Hlavní navigace

Jak spustit počítač za všech okolností

1. 6. 2007

Sdílet

Poradíte si sami při problémech s počítačem? cd/dvd Je možné, že jste se již někdy zabývali otázkou, co bu...


Poradíte si sami při problémech s počítačem? cd/dvd


Je možné, že jste se již někdy zabývali otázkou, co budete dělat, dojde-li k závažnějšímu poškození operačního systému. Ale až v nouzi zjistíte, jak na tom vlastně skutečně jste.
Pokud na takovou situaci ještě nejste připraveni vůbec anebo jen částečně, máme pro vás návrh: vytvořte si pro případ nouze podle našeho návodu CD nebo DVD, které bude obsahovat všechny potřebné nástroje. Vůbec nezáleží na tom, zda záchranný disk vybavíte vhodnými nástroji, nebo zda do něj zabudujete nástroje podle svého. V obou případech budete spolehlivě připraveni na nejhorší.
Windows 2000 a XP si sice velmi rády hrají na uživatelsky přívětivé systémy, ale pokud se vyskytne nějaký problém, je veškerá vstřícnost a přívětivost pryč. Jediné, co jsou schopna v případě problémů nabídnout, je konzola pro zotavení a možnost opravné instalace systému. Často však s nástroji operačního systému jednoduše nevystačíme. V takových případech by určitě přišel vhod disk, který by obsahoval mimo jiné třeba i program pro vytváření diskových oddílů, program pro zálohování a antivirový program.
Pokud se staráte o několik počítačů s různými operačními systémy, pak musíte nejdříve sehnat všechny CD a diskety, popřípadě je na nějakém jiném počítači vytvořit. Jak užitečný by byl multifunkční disk, který by kromě instalačních souborů a pomocných nástrojů obsahoval i zálohy dat, ovladače a Service Packy! A pokud bychom naše úvahy dovedli k dokonalosti, pak by náš disk mohl obsahovat nejen vše potřebné pro opravu systémů, ale i rutiny pro instalaci několika operačních systémů.
Tento článek vám ukáže, jak si takové CD nebo DVD, o němž jsme se zmiňovali výše a které obsahuje všechny potřebné nástroje, vytvořit. V první části vám představíme programy, s jejichž pomocí se dá multibootovací CD/DVD poměrně snadno vytvořit. V druhé části článku vám krok za krokem ukážeme, jak vytvořit spouštěcí menu podle svých představ a jak pomocí něj spouštět různé systémy. Předpokládáme ovšem, že máte v oblasti operačních systémů dostatečné znalosti.
CD nebo DVD? Když v tomto článku budeme mluvit o CD, budeme mít vždy na mysli jak CD, tak DVD. Oba typy disků se samozřejmě liší v množství dat, která se na ně vejdou, nicméně co se týče spouštění systému (bootování), chovají se prakticky stejně.
Obrazy disků (image): Většina utilit představených v tomto článku nedokáže sama vypalovat na disk a pouze vytváří obraz ve formátu ISO. Z obrazu ve formátu ISO pak vytvoříte bootovací CD pomocí prakticky libovolného programu pro vypalování disků. Jedním z nejpopulárnějších programů pro vypalování disků je kupříkladu Nero Burning ROM.

Vytvoření spouštěcího CD pomocí utilit

Když se to tak vezme kolem a kolem, není vytvoření jednoduchého spouštěcího CD pro Windows XP s obsahem, který si zvolíme, úplně triviální záležitostí. Naštěstí se našlo několik obětavých programátorů, kteří si dali tu práci, aby vytvořili vhodné průvodce, a pomocné nástroje, jež vytvoření takového disku umožní. S jejich pomocí nás od hotového obrazu disku dělí pouze několik klepnutí myší, přičemž se vůbec nemusíme starat o to, zda programy naleznou všechny potřebné soubory a jak se zařídí, aby vytvořené CD skutečně bylo spouštěcí (bootovací).

