Hlavní navigace

Jak virtuální realita mění podnikovou mobilitu

26. 8. 2019

Sdílet

 Autor: Fotolia © Sergey Novikov
Rozšířená i virtuální realita neodvratně směřují do podnikové sféry a k mobilním implementacím. Úvahy nad správou těchto technologií tedy nejsou vůbec předčasné.

Dvě z nejžhavějších současných technologií – rozšířená realita (AR) a virtuální realita (VR) – budou mít podle oborových expertů pravděpodobně velký dopad na strategie podnikové mobility.

Nebude to hned, to je pravda. To však neznamená, že byste neměli být připraveni je zvládnout jako součást vaší správy podnikové mobility (EMM). Zábavné na stále se zrychlujícím technologickém pokroku je, že věci, které se jeden den objeví, se brzy poté stávají nástrojem pro každodenní použití – a vy musíte zajistit jejich správu.

Jednoho dne uvidíte, jak technologie AR a VR podporují lidi při práci na různorodých úkolech. AR a VR určitě nezůstanou v kanceláři a budou se používat v terénu.

AR a VR jsou související vizualizační technologie. Zatímco VR představuje kompletně digitální prostředí, AR uživateli zobrazuje digitální informace do obrazu skutečného fyzického světa. Technologie AR a VR mohou podporovat řadu použití v různých odvětvích, což bude vyvolávat růst poptávky.

„S případy podnikového využití AR a VR teprve začínáme,“ říká Bryan Taylor, ředitel výzkumu v Gartneru. „Většina současného zaměření se týká orientace na úkoly a přímý provoz. Od virtuálních setkání přes interaktivní design až po vizualizaci jakéhokoli typu vidíme, že příslib pro znalostní práci je obrovský.“

„Nejčastějšími případy použití jsou dnes oblasti pohlcujícího návrhu a ukázek, kde se používá digitální verze fyzické struktury či objektu, tak aby měl uživatel zážitek podobný realitě a vnímal návrh, budovu či objekt, jako by byly fyzické,“ uvádí Taylor.

Další je podpora pracovních postupů se zachováním volných rukou pro práci, kdy zaměstnanec vidí digitální informace zobrazované v pracovním prostředí, takže nemusí odcházet, aby získal údaje či pokyny, popisuje Taylor.

Mezi ranými uživateli této technologie jsou terénní pracovníci, uvádí Ramon Llamas, manažer výzkumu nositelné elektroniky a mobilních telefonů v IDC. „Namísto vracení se do provozovny pro příručky a plýtvání drahocenného času a zdrojů umožňují technologie AR a VR pracovníkům v terénu přístup k příručkám on-line, a mít přitom volné ruce k dokončení svých pracovních úkolů,“ vysvětluje. „To je možné již nyní.“

Mezi hlavní využití patří v blízké budoucnosti realistické trojrozměrné vykreslování, tvrdí Paul Jackson, hlavní analytik pro oblast médií a zábavy ve firmě Ovum. „Jak můžete očekávat, zahrnuje to tedy design, architekturu, zdravotnictví, komplexní finanční simulace a znázorňování dat,“ popisuje.

Dosavadní nepraktický hardware a náklady omezovaly mnoho z těchto aplikací na demonstrace a propagační akce „a na ty organizace, které neměly nouzi o peníze nebo potřebovaly používat inovace“, tvrdí Jackson.

Mezi obory s největší pravděpodobností využití AR a VR patří výroba, zdravotnictví, lékařský výzkum, automobilový průmysl, pojišťovnictví, doprava, energetika a služby, maloobchod, cestování a vzdělávání.

Technici z automobilového průmyslu mohou používat AR systém společnosti Bosch ke zvýraznění dílu, na kterém mají pracovat, přímo vůči obrazu skutečného motoru vyžadujícího opravu.

Výroba již využívá podporu uvolnění rukou v pracovních postupech, uvádí Taylor, a služby, naftařský a plynárenský průmysl i doprava to začínají používat také včetně pokynů od vzdálených expertů. Tyto případy použití rostou a budou se dále rozrůstat a vyvíjet, prohlašuje.

