domácnosti, kde je k
dispozici stolní počítač a vy se občas potřebujete připojovat například
pracovním notebookem. V případě potřeby propojení čtyř zařízení se jedná o
téměř jedinečné řešení sítě LAN.