PE Builder: mini Windows XP na CD

PE Builder byl první utilitou, pomocí níž se dala zapsat na CD nakonfigurované podle vašich představ minimální verze Windows XP. Z tohoto CD se pak dala na počítači spustit Windows XP. O tomto způsobu řešení potíží s počítačem jsme již několikrát psali. Pokud vás zajímá, jak vytvořit takové prostředí, které se mimochodem nazývá Bart PE, pak řadu informací a zajímavých odkazů naleznete na internetové adrese www.nu2.nu/pebuilder/help/czech/support.htm. Pro tipy uvedené v tomto článku použijeme jako základ speciální balíček obsahující mimo jiné Bart PE a řadu užitečných aplikací od antivirového programu po internetový prohlížeč, které si všechny zabudujete do záchranného CD. Tento speciální balíček naleznete jako soubor BARTPE.ZIP o velikosti 31,5 MB. Pokud budete mít zájem pouze o samotný program PE Builder, ten se dá stáhnout zdarma z internetu z adresy http://nu2.nu. Pro každého, kdo chce mít pro případ nouze v záloze CD s Windows XP, je Bart PE naprosto ideálním řešením. Možnost spouštění více operačních systémů bohužel Bart PE nepodporuje, do CD však lze možnosti spouštění více operačních systémů zabudovat (viz tip 8).

911 Rescue CD: téměř automatická instalace Windows XP

Utilitu 911 Rescue CD, naleznete , popřípadě na internetu na adrese www.911cd.
net jako soubor 911CD_BUILDER_206RC.EXE o velikosti 3,41 MB. Utilita disponuje jednou velmi zajímavou funkcí. Dokáže totiž vytvořit upravené instalační CD systémů Windows 2000/XP/2003, v případě potřeby si poradí i s Windows 98 nebo ME. V případě potřeby může instalace operačního systému probíhat téměř automaticky. Do instalačního skriptu zadáte všechny potřebné údaje pro instalaci systému, jako je CD-Key, uživatelské jméno, název pracovní skupiny apod. Navíc do tohoto CD můžete zabudovat celou řadu zdarma dostupných či komerčních aplikací.

1. Příprava: Po instalaci programu se přesuňte do složky C:Program Files911 CD Builder911_utilities. Každá podsložka v této složce představuje jeden program, který se má do vytvářeného CD s podporou spuštění více operačních systémů zabudovat. V každé podsložce se nachází soubor _BUILD.TXT, jenž obsahuje podrobný návod a internetovou adresu pro stažení utility. Úplný přehled všech programů naleznete také na adrese www.911cd.net/911cd/utils_list.
V době redakční uzávěrky vykazovala verze programu 2.0.6 RC při práci s jinými jazykovými verzemi Windows chybu. Proto pro jistotu doporučujeme před použitím programu použít Ovládací panely a v nich změnit místní a jazyková nastavení na Angličtina (Spojené státy). Po vytvoření CD pak stejné nastavení změníte zpět na původní Čeština (Česká republika).
Nyní přes nabídku Start spusťte program The 911 CD Builder. Objeví se průvodce, který vás provede zadáním všech potřebných údajů.
2. Výběr: Klepněte na tlačítko Next a v poli Select the Contents of the CD povolte všechny položky, které budete chtít v budoucnu používat. Když například budete vytvářet instalační CD pouze pro Windows 2000, XP nebo 2003, pak zrušte zatržítko před položkou Microsoft Windows 98/
/98SE/Me Setup Files. Položku Advanced Tools povolte pouze tehdy, když vlastníte programy ERD Commander 2002/2003 nebo O&O Bluecon a pokud je chcete vypálit na CD.
3. Potřebné soubory: V tomto kroku zadejte cestu k instalačním souborům Windows. Ve většině případů se zřejmě bude jednat o cestu ke složce i386 na originálním instalačním CD Windows XP, popřípadě o cestu ke složce na pevném disku.
Upozornění: Pokud chcete vytvořit instalační CD s Windows XP, je nezbytným předpokladem nainstalovaný Service Pack 2. V případě potřeby lze instalační soubory na starším instalačním CD Windows XP aktualizovat soubory ze Service Packu. V tomto případě umístěte zatržítko před položku Integrate Service Pack a zadejte cestu k souboru Service Packu s příponou EXE. Poté klepněte na tlačítko Next.
4. Automatizování: Pokud má instalace běžet bez zásahu uživatele, pak stiskněte tlačítko Set Windows Installation Info a zadejte potřebné údaje například uživatelské jméno, název pracovní skupiny a CD-Key. Poté stiskněte tlačítko Next.
5. Utility: Pokud chcete vytvořit instalační CD Windows, které bude obsahovat další pomocné utility, pak v následujícím dialogovém okně s názvem 911 Utilities/Additional Files nemusíte vůbec nic měnit. V opačném případě obě zatržítka odstraňte, čímž vytvoříte CD, které bude obsahovat pouze instalační soubory Windows. Poté klepněte opět na tlačítko Next .
6. Soubor ISO: V posledním kroku zadejte cestu pro umístění souboru ISO. Navíc můžete zadat i heslo, které zabrání použití CD nepovolaným osobám. Konečně po stisku tlačítek Next a Finish program zahájí vytváření souboru ISO, jenž následně vypálíte na CD.