„Myslím, že zanedlouho bude obtížné najít obory, kde by se technologie AR a VR nevyužívaly intenzivně,“ tvrdí Taylor. „Například školení je společné pro všechna odvětví. A mnoho typů školení se promění“ právě díky AR a VR.

 

Problémy se zaváděním

Stejně jako u všech technologických nasazení mohou organizace očekávat, že budou čelit překážkám při implementaci a používání AR a VR. Jednou z nich je zjišťování, jak se tyto nové technologie začlení do existujících procesů.

„Pokud jde o zavádění, jsme stále ve vývojových fázích,“ popisuje Llamas. „Stále existuje mnoho společností narážejících na bariéru typu ‚nevíme, co ještě nevíme‘.“

Mezi otázky, na které potřebují najít odpověď, patří volba vhodných platforem, způsob jejich integrace s podpůrnými servery, do jakého hardwaru mají investovat nyní a v budoucnu, jaký software je k dispozici a nejvíce použitelný pro potřeby jejich společnosti, a jak zajistit integraci s podnikovou mobilitou, pokud vůbec.

„K tomu všemu přidejte veškerou související regulaci a úkol bude ještě náročnější,“ upozorňuje Llamas. „Není tedy divu, že se některé společnosti zdráhají nasazovat AR a VR v mobilním prostředí. To je důvod, proč jsme viděli nasazování v raných fázích a pilotní případy, aby společnosti získaly lepší pochopení fungování.“

Technologie AR/VR a její trh musí navíc ještě dozrát, než se může AR/VR stát plnohodnotnou součástí mobilní infrastruktury a korporátní strategie.

Zejména trh s náhlavními displeji (HMD, Head Mounted Displays) je nezralý a nestabilní a některé organizace, které se pokoušely o rané nasazování, již zažily důsledky nestálosti produktů, která se pojí s nezralostí trhu, uvádí Taylor.

„Tento nepořádek bude minimálně v blízké budoucnost i nadále vlastností tohoto mladého trhu, takže by to firmy měly zohlednit,“ uvádí Taylor. „Havarijní plány na výměnu hardwaru jsou základní součástí přístupu založeného na nejlepších postupech.“

„Hardware je také nedostatečný a izolace – zvláště pro VR – způsobuje vysokou obtížnost dlouhodobého používání. Navíc je v rolích orientovaných na zákazníka používání náhlavních souprav a zamíření telefonu na někoho vnímáno jako invazivní a nepříjemné,“ upozorňuje Jackson.

Podle něj se objevilo mnoho příběhů o těchto faktorech, které bránily přijetí spotřebitelské verze produktu Google Glass a ukázky produktu HoloLens byly také jen krátké pro účely PR.

Náklady na tyto systémy jsou stále pro mnohé brzdicím faktorem a v důsledku toho může být obtížné ospravedlnit podnikové nasazení. Přesvědčivé a mezioborové případy použití je potřebné sdílet, aby mohly podniky lépe pochopit hodnotu této technologie v kontextu, který je pro ně relevantní, radí Jackson.

Lékařská univerzita Case Western Reserve University zkoumá možnost využití smíšené reality k výuce anatomie bez potřeby mrtvých těl.

 

Správa AR a VR

Pokud jde o mobilní implementace AR a VR, „jsme teprve na začátku, takže lze očekávat, že z hlediska představení zařízení, rozvoje platformy a přijetí v podnicích budou klíčové roky 2018–2020,“ odhaduje Llamas.

V současné době je dopad technologií AR a VR z hlediska EMM minimální. „Na straně VR je většina zařízení připojena buď k počítači, nebo konzoli, takže mobilní správa není potřebná nebo využívá běžné mobilní telefony s operačním systémem iOS a Android, které lze spravovat stejným způsobem, jak to již podnik dělá,“ uvádí Jackson.

„Brzy však uvidíme samostatné náhlavní soupravy, které nebudou vůbec používat telefon,“ prohlašuje Jackson. „Předvedly už je společnosti jako Facebook, HTC a mnoho čínských výrobců. Budou se připojovat k Wi-Fi a potenciálně k celulárním sítím mobilních operátorů a budou klást nároky na personál odpovědný za aplikace a mobilitu.“

Tyto samostatné náhlavní soupravy jsou však stále převážně teoretické, prohlašuje Jackson, vzhledem k omezením hardwaru a nákladům.

