Hlavní navigace

Jak fungují služby pro monitoring objektů, osob či zvířat?

22. 11. 2010

Sdílet

Nástroje a služby pro monitorování nejsou dostupné jen tajným agentům, ale i obyčejným smrtelníkům.

Pod pojmem monitoring osob si většina lidí představí technologie, které používají agenti tajných služeb ke sledování svých cílů. Pro obyčejného smrtelníka opusťme tuto oblast a zaměřme se na služby a nástroje, které jsou dostupné prakticky komukoliv.

Tento typ služeb je založen na jednoduchém principu: Mám u sebe mobilní jednotku, která umí ukládat informace o své poloze a dále je posílat formou datového toku přes mobilní síť operátora na aplikační server monitoringu. Server doručená data ukládá do databáze. Umí uživateli zobrazit pohyb sledovaných jednotek na mapě.

Infrastruktura systému pro monitoring je typicky aplikace typu klient-server. Klientskou stranu tvoří mobilní jednotka, která z GPS ukládá informace o své aktuální poloze a v nastaveném intervalu komunikuje s komunikačním serverem. Druhá strana sestává obvykle z několika samostatných serverů, které spolu navzájem komunikují. Vůči klientovi se tváří jako jeden systém.

Jednou ze součástí systému je obvykle komunikační server, který zajišťuje spojení se všemi napojenými mobilními jednotkami. Dalším je server databázový, který je ve spojení se serverem komunikačním a ukládá informace o poloze všech jednotek. Uživatel má možnost si historicky zobrazit všechny pohyby jeho jednotek. Vzhledem k tomu, že jednotek mohou být řádově až desetitisíce, používají se robustní databáze.

S databázovým serverem komunikuje také webový server monitorovacího systému. Služby pro monitoring obvykle vytváří uživatelské rozhraní pro přístup přes internet. Komunikace mezi tenkým klientem a webovým serverem musí být zabezpečena. Webový server poskytuje uživateli kromě informací o pohybu jednotek také zobrazení pohybu na mapě. K tomuto účelu mohou být využívány služby veřejných nebo i vlastních mapových serverů.

Jednou z možnosti využití se nabízí sledování osob. Je nutné zdůraznit, že tento typ monitoringu je upraven zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Sledování osob je považováno z pohledu legislativního rámce za problematické. Nicméně tento druh služby má široké využití především v komerčním segmentu (on-line sledování zaměstnanců na pracovišti, optimalizace trasy) a také v oblastech hlídání dětí a seniorů, kteří jsou nemocní a potřebují být aktuálně monitorováni.

Další oblastí sledování je monitoring zvířat. Zde je možná aplikace nasazení v oblasti sledování domácích mazlíčků nebo pohybu migrujících chovatelských zvířat. Uvedený typ služeb lze také využít jako alternativní řešení pro sledování vozidel. Existuje reálné využití pro autosalony v oblasti on-line sledování předváděcích vozidel a zabránění jejich krádeži.

V neposlední řadě je možné využití v tzv. leisure activity, kde se lze zaměřit na monitoring sportovních výkonů a různých sportovních událostí, jako jsou například závody jachet, orientační závody atd.

Autor pracuje jako projektový manažer monitorovacího systému Anděla ve společnosti AutoCont CZ.