Ultimate Boot CD: utility pro každou příležitost

Ultimate Boot CD for Windows (k dispozici nebo na internetu na adrese www.
ubcd4win.com jako soubor UBCD4WINV304.EXE o velikosti 175 MB) ve zkratce UBCD4Win je založen na programu Bart PE (viz tip 1). Spouštěcí CD se v tomto případě vytváří stejně jako při použití aplikace Bart PE a také se podobně používá. UBCD4Win však schopnosti aplikace Bart PE rozšiřuje o řadu nástrojů pro diagnostiku hardwaru či softwaru. Všechny tyto utility patří mezi freeware. Najdete mezi nimi antivirové či antispywarové programy, nástroje pro klonování, popřípadě vytváření obrazů pevných disků, stejně jako kupříkladu Sala Password Renew, který vám pomůže, pokud zapomenete heslo pro přihlášení do Windows XP. Úplný seznam programů naleznete na internetové adrese www.
ubcd4win.com/contents.html.
UBCD4Win vytváří menu pro spuštění vícera operačních systémů a z tohoto menu se dají také spustit programy jako Offline NT Password & Registry Editor (pro nastavení hesel a úpravu registru), NTFS for DOS a konzolu pro zotavení integrovanou ve Windows.

1. Příprava: Každý, kdo už někdy pracoval s programem PE Builder, se rychle naučí pracovat i v programu UBCD4Win. Po prvním spuštění programu je nutné nejprve odsouhlasit podmínky licenčního ujednání. Poté vám program nabídne možnost automatického vyhledání instalačních souborů. Zde doporučujeme klepnout na tlačítko Ne, protože tato operace je dosti zdlouhavá.
2. Zdroj: V dalším kroku zadáváte název složky, v níž se nachází podsložka i386 obsahující instalační soubory Windows. Tato složka se může nacházet buď na instalačním CD Windows XP, nebo na pevném disku. UBCDWin4 vyžaduje Windows XP s integrovaným Service Packem 2. Pokud Service Pack 2 instalační soubory Windows dosud neobsahují, pak je můžete integrovat pomocí položky Zdroj/Integrovat Service Pack, popřípadě použít utilitu pcwSPIntegrator, kterou najdete také jako soubor PCWSPINTEGRATOR.ZIP o velikosti 859 KB. 3. Cílová složka: V tomto kroku nastavíte složku, kam se mají vytvořené soubory uložit. Jako výchozí je nastavena podsložka Bart PE ve složce UBCD4Win.
4. Spouštěcí médium: Nyní zadejte cestu pro uložení souboru ve formátu ISO. Pokud chcete vytvořený soubor hned vypálit na disk, umístěte zatržítko před položku CD/DVD a vyberte v poli Výstupní médium diskovou mechaniku, na které se bude vypalovat.
5. Dodatečné utility: Nyní klepněte na položku Plugins. Zobrazí se vám dosti rozsáhlý seznam se všemi dostupnými rozšířeními. Vzhledem k tomu, že je většina utilit součástí aplikace UBCD4Win, uvidíte ve sloupci Zapnout zpravidla výraz Ano. Pomocí tlačítka Povolit/Zakázat můžete vyloučit programy, které na CD mít nechcete. Ušetříte tím místo na CD disku. Po provedení všech nastavení stiskněte tlačítko Zavřít.
6. Dokončení: Po stisku tlačítka Spustit vytvoří program soubory pro spouštěcí CD. V závislosti na tom, jak jste se rozhodli v bodu 4, pak vznikne buď soubor ISO, nebo rovnou hotové spouštěcí CD.

