Hlavní navigace

Jak vypadá informační bezpečnost v České republice?

2. 7. 2019

Sdílet

 Autor: © Sean Gladwell - Fotolia.com
Níže uvedené grafy a texty shrnují vybrané výsledky průzkumů a analýz provedených bezpečnostními specialisty ALEF v rámci přípravy zprávy ALEF Security Report 2019.

(PR)

Plné znění této zprávy, shrnující vývoj ve vybraných oblastech informační bezpečnosti v České republice v posledním roce, můžete nalézt na webových stránkách společnosti ALEF na https://www.alefnula.com/security-report-2019.

 

 Bezpečnostní vzdělávání v roce 2018

Dle odpovědí respondentů v průzkumu ALEF nezajišťovalo v roce 2018 více než 34 % dotazovaných organizací žádnou formu bezpečnostního vzdělávání svých zaměstnanců.

Téměř 38 % dotazovaných organizací realizovalo v roce 2018 phishingové testy svých zaměstnanců.

 

Vývoj zájmu o bezpečnostní služby spojené s GDPR

Zájem o bezpečnostní služby spojené s GDPR v roce 2018 citelným způsobem poklesl. V roce 2017 tvořily tyto služby přes 27 % všech poptávaných bezpečnostních služeb, v roce 2018 pak pouze tvořily necelých 6 % z nich.

 

Automatické transparentní šifrování e-mailu

Z dostupných dat z e-mailových bran vyplývá, že v roce 2018 došlo k rozšíření podpory oportunistického TLS šifrování. Zatímco v roce 2017 bylo s pomocí TLS šifrováno necelých 73 % příchozích zpráv, v roce 2018 to bylo již téměř 79 %.

 

 

 

Z dat společnosti Cisco týkajících se globální bezpečnostní situace vyplývá, že 62 % phishingových simulací realizovaných organizacemi vedlo k získání přihlašovacích údajů alespoň jednoho uživatele.

 

 

 

Cloud22

 

Dle dat společnosti F5 využívají útočníci phishing podstatně častěji v období předcházejícím vánočním svátkům – v roce 2018 byly počty detekovaných phishingových útoků v posledním kvartálu o více než 50% nad průměrem.