Hlavní navigace

Jak nejlépe zálohovat pomocí hybridních cloudů?

 Autor: Fotolia © Vladislav Kochelaevs
Svá data můžete ochránit a svůj provoz obnovit během několika minut namísto dnů či týdnů, pokud do procesu můžete zapojit i cloud. Tady je několik způsobů, jak uspořit díky zálohování do hybridního cloudu.
Robert JGibbons 17. 11. 2016

Sdílet

Katastrofy zasahující podniková data podle všeho nejsou úplně zajímavou událostí pro natočení úspěšného hollywoodského trháku. Tyto scénáře, které by mohly paralyzovat vaše podnikání, mohou být způsobené kybernetickým útokem, lidskými chybami, sněhovou bouří či jinou přírodní katastrofou anebo libovolným počtem dalších běžných událostí.

Když tyto události nastanou – a ony se každé společnosti minimálně jednou přihodí – jsou mnohem destruktivnější, pokud neexistuje žádný plán pro udržení provozuschopnosti a produktivity.

V současné době využívá mnoho komplexních plánů metodu zálohování do hybridního cloudu. Kdysi nákladný a časově náročný proces zálohování dat na pásku se změnil na spolehlivou praxi, která dokáže jak ochránit vaše data, tak obnovit provoz vaší firmy během několika minut namísto dnů či týdnů.

Současný růst specializovaných přístupů pro udržení nepřetržitého provozu umožňuje organizacím komplexně ochránit své systémy až po nastavení jednotlivých zařízení či snapshoty. Tady je návod, jak zálohování do hybridního cloudu může zachránit vaše data, pověst i peníze.

 

Jak to funguje?

Proces zálohování do hybridního cloudu spočívá v tom, že vytváří místní zálohu a replikuje ji do jiné lokality, což data chrání a zabezpečuje. Data se uloží do vaší infrastruktury lokálního pracoviště, kde jsou pod ochranou firewallů, bezpečnostních protokolů a šifrování vašeho zálohovacího zařízení.

Současně se ale šifrovaná data odešlou i do specializovaných datových center, takže vzniknou redundantní kopie dat zabezpečených v jiné lokalitě. Tato kombinace lokálních a vzdálených záloh zajišťuje větší bezpečnost dat, než kdybyste je jen poslali přes web k poskytovateli zálohovací služby či uchovávali pouze ve své provozovně.

Pokud vaše zařízení přestanou pracovat v důsledku narušení systému, můžete použít snapshot z lokální zálohy vašich souborů, programů a nastavení nebo můžete okamžitě přenést zátěž k poskytovali cloudu, zatímco váš tým opravuje systémy ve vaší provozovně.

Mezitím díky možnosti přepnout služby do cloudu při poruše můžete snížit či eliminovat prostoje a pokračovat v práci s daty a aplikacemi. Jakmile váš server začne opět fungovat, můžete přejít zpět na svou infrastrukturu pomocí funkce obnovy na holý hardware (BMR – Bare Metal Restore), která vrátí všechna zálohovaná data a aplikace na váš opravený server, takže neztratíte žádné změny, které nastaly během odstávky.

Pokud by ve vaší lokalitě došlo ke skutečné katastrofě, jako by byly požár nebo povodeň, a vy byste přišli o místní produkční a zálohovací zařízení, nepřijdete o data své společnosti a vaše firma může dále fungovat v cloudu.

Úložné místo v cloudu je téměř neomezené a vy můžete podle potřeb své společnosti rozhodnout, jak dlouho chcete uchovávat data lokálně. Soubory můžete obnovit snadno, ať už jsou uložené ve vaší provozovně nebo vzdáleně, takže se nemusíte obávat, že byste ztratili ke svým datům přístup v případě potřeby.

To je velká výhoda zejména pro menší firmy, protože to přináší flexibilitu i v případě, že má vaše místní zálohování omezenou úložnou kapacitu.

Počáteční investice do hybridního cloudu jsou přitom relativně nízké a nemusíte vlastnit všechny základní části skládačky. Odpadnou také náklady na údržbu, energii, chlazení a také výdaje související s datovými centry provozovanými vlastními silami. Pokud chcete využít dodavatele s účelově vytvořeným cloudem, zeptejte se ho, zda nabízí retenční platební podmínky pro garanci předvídatelných měsíčních nákladů za cloud.

V závislosti na vašem oboru pro vás mohou platit různé zákony a směrnice, jako jsou například PCI (finanční sektor – obor platebních karet), zákony na ochranu osobních údajů a podobně.

Cloudové služby, které jsou účelově vytvořené právě pro zálohování, musejí respektovat příslušnou legislativu a její požadavky kladené na nouzové náhradní plány a funkce archivace, aby se zajistilo, že nedojde ke ztrátě důležitých e-mailů a záznamů.

 

Možnosti nasazení

Hybridní cloud tedy představuje pro podnikání velký přínos. Tato řešení obvykle nabízejí rozsáhlé možnosti. Můžete si ponechat vlastnictví zařízení a pronajímat je koncovým uživatelům nebo zaplatit jednorázové zřizovací poplatky, které pokrývají náklady na zařízení.

Pokud přeprodáváte hardware koncovým uživatelům, můžete se zaměřit na své klíčové schopnosti nabídkou služeb a podpory na měsíční bázi. Kombinace fyzického vybavení a služeb poskytují řadu možností, jak vytvořit jedinečné zdroje opakujících se příjmů.

Chcete samozřejmě vědět, kdo má kontrolu nad vaším datovým prostředím. Pomocí hybridního cloudu můžete lépe předpovídat náklady a plánovat umístění svých dat. Pokud navíc budete spolupracovat s poskytovatelem spravovaných služeb (MSP), neztratíte kontrolu nad svou infrastrukturou služeb zálohování a obnovy po havárii.

V případě, že je dodavatelský cloud vytvořen pro účely zálohování, obnovy dat a pro zajištění nepřetržitého provozu, stává se záchrannou sítí zajišťující obnovu v okamžiku skutečné katastrofy.

Poskytovatele spravovaných služeb přitom můžete v případě potřeby využívat k řízení lokální zálohovací infrastruktury. Výsledkem pak je stav, kdy se sníží na minimum nároky na pracovní síly podporující řešení hybridního cloudu a zmenší se i rozsah odpovědností, rizik a nákladů.

Zálohování do hybridního cloudu dnes spojuje to nejlepší z modelů privátního a veřejného cloudu, a vytváří tak funkčně bohatý, vysoce efektivní a cenově dostupný systém. Takový systém je velmi důležitý, když dojde ke katastrofě, která bezpochyby může nastat v podobě něčeho tak běžného, jako jsou lidské chyby nebo živelní katastrofy.

Zálohování do hybridního cloudu transformuje to, co bylo kdysi obtížným a neúnosně nákladným procesem, do takové podoby, která je dostupná v podstatě jakékoliv firmě.

skoleni31_1

 

Tento příspěvek vyšel v Computerworldu 3/2016. Časopis (starší čísla i předplatné těch nadcházejících) si můžete objednat na adrese našeho vydavatelství.