pcwMultiBoot: základ pro konfiguraci spouštěcího prostředí

Rozbalte pcwMultiBoot do nově vytvořené prázdné složky v našem případě jsme použili složku C:BootCD. Na disku musí být pro všechny soubory dostatek místa. V závislosti na tom, kolik programů budete chtít na CD umístit, budete potřebovat 1 až 5 GB volného místa. Soubory pro spouštěcí CD naleznete ve složce MyBootCD. V ní se nachází podsložky, které mají následující význam: boot: V této podsložce se nachází soubory potřebné pro spuštění počítače a pro spouštěcí menu. Celý systém je založen na nástrojích CD Shell (podrobnější informace jsou na internetové adrese http://cdshell.org) a Bootable CD Wizard (viz adresu http://bootcd.narod.ru). Soubor LOADER.
BIN představuje spouštěcí sektor, který BIOS počítače načítá z CD. Ten následně spouští CD Shell (CDSH.BIN), který ze skriptu CDSHELL.INI načítá informace pro spouštěcí menu. V našem případě se jedná pouze o odkaz na bootbcdsbcds.cs. Tento soubor obsahuje všechny příkazy pro ovládání menu a odkazuje na spouštěcí sektory dalších operačních systémů.
CMDC: Do této složky kopírujete soubory konzoly pro zotavení Windows XP. Tato konzola obsadí na disku CD jen asi 10 MB.
Demo: V této složce se nachází několik ukázkových skriptů pro CD Shell a Bootable CD Wizard. Tyto skripty mohou posloužit jako šablony pro vaše vlastní experimenty. I386: Do této složky přijdou instalační soubory Windows XP s integrovaným Service Packem 2. Images: V této složce naleznete obrazy disket různých operačních systémů. Standardně se zde vyskytuje obraz programu pro testování paměti MEMTEST.IMG (www.memtest86.com), program pro nové nastavení hesla Offline NT Password & Registry Editor (http://home.eunet.no/pnordahl/ntpasswd) a FREEDOS.IMG, což je obraz zdarma dostupné verze operačního systému DOS (www.freedos.org), pomocí níž můžete provádět například aktualizace BIOSu. Knoppix: Do této složky přijdou všechny soubory ze složky KNOPPIX z CD nebo DVD disku se stejnojmennou distribucí. Pokud použijete soubory z disku DVD, pak se výsledný obraz vejde pouze na disk DVD-9. Programs: Tato složka obsahuje aplikace obsažené v PE. Qemu-0.8.2: Pro otestování funkčnosti menu použijte zdarma dostupný virtualizační program Qemu (http://fabrice.bellard.free.fr/qemu), který emuluje v počítači mechaniku CD-ROM. Nebudete tak muset obraz kvůli testování vypalovat na CD. WIN98: Do spouštěcího CD můžete zabudovat i instalační program Windows 98. Budete k tomu potřebovat soubory z originálního instalačního CD a spouštěcí disketu Windows 98 s ovladači pro mechaniku CD-ROM. WNPE: Do této složky zkopírujte všechny soubory ze složky i386 z CD s Bart PE. Pokud byste chtěli do vámi vytvářeného CD dostat další utility, pak můžete použít i soubory z programu Ultimate Boot CD for Windows (viz tip 3).

