Hlavní navigace

Jak uniknout z vendor locku?

14. 12. 2020

Sdílet

 Autor: © Sergej Khackimullin - Fotolia.com
Vendor lock, pod kterým se schovává absolutní závislost na produktech, službách či know-how jednoho dodavatele, se potenciálně může týkat úplně všech.

Pamětníci si možná vzpomenou na příklad vendor locku, kterým byli poskytovatelé mobilních služeb. Změna mobilního operátora ještě celkem nedávno znamenala změnu čísla a s tím všechny ty návazné problémy a náklady – informovat zákazníky, vytisknout nové materiály a podobně. Ta doba je naštěstí za námi, ale dosáhnout takového stavu trvalo poměrně dlouhou dobu a mnoho sil.

Mnoho tváří vendor locku

Velmi častým typem vendor locku je závislost na produktu. Takový produkt je pro vás jen těžko nahraditelný, protože je unikátní či nestandardizovaný. Zpravidla neumožňuje, nebo jen velmi komplikovaně, nahrazení za jiný systém, export dat nebo napojení API. Podobné je to u monopolně užívaných produktů, jako je například Microsoft Office, které nejsou kompatibilní s konkurencí. Vám tak často nezbývá nic jiného, než je používat také. Naštěstí v této oblasti již existují alternativy. Velmi problematické jsou také uzavřené ekosystémy typu Apple, které omezují možnosti výběru komponent i jiných řešení.

Často se setkávám se závislostí na know-how dodavatele, kdy jednoduše nemůžete přejít k jinému, protože pouze stávající dodavatel ví, jak dodávaná služba funguje. Velkým nebezpečím je rovněž smluvní vendor lock, se kterým se často setkáváme ve státní správě. To se může stát i firmě, která nemá smluvně pokryté vlastnictví kritických částí užívaného systému, a tedy nemůže dodavatele změnit.

Cloud je dobrý sluha, ale zlý pán

Aktuální je i závislost na konkrétním poskytovateli cloudových služeb. Vývoj a provoz serverless systémů nebo přesouvání stávajících služeb či celých systémů do cloudu jsou dnes moderním trendem, který rozhodně podporuji. Avšak s nimi přichází i problém vendor locku. Poskytovatelé cloudu nabízejí spoustu služeb, které nám ušetří práci a často i náklady, ale tyto služby jsou často specifické a jedinečné právě pro daného poskytovatele. Až teprve když budete chtít přejít k jinému poskytovateli, zjistíte, že jste v sametové pasti.

Změna dodavatele či použitého produktu je tak pro vás těžko představitelná a drahá. Společnosti si tyto problémy naštěstí uvědomují a vytváří tlak na dodavatele, aby ve svých produktech změnu umožnili.

Jak vendor lock vzniká?

Vendor lock je věc zákeřná, protože – tak jako i jiné formy závislosti – si ji zpočátku neuvědomujete. Někdy si ji naopak užíváte. Pořídíte si nový produkt či službu, zavedete do svých procesů a užíváte si zlepšení a nových vlastností. Protože vám vyhovuje, používáte ji více a na více místech firmy.

Postupem času se však objeví první problémy a bloky – zjistíte, že to či ono nejde, nevyhovuje, že dodavatel o vás už tolik nepečuje. V horším případě neodpovídá, nebo každá drobnost stojí spoustu peněz. Najednou zjistíte, že jste zavřeni v kleci. A protože dostat se z ní by stálo mnoho sil, peněz a ústupků, raději zůstanete. V důsledku přizpůsobíte proces nástroji, platíte stále více a zatínáte zuby. Časem však závislost narůstá a situace se stává neudržitelnou.

Jak vendor locku předejít

Prevence před vendor lockem naštěstí není až tak složitá – do každého procesu rozhodování o dodavateli či architektuře systému vždy zapojte bod „co budu muset udělat, pokud budu chtít dodavatele změnit“. Je tedy třeba analyzovat finanční a časové náklady na změnu dodavatele a kroky, které změnu dodavatele zlevní a zjednoduší.

Z technického pohledu se může jednat o použití jednodušší a standardizované služby (například docker container), místo prémiové. Ta totiž sice bývá pohodlná, ale zároveň velmi specifická. Dále upřednostňujte služby, ze kterých je možno exportovat data ve standardních formátech či napojit je formou API. Pamatujte také na backup/recovery proces. Upravte jej tak, aby bylo možné jej provést i u jiného poskytovatele. Nakonec dejte pozor na navázané systémy třetích stran – ty musí být buď ve vaší správě, případně si zajistěte možnost vytvoření duplikátu při změně poskytovatele.

Jak z toho ven?

Co však dělat, když zjistíte, že už v pasti vendor locku jste? Určitě není třeba zoufat, cesta z něj je sice dlouhá a trnitá, ale možná. Prvním krokem je najít partnera, který vám s únikem z vendor locku pomůže. Společně naplánujte kroky, jak postupně odblokovat zámky, které vás u stávajícího dodavatele drží – při plánování přechodu však mějte na paměti výše uvedená pravidla, abyste přechodem nepřešli jen z bláta do louže.

Technicky máte dvě možnosti: vybudovat u nového dodavatele nový systém a postupně či najednou na něj přejít, nebo upravovat ve spolupráci se stávajícím dodavatelem systém tak, aby přechod jinam umožnil. Vždy je však žádoucí, aby stávající dodavatel spolupracoval. Je tedy nutné si před zahájením přechodu smluvně zajistit jeho spolupráci.

Nakonec počítejte s tím, že člověk je tvor omylný a že na mnoho nedostatků po změně přijdete až dodatečně. Je tedy důležité mít původní systém plně zálohovaný, a pokud možno mít i smlouvu s původním dodavatelem. To jsou v kostce základní rady, jak budoucím problémům předejít.

Autor je IT architekt společnosti Bootiq