Hlavní navigace

IT Asset Management

Komplexní ošetření celého životního cyklu IT prostředků - od jejich pořízení přes zařazení do evidence, údržbu až po vyřazení z provozu.
Luděk Šafář 8. 10. 2006

Sdílet