Disk vytvořený svépomocí: úprava spouštěcího skriptu

Ve složce bootbcds se nachází klíčový spouštěcí skript s názvem BCDS.CS. Podporuje spuštění až dvanácti různých operačních systémů. Jeho úprava je poměrně snadná a navíc do něj můžete kdykoliv přidávat nové položky a měnit ty staré. Po spuštění skriptu se nejprve vykoná rutina graphics_menu testuje všechna možná rozlišení grafické karty. Jako standardní je nastaveno rozlišení 800 x 600 s barevnou hloubkou mezi 8 a 32 bity.
Pokud svoji grafickou kartu používáte na jiném rozlišení, pak je nutné příslušným způsobem změnit hodnoty rozlišení a barevné hloubky. Pokud není grafický režim k dispozici, objeví se chybové hlášení. Poté je ještě možné jako alternativu k tomuto nepříliš pravděpodobnému stavu použít zobrazení menu v textovém režimu. Takový příklad naleznete v souboru Demobscriptbcdwdemotextmode.ini. Pokud je úspěšně zavolán grafický režim, následuje skok na g_mode_ok. Příkazem bcdw ShowGif skript postupně načítá ze složky bootbcds jednotlivé v ní uložené soubory GIF. Číslice na konci řádku pak udávají umístění obrázků na monitoru (v pixelech). Poslední obrázek se díky příkazu Bcdw ShowGif esc.gif 350 550 30 zobrazí na 30 sekund. Pokud během této doby stisknete libovolnou klávesu, pokračuje činnost skriptu rutinou hdd_boot a začne se spouštět operační systém z pevného disku. Každý stisk klávesy Šipka nahoru nebo Šipka dolů vyvolá příkaz skoku uvnitř sekce item_01_active až item_12_active. Skript také zjišťuje stisk kláves F1 až F12 a poté se jeho činnost rozvětvuje do příslušných sekcí item_01_go až item_12_go. Zde se nachází příkazy pro vykonání dalších operací při spouštění systému. Například pod položkou item_01_go se nejprve vykoná příkaz bcdw SetTextVideoMode, který přepne zobrazování do textového režimu. Pouze potom se totiž na obrazovce zobrazí následující hlášení:
Show console
Print "Microsoft Windows XP Setup...n"
Spuštění systému se pak zavolá příkazem:
bcdw boot I386setupldr.bin
Tento příkaz zavolá bootloader Windows XP. Pokud chcete pomocí kláves F1 až F12 spouštět jiné operační systémy, pak stačí pouze změnit příslušné řádky a zadat vhodné popisky.

Soubory pro spouštěcí menu CD

Spouštěcí menu se skládá z několika obrázků ve formátu GIF. Tyto obrázky se nacházejí ve složce bootbcds. Pokud byste chtěli měnit barvu menu nebo spouštět nějaké jiné programy, pak si musíte vyrobit vlastní sadu obrázků. Námi vytvořené soubory můžete použít jako šablony. Jednotlivé obrázky musí mít velikost odpovídající rozlišení monitoru (viz tip 5) a max. 256 barev. Celková velikost je dána velikostí souboru DESKTOP.GIF, jenž má v našem případě 800 x 600 pixelů. Pro zvýraznění vybrané položky budete potřebovat dva soubory v různých barvách. V našem případě se jedná o soubory F1_A.GIF až F12_A.GIF pro zvýrazněnou položku a o soubory F1_N_A.GIF až F12_N_A.GIF pro neaktivní položku.