V oblasti AR „záleží na tom, kterou podobu AR uvažujete“, uvádí Jackson. Základní AR na smartphonech používajících ARKit nebo ARcore lze podle něj spravovat podobně jako ostatní mobilní aplikace.

Vlastní platformy od výrobců jako Google nebo Daqri se budou muset administrovat jako zvláštní případ, ale budou se pravděpodobně používat jen pro specifické technické pozice.

Plně pohlcující AR, jak slibuje produkt Microsoft HoloLens, je ještě daleko, tvrdí Jackson, ale přinejmenším bude možná správa na platformě Microsoftu stejně jako brýle typu Windows Mixed Reality Headset z posledního čtvrtletí minulého roku.

AR a VR mají zřejmý potenciál ovlivnit způsob, jak organizace spravují mobilní prostředí. „S růstem zájmu o AR a VR stoupají i příležitosti a nároky na podnikovou mobilitu, konkrétněji pro samostatná zařízení, jako jsou Microsoft HoloLens a Google Glass for Enterprise,“ upozorňuje Llamas.

„Je potřeba s nimi zacházet stejným způsobem, jakým se společnosti chovají k chytrým telefonům, tabletům a notebookům, zejména v případech aktualizací aplikací a zabezpečení,“ prohlašuje Llamas a dodává: „Vidíme také potřebu řešení podnikové mobility pro periferní AR a VR, ale většina z těchto produktů bude aktualizována prostřednictvím počítače, konzole nebo smartphonu.“

EMM „je logické používat jako systém správy pro zařízení AR a VR a nakonec to tak i dopadne“, prohlašuje Taylor.

V současné době však nejsou všechny HMD produkty vybaveny podporou pro správu prostřednictvím systému EMM, ale spoléhají namísto toho na proprietární nástroje, které jsou součástí přibaleného řešení, nebo nejsou pro správu k dispozici vůbec žádné nástroje.

Mnoho z těchto zařízení vychází z Androidu, a bude proto obsahovat minimálně část sady rozhraní API pro správu této platformy, tvrdí Taylor. „V krátkodobém horizontu tato rozhraní API – v současné době navržená především pro provozní a podpůrné potřeby běžných případů použití smartphonů a tabletů – nevyhovují zcela potřebám HMD pro nasazení AR a VR.“

Dodavatelé softwaru a mobilních produktů mezitím podnikají kroky k podpoře těchto technologií – nebo podle odborníků pravděpodobně brzy budou.

„Systém Windows 10 byl vytvořen s ohledem na AR a VR, takže na to Microsoft myslel minimálně od doby, co představil před téměř třemi lety HoloLens,“ uvádí Llamas.

Kromě toho Microsoft zahrne kompatibilitu Windows Mixed Reality do svých nabídek služeb a správy a zajistí, aby její hlavní nabídka včetně platforem Office, Azure a Dynamics také podporovala AR a VR.

„Do hry nyní vstupují společnosti Apple a Google s jejich nedávnými oznámeními pro ARKit a ARCore,“ uvádí Llamas. „Vzhledem k těmto trendům lze očekávat, že podniková mobilita bude brzy následovat.“

Z perspektivy EMM se budou rozhraní API pro správu zařízení Android i nadále vyvíjet a „ti lepší dodavatelé EMM jsou obvykle připraveni tato rozhraní API podporovat ihned nebo velmi krátce po jejich vydání“, prohlašuje Taylor.

Organizace by podle něj měly považovat spravovatelnost a podporovatelnost za primární požadavek a měly by minimálně znát plány dodavatelů HMD a jejich harmonogram pro integraci s EMM.

„Celkově lze říci, že každý rok vidíme dvojciferný růst trhu AR a VR a díly skládačky do sebe zapadají,“ uvádí Llamas. „Očekávejte, že AR a VR budou zanedlouho běžnou pracovní výbavou.“

Cloud22

 

Tento příspěvek vyšel v Computerworldu 3/2018. Časopis (starší čísla i předplatné těch nadcházejících) si můžete objednat na adrese našeho vydavatelství.