Hlavní navigace

Jak výhodné je pro firmu ERP?

15. 4. 2011

Sdílet

Není to tak dlouho, kdy byly systémy ERP (Enterprise Resource Planning) používány především ve větších podnicích a organizacích. To už však neplatí – oblast malých a středních podniků se stává cílem v podstatě všech dodavatelů ERP.

ERP systém u malých a středně velkých podniků (SMB) je ve většině případů schopen pokrýt sám o sobě 80–90 % firemních procesů a potřeb. Oproti tomu u velkých organizací, většinou i s mezinárodním zastoupením, je rozsah specifických požadavků podstatně větší. Příčinou jsou například agregace agend více systémů v různých zemích či rozdílná legislativní prostředí. U SMB segmentu také není kladen primární důraz na manažerské a řídicí nástroje, výstupy a moduly jako u velkých organizací, ale především na základní procesy a obchodní agendy.

Vlivem ekonomických aspektů dochází v poslední době u SMB k nárůstu zájmu například o detailní sledování pohledávek společností, sledování platební morálky odběratelů a hlídání jejich solventnosti. Zároveň lze pozorovat, že menší a střední organizace kladou větší důraz na vyhodnocení jednotlivých zakázek a na detailní průběžné vyhodnocení hospodaření podniku.

Standardem využití podnikových informačních systémů jsou zde klasické ekonomické agendy, jako finanční účetnictví, fakturace, pokladna, evidence majetku, bankovní operace, dále pak agenda skladového hospodářství. Naproti tomu sporadicky využívají firmy v SMB segmentu analýzy pomocí OLAP, výrobní modul či dopravu. Je to dáno především rozsahem dat pořizovaných do systému a množstvím užívaných zdrojů.

Přínosy ERP pro SMB
Oproti ERP řešením pro velké podniky mají systémy pro SMB sektor výhodu zejména v tom, že mají podstatně větší možnost variability vzhledem ke specifickým požadavkům zákazníka. Krabicové systémy jsou zase sice velmi levné, nicméně většinou bez možnosti dalších úprav, tedy zpravidla s minimálními možnostmi rozšíření.

Pozitivy většiny ERP systémů pro SMB jsou také sjednocení agend organizace do jednoho místa a z toho plynoucí aspekty, jako například promptní dokladová a datová dohledatelnost, což je devizou především v obchodní oblasti.  Výhodou těchto ERP je i efektivnější komunikace s partnery, ať už formou EDI či ISDOC, nebo se státními institucemi – jak přes portál veřejné správy, tak přes datové schránky.

Pro společnosti zabývající se zakázkovou výrobou je to pak především možnost sledování zakázky od jejího zrodu (od prvních kontaktů) až po ukončení s následným vyhodnocením zakázky systémem. Nesporným přínosem je i to, že ERP dokážou sledovat důležité hodnoty a záznamy v systému a upozorňovat na ně odpovědné osoby formou úkolů, e-mailů či zobrazením na ploše systému.

Vzdálený a mobilní přístup
V dnešní době je již pro firmy všech velikostí samozřejmostí i vzdálený přístup k ERP systému, a to jak prostřednictvím RDC (Remote Desktop Connection, tedy tzv. terminálu), tak VPN (Virtual Private Network). Stále více uživatelů totiž tráví čas na jednáních, obchodních cestách či pracuje z domova a je pro ně mobilní přístup do ERP systému doslova nutností. Kromě těchto typů vzdáleného připojení se stále častěji prosazuje také přístup přes smartphony či PDA různých typů, což je dáno technologickým rozvojem v této oblasti a mobilitou těchto zařízení. Pro tyto přístroje je využívána nejčastěji konektivita přes webové rozhraní.

V praxi je možné prostřednictvím mobilního/vzdáleného přístupu k ERP systému řešit téměř vše. Začíná to řešením například pro externí účetní či pro řadové zaměstnance (stále více uživatelů využívá možnost pracovat z domova), u větších společností se vzdáleně přihlašují do systému obchodní zástupci, kteří zadávají informace o nových partnerech, objednávkách či zjišťují vlastnosti produktů. Samozřejmostí je využití manažery společností, kteří jsou většinou na cestách a jednáních a potřebují aktuální informace o finančních tocích, zakázkách a hospodaření.

Nelze opomenout ani komunikaci se vzdálenými pracovišti a pobočkami, což firmám zajišťuje on-line přístup k údajům z těchto oblastí, a tedy i efektivní komunikaci a hospodaření. Spojení přes mobilní zařízení je využíváno nejčastěji v obchodní oblasti a při servisních či expedičních službách.

Závěrem
Při pohledu na způsob pořízení ERP řešení je pak pro firmy z oblasti SMB stále nejtypičtější pořízení ERP jako celku a jeho provozování na vlastním, či méně obvykle, na „outsourcovaném“ serveru. Budoucnost pak směřuje k pronájmu ERP systémů, tak jako nyní dochází k pronájmu hardwaru pro tyto aplikace a k náhradě vlastních IT správců externími.

Zřejmě největší výzvou z hlediska budoucnosti ERP systémů je orientace na webové rozhraní s využitím moderních programovacích a zabezpečovacích technologií, což umožní ve větší míře nabízet ERP systémy jako hostingová řešení se širokou nabídkou servisních služeb (zálohování, upgrade, údržba a správa systému). To povede i k větší dostupnosti pro menší zákazníky, jelikož si budou systém pouze pronajímat a nebudou nuceni jednorázově investovat do kompletního ERP řešení ani serverového řešení.

Autor článku je konzultantem společnosti J.K.R.