Integrace instalačních souborů Windows XP a konzoly pro zotavení

Instalační soubory Windows XP zkopírujte do složky i386 z originálního instalačního CD Windows XP. Pokud toto CD neobsahuje Service Pack 2, měli byste provést jeho integraci. Poté zkopírujte všechny soubory z kořenového adresáře CD do složky MyBootCD. Jedná se zejména o soubory BOOTFONT.BIN, WIN51, WIN51IP a WIN51IP.SP2.
Chcete-li na CD integrovat pouze konzolu pro zotavení Windows XP, spusťte ze složky CMDC dávkový soubor !MKCONS.BAT. Ten zkopíruje do složky Cmdc všechny potřebné soubory ze složky I386. Obsah složky I386 poté přesuňte ze složky MyBootCD do libovolné jiné složky na disku.

Integrace Bart PE

Pro zabudování Bart PE budete potřebovat složku I386, kterou jste vytvořili například pomocí programu PE Builder (viz tip 1) . Zkopírujte obsah složky do složky WNPE. Ta by měla obsahovat minimálně složky FONTS, INF, SYSTEM32 a WINSXS. Pokud jste při vytváření CD přeskočili krok 7, pak do složky MyBootCD zkopírujte i soubory BOOTFONT.BIN, WIN51, WIN51P a WIN51P.SP2. Obsah složky Programs z Bart PE zkopírujte do složky MyBootCDPrograms.

Integrace dalších operačních systémů

Linux: Chtěli byste na CD integrovat linuxovou distribuci Knoppix (www.knopper.net) o velikosti 700 MB-4 GB? Pak vám usnadníme práci, protože jsme pro vás všechny potřebné složky již připravili. Stačí pouze zkopírovat obsah složky KNOPPIX z CD nebo DVD distribuce do složky MyBootCD a poté zkopírovat složku boot do složky MyBootCDboot. Pro správné spuštění tohoto systému je rozhodující bootloader ISOLINUX.BIN, který se nachází ve složce bootisolinux.
ŇWindows 98: Na CD můžete zabudovat i instalaci operačního systému Windows 98. Stačí do složky MyBootCD zkopírovat obsah složky WIN98 z instalačního CD Windows 98. Vzhledem k tomu, že se instalace Windows 98 spouští z prostředí DOSu, budete potřebovat i spouštěcí disketu s ovladači mechaniky CD-ROM. Tu si můžete vytvořit třeba programem 911 Disk Builder (ten je součástí programu 911 Rescue CD), popřípadě si můžete stáhnout příslušný soubor s obrazem diskety z internetové adresy www.bootdisk.com. Tento soubor poté zkopírujte do složky MyBootCDImages a pojmenujte jej SETUP98.IMG.
Další obrazy pro bootování systémů: Pomocí utility Rawwrite for Windows, kterou najdete ve složce BootCDTools, můžete vytvořit obraz libovolné spouštěcí diskety. Poté soubor uložte do složky MyBootCDImages a upravte obsah spouštěcího skriptu BCDS.CS (viz tip 5). Po umístění obrazů na spouštěcí disk nyní záleží na tom, jaká je struktura obrazu spouštěcího disku. V některých případech dokáže Bootable CD Wizard spustit přímo obraz ISO. Typickým příkladem jsou obrazy záchranných disků vytvořené programy od firmy Acronis, jako je kupříkladu Acronis Disk Director Suite 10.0. Zde stačí soubor ISO ze záchranného CD zkopírovat do složky MyBootCDImages a spustit jej příkazem:
bcdw boot imagesdiskdir.iso
Zpravidla je také třeba pomocí programu Boot Image Extractor (BootCDToolsBBIE.EXE) nejprve rozbalit spouštěcí sektor, poté obsah CD zkopírovat do podsložky ve složce MyBootCD a nakonec spustit příkazem:
bcdw boot <název souboru obrazu disku>.

