Hlavní navigace

Jedno desetiletí zpracovávání prostorových dat: minulost a budoucnost

 Autor: © Andrea Danti - Fotolia.com
Brněnská společnost CleverAnalytics vyvinula platformu pro lokační analýzu, tedy pro zobrazení a především analýzu hodnot, které jsou závislé na lokaci (přesném místě, poloze).
Tisková zpráva 28. 4. 2019

Sdílet

Tato platforma firmám pomáhá odpovídat na otázku „KDE JE ČEHO KOLIK?“ a řešit tak komplexní obchodní problémy pomocí interaktivní mapy. Zákazníci, kteří hledají odpovědi přitom musí vlastnit data, která obsahují informaci o lokaci. Můžou přitom využít například demografická data, data z realitního sektoru, dostupné informace o zaměstnavatelích či zaměstnancích, tzv. otevřená data, která jsou veřejně dostupná. Navíc počet využitelných zdrojů dat stále roste a s tím roste i kvalita nabídky možností získání informací o určité lokaci.

 

Mění se internet, mění se i data

Společnost CleverAnalytics porovnala náročnost zpracování dat dnes a před deseti lety. Největší pokrok vidí v mnohem snadnějším přístupu k analýze a množství zpracovávaných dat. „Firmy si uvědomují hodnotu svých dat a mnohem více využívají jejich potenciál. Množství externích dat je dnes dostupných veřejně a zdarma,“ uvádí Lukáš Puchrik, Product Manager a spoluzakladatel společnosti CleverAnalytics. Od desítek statických výstupů se analýza posunula k jedné interaktivní mapě, se kterou nemusejí pracovat jen odborníci, ale snadno si s ní porozumí i lidé z managementu.

Srovnejme si tedy, kam se dnes posunuly možnosti analýzy, srovnejme je s možnostmi z doby před deseti lety a podívejme se, kam směřují.

Jako příklad uvedeme modelovou situaci, kdy celostátní řetězec prodejen rychloobrátkového zboží chce zjistit informace o tom, jak zákazníci využívají jeho prodejní sítě, jaké mají nákupní chování, jestli existují místa bez prodejen anebo naopak kde si jejich vlastní prodejny příliš konkurují.  Následně se chce podívat, kde musí čelit konkurenčnímu tlaku a také na potenciál trhu. Společnost má k dispozici data milionů zákazníků na věrnostních kartách a v databázi několik desítek milionů transakcí.

 

Analýza na týdny za desítky tisíc

 „Před deseti lety bylo reálné buď využít open source řešení pro GIS (geografický informační systém), což vyžadovalo specialistu, který se systémem umí pracovat, a/nebo koupit i licenci na GIS software,“ popisuje Petr Suk, GIS a data analytik ve společnosti CleverAnalytics. „Dnes mohou firmy využít cloudová řešení, která jim přinesou žádoucí výsledky bez nutnosti odborného vzdělání.“

Průběh analýzy před deseti lety:

 • Příprava v podobě geokódování dat bude stát řádově nižší stovky tisíc korun.
 • Nižší stovky tisíc korun zaplatí společnost také za software nebo open source řešení, bude potřebovat specialistu, který s ním umí pracovat.
 • Na zpracování analýzy budou potřebovat týdny.
  • Výstupem budou desítky statických výstupů pro jednotlivé kombinace metrik.
  • Data administrativního členění a demografická data musí firma nakoupit.
  • Roční náklady se tak pohybují v rozmezí 1,5–2,0 miliony korun.

Tak jako se mění požadavky trhu, mění se i požadavky na analýzu. V takovém případě je potřeba neustále přepočítávat nové kombinace a filtry podle toho, co je zrovna potřeba o chodu firmy vědět. Konkrétně pro analýzu pobočkové sítě o 500 prodejnách by to znamenalo vygenerovat tolik map, kolik existuje jejich kombinací.

Dnes je situace diametrálně odlišná hned v několika ohledech. „Lokační analýza je dostupnější než dříve, a to jak z pohledu ceny, tak množství řešení dostupných na trhu. Až 80 % dat lze vztáhnout k lokalitě a firmy toho začínají využívat,“ vysvětluje Puchrik. Posun lze vidět jak v čase stráveném nad zpracováním finální analýzy, tak i v ceně a formě výstupu.

Průběh analýzy dnes:

 • Příprava dat bude stát desítky tisíc korun.
 • K dispozice je množství geokódovacích služeb.
 • Na zpracování dat bude potřebovat firma přibližně dva dny.
 • Výsledkem není množství statických výstupů, ale jedna interaktivní mapa.
 • Mnohem více dat je tzv. otevřených – volně k užití a zdarma, což firmám snižuje (mnohdy znatelně) náklady. Typicky jde o data administrativního členění a demografická data.
 • Roční náklady činí zhruba 750 tisíc korun.

Výstupy analýz jsou dostupné už do třech týdnů, zásadní rozdíl je ale v tom, že jsou interaktivní a snadno přizpůsobitelné okamžitým požadavkům. Přehled o překryvech stejné pobočkové sítě o 500 prodejnách mají uživatelé hotový na pár kliknutí. „Platforma CleverAnalytics je už nachystaná na otázky, které uživatelé potřebují řešit, nemusejí proto vymýšlet způsob, jak se k výsledku dostat. Stačí jim jen definovat datový model a metriky. Ač nejsme poskytovatelé dat, pro naše uživatele už máme připravené a zpracované některé datové sady, které jim mohou pomoci řešit konkrétní problém jejich byznysu,“ dodává Suk.

 

A co bude dál?

Oblast lokační analýzy, stejně jako množství dalších oborů, bude čerpat z možnosti sbírat data v síti IoT, což značně znásobí jejich dostupné objemy. Navíc množství senzorů, jejich variabilita i zaměření stále roste. Schopnost zpracovávat Big Data se stane nutností.

Analytické nástroje se ve velké míře přesunou do cloudu. Pokračujícím trendem bude bezesporu i narůstající standardizace a otevřenost dat. To přispěje k tomu, že i lokační analýza se stane naprosto běžnou součástí fungování firem, stejně jako před časem tomu bylo s Business Intelligence. Výzkumná společnost Gartner odhaduje hodnotu trhu s lokační analýzou v roce 2022 na více než 20 miliard dolarů.