Hlavní navigace

IT infrastruktura jako služba – varianta cloud computingu

6. 1. 2013

Sdílet

 Autor: © sellingpix - Fotolia.com
Cesta ke cloud computingu má několik etap, kterými je třeba projít, aby transformace IT byla úspěšná a vykázala předpokládané přínosy.

Nejprve je nutné se zamyslet, zda tato transformace je pro vaše IT potřebná a vynaložené úsilí a náklady přinesou odpovídající výsledky. Toto rozhodnutí je nutné dělat za účasti jak IT, tak i obchodního či marketingového a finančního oddělení, aby bylo v souladu s celkovou strategií rozvoje podniku. Obvykle je výsledkem dokument popisující postup přechodu IT od tradičního modelu do cloud computingu, tzv. cloud roadmap. Je možné realizovat jen některé kroky z tohoto procesu (např. standardizaci, virtualizaci a konsolidaci IT) a následné odložit na pozdější dobu, kdy to bude nezbytné pro podporu obchodních záměrů.

Cloud computing má několik stupňů, od infrastruktury až k aplikaci či specifickému servisu poskytovanému formou služby.  Základní je část IT infrastruktura jako služba (IaaS). Obvykle je k dispozici buď z veřejných zdrojů (public IaaS), nebo je možné tuto službu získat jako exkluzivně postavenou pro jednoho uživatele (private IaaS) a umístěnou mimo podnik nebo interně v organizaci s různými variantami jejího provozování.

IaaS přináší zajímavé výhody pro své uživatele. Uživatel platí pouze to, co spotřebovává, a je schopen pružně získat potřebné IT zdroje, ať již pro naplnění měnících se požadavků trhu nebo pro běžící projekty. Významným přínosem je, že uživatel nemá IT infrastrukturu ve svém majetku a volné finanční prostředky může využít jinde. Navíc v organizacích, kde jsou sledovány náklady na jednotlivé projekty, je možné přesně říci, kolik IT zdrojů konkrétní projekt či oddělení spotřebovalo, a naopak tyto samostatné jednotky mají rychlý přístup k IT infrastruktuře podle svých požadavků.

Variantou IaaS, která nezahrnuje plnou automatizaci alokace IT zdrojů, ale má ostatní atributy (pružnost alokace, platba za aktuálně používanou infrastrukturu, jen provozní náklady), je utility ready computing. Jde o poskytnutí IT infrastruktury včetně služeb údržby při umístění IT u uživatele. Jistým omezením je, že platby je možné kalkulovat pouze za celou firmu a účtování na jednotlivé interní uživatele není možné. Rozsah změn ve využití IT prostředků je dán smluvně, a to jak minimálním závazným objemem čerpání, tak i maximálně možným navýšením. V tomto prostoru může uživatel přidávat a ubírat podle svých potřeb a stejně tak se mění i platba za službu.

Autor je ředitelem divize technologických služeb HP