Vytvoření obrazu ISO pro CD s podporou více operačních systémů, jeho testování a vypálení

Před samotným vypálením souboru ISO na CD nebo DVD je potřeba provést ještě několik operací. Aby však všechny operační systémy našly všechny potřebné soubory, je nutné všechna písmena v názvech složek a souborů ve složkách CMDC, I386, WIN98 a WNPE přepsat na velká. Vzhledem k tomu, že Windows standardně příliš nezvládají velká a malá písmena, nelze se na zobrazení písmen v názvech v Průzkumníkovi spoléhat.
Velká a malá písmena: Pro převod na velká písmena použijeme nástroj TOUPPER.EXE, který pracuje na příkazovém řádku. Najdete jej ve složce BootCD. Zadejte na příkazovém řádku:
toupper.exe -U -r MyBootCDWNPE*
Tento příkaz převede všechna písmena v názvech souborů na velká. To samé pak provedete pro všechny složky. Výjimku představuje složka MyBootCDboot, kde její název a názvy všech souborů v této složce musí být napsány pouze malými písmeny. Složky pro distribuce Linuxu musí být zapsány stejně jako na originálním CD. Například u distribuce Knoppix obsahují složky a soubory pro bootimage vždy řetězec KNOPPIX. Dvouvrstvá DVD: Další specialitu představují dvouvrstvé disky DVD a pokud právě na ně budete ukládat svá data, musíte věnovat pozornost umístění souborů. Bootovací sektory a další soubory potřebné pro spuštění systému se musí vždy nacházet na první vrstvě, protože jinak se vám zvolený systém spustit nepodaří. Dále musí být soubory seřazeny ve správném pořadí. Přesný seznam, jak za sebou mají jednotlivé soubory následovat, najdete v souboru SORT_FILE.TXT. V tomto souboru naleznete údaje pro složky boot, WNPE, I386 a KNOPPIX. Číslice na konci každého řádku udávají pořadí umístění. Větší čísla (maximum 2147483647) patří na začátek, menší čísla na konec (minimum 2147483647).
Soubor ISO pro vytvoření spouštěcího CD vytvoříte pomocí dávkového souboru MKISO.BAT, který najdete ve složce BootCD. Hotový soubor ISO naleznete ve složce BootCD pod názvem MYBOOTCD.ISO.
Pro otestování vytvořeného obrazu disku použijte dávkový soubor QEMU.BAT, který naleznete ve složce BootCDMyBootCDqemu-0.8.2. Tento virtuální stroj spouští operační systém přímo z obrazu ISO. Můžete tedy okamžitě vyzkoušet funkčnost menu a otestovat spuštění všech operačních systémů na disku. Pokud vše proběhne bez problémů, můžete vytvořený a prověřený obraz ISO otevřít například v programu Nero Burning ROM a vypálit na disk.7 0206/OK o
Příprava CD/DVD disku obsahujícího několik operačních systémů
Když se objeví problémy s počítačem, je většinou na vytváření záchranných disků a stahování potřebných nástrojů pozdě. V tomto okamžiku už musíte mít vše potřebné po ruce. Výše uvedené věty platí dvojnásob, pokud kromě svého počítače spravujete ještě několik dalších. Ještě o něco komplikovanější situace nastává, když jsou na jednotlivých počítačích instalovány různé operační systémy. V tomto případě je ideálním nástrojem CD nebo DVD, z něhož se dá spustit více operačních systémů a které nejen obsahuje vše potřebné, co pro opravu systému můžete potřebovat, ale také musí umožňovat výběr z několika operačních systémů, které je možné okamžitě instalovat, a to se všemi aktualizacemi a ovladači, jež daný počítač potřebuje. V tomto článku vám představíme utility, které takové univerzální CD/DVD dokáží vytvořit, a také vám prozradíme, jak podobné disky vytvoříte přesně podle svých představ.

