Hlavní navigace

Jaký je cloud podle Huawei?

8. 9. 2016

Sdílet

 Autor: Huawei
Více než 20 000 specialistů z ICT z více než 120 zemí a regionů se sešlo na historicky prvním Huawei Connect. Šlo o dosud největší konferenci Huawei zaměřenou na globální ICT ekosystém. Konference se soustředila na trendy v éře cloudu a na možnost dosažení digitální transformace v nejrůznějších odvětvích prostřednictvím cloudových technologií.

Událost je zajímavá tím, že Huawei poprvé umožňuje odborné veřejnosti komplexně nahlédnout do své cloudové strategie. Během první přednášky (keynote speech), Ken Hu, Huawei Rotating CEO, vysvětlil, že společnost se pasuje do role leadera, který nastartuje a pomůže uvést v realit tzv. inteligentní svět (intelligent world). Huawei si klade za cíl stát se preferovaným partnerem, který umožní digitální a cloudovou transformaci, zatímco bude aktivně přispívat do ekosystému otevřeností, spoluprací a sdílením úspěchů.

ICT bude základním stavebním kamenem inteligentního světa. Ken Hu přirovnal zařízení k tykadlům, která dávají všem věcem schopnost vnímat své prostředí. Sítě propojí všechno a cloud bude zdrojem inteligence u všech věcí. Tyto tři prvky formují synergickou architekturu zařízení. Informačních kanálů a cloudu, a všechny tři budou ve strategickém zájmu budoucích investic Huawei.

 „Během příštích pěti let uvidíme všechny typy chytrých zařízení, jak se přizpůsobují různým scénářům použití. Všichni lidé a věci budou mít schopnost vnímat své okolí a zařízení budou sloužit jako vstupní brány do inteligentního světa. Optické a bezdrátové sítě poskytnou všudypřítomné, ultra-širokopásmové připojení.

Do té doby budou po celém světě propojené počítače agregovat obrovské množství dat, aby v cloudu vytvořily „digitální mozek“. Tento digitální mozek bude rozvíjen v reálném čase, nikdy nezestárne a bude poskytovat informace, které mohou být sdíleny lidmi i zařízeními  jakékoliv době skrze vysokorychlostní připojení,“ uvedl Ken Hu.

Hu poznamenal, že podniky jsou v éře cloudu hlavními hráči, neboť inovativní řešení budou zaměřena na jejich specifické potřeby. V tomto kontextu Huawei zůstane pro zákaznicky orientovaný, bude získávat vhled do potřeb zákazníků a rozvíjet inovativní technologie adresované právě jim. Společnost poskytuje svým zákazníkům například easy-to-deliver a easy-to-operate hybridní cloudové řešení, které je založené na jednotné, otevřené architektuře.

Podniky, které byly stvořeny v cloudu, vedly vývoj první cloudové éry. Hu věří, že příštích deset let bude érou Cloud 2.0, která se bude vyznačovat vzestupem nesčetných průmyslových cloudů. Huawei předpovídá, že do roku 2025 budou všechna IT řešení „cloudifikována“ a více než 85 % podnikových aplikací bude založeno na cloudu.

Každá společnost bude integrovat svou hlavní činnost do cloudu a bude se poohlížet po cloudovém řešení, které jí bude nejvíce vyhovovat. Hu se podělil o několik vlastních zkušeností Huawei s „cloudifikací“ se zdůrazněním, že je důležité generovat prostřednictví cloudu hodnoty, a ukázal tři rady, které mohou firmám pomoci.

special_kyberutoky

Za prvé je pro podniky životně důležité, aby změnily své smýšlení ohledně role ICT. Měly by začít brát ICT jako produkční systém, nikoliv jako podpůrný a aktivně využít technologie k redesignu svých výrobních procesů. Za druhé by podniky měly přehodnotit talent a vybavit své zaměstnance základními znalostmi ICT, zejména co se cloudové technologie týká. Za třetí by podniky měly „think big“ a „act small“ (myslet ve velkém, konat v malém), dělat pokroky taktickými, postupnými kroky směrem ke zlepšení, tak aby vybudovaly dlouhotrvající důvěru v nové technologie a v úspěch, který přináší.

„Cloud mění všechno,“ pokračoval Hu. „Vnímáme změnu jako proces znovunarození. Ať jde o jakýkoliv business, v éře Cloud 2.0 změna přinese naději. A prostřednictvím akce můžeme tvořit budoucnost.“