Vytvoření spouštěcího CD s podporou více operačních systémů vlastními silami

Pokud máte k dispozici vhodné nástroje, o nichž jsme psali výše, není vytvoření spouštěcího CD s podporou více operačních systémů nic zase až tak složitého. Stačí použít některé z mnoha nástrojů, které umožní z CD spustit několik operačních systémů, vytvořit spouštěcí menu nebo soubor ISO. Stejné nástroje můžete použít i v případě, kdy chcete vytvořit spouštěcí disk, obsahující nabídku podle svých vlastních představ. Vše, co budete k tomuto účelu potřebovat, jsme zabalili do balíčku s názvem pcwMultiBoot. Tento balíček naleznete samozřejmě i jako soubor PCWMULTIBOOT.ZIP o velikosti 8,24 MB. Všechny v něm obsažené soubory pak můžete použít jako šablony pro své vlastní experimenty.

Emovix: video na spouštěcím disku

Spouštěcí CD se však vůbec nemusí používat pouze pro diagnostiku a opravu systémů, můžete je použít i pro zábavu. Jedním takovým příkladem je Emovix, který vám nabízíme , popřípadě si jej můžete stáhnout z internetové adresy http://movix.sourceforge.net jako soubor EMOVIX.ZIP o velikosti 12,2 MB.
Jedná se víceméně o miniaturní distribuci Linuxu na CD, z něhož se spustí počítač, poté se zavolá program pro přehrávání filmů a spustí se přehrávání filmu uloženého na tomto CD.
Emovix ale poslouží i pro distribuci filmů jiným uživatelům, aniž by se musely řešit problémy s přehráváním. Nehraje totiž vůbec žádnou roli, ve kterém formátu se film vyskytuje nebo který kodek používá.
Předpoklady pro použití programu jsou následující: CD nebo DVD vypalovačka a pro přehrávání filmů počítač, který umožňuje spouštění systému z CD nebo DVD mechaniky. Abyste mohli program používat, nemusíte mít žádné znalosti Linuxu, neboť program Movix ISO Creator, který se na tomto disku nalézá, běží pod Windows a spouštěcí CD se vytvoří takřka automaticky. Stačí jen zadat cestu k potřebným souborům a pomocí metody drag&drop přidat soubory videa nebo hudby. Z vytvořeného obrazu ISO pak následně vypálíte spouštěcí CD nebo DVD.

El Torito: standard pro spouštěcí CD

Pokud si při vyslovení jména El Torito vybavíte Mexiko, nejste až tak daleko od pravdy. Na tomto standardu pro spouštěcí CD se shodli Curtis E. Stevens (Phoenix Technologies) a Stan Merkin (tehdy IBM) v mexické restauraci stejného jména. Tento standard říká, že BIOS dokáže spustit operační systém nejen z diskety a z pevného disku, ale i z CD mechaniky. Přitom BIOS přistupuje k mechanice CD-ROM jako by se jednalo o pevný disk, jelikož v této chvíli nelze nahrát žádné odpovídající ovladače operačního systému. Jakmile se CD jednou spustí, použije se spouštěcí obraz (Boot Image), který nahraje příslušný operační systém například DOS, Windows nebo Linux.
Spouštěcí obraz (Boot Image) není nic jiného než obsah spouštěcí diskety nebo spouštěcí sektor instalačního CD, který se přenese do zvláštního souboru obrazu (tzv. image souboru). Standard El Torito předpokládá, že lze vybírat z několika image souborů uložených na jednom CD a že lze vybraný image soubor nahrát podobně jako u zavaděče (bootloaderu) na pevném disku. Tuto funkci pro spouštění několika operačních systémů podporují pouze některé varianty BIOSu. Utility, které představujeme v tomto článku, zmíněný nedostatek BIOSu víceméně obcházejí.