Hlavní navigace

Jen čtvrtina manažerů důvěřuje kyberbezpečnostním systémům svého podniku

23. 8. 2019

Sdílet

 Autor: Fotolia © leowolfert
Firmy v Evropě se nadále brání sofistikovaným bezpečnostním hrozbám digitálního věku pomocí starých nástrojů, tvrdí výzkum VMware.

Pouze čtvrtina (25 %) manažerů v regionu Evropy, Blízkého východu a Afriky (EMEA) má důvěru v bezpečnost IT, jak ukázala nová studie, kterou nechala zpracovat společnost VMware.

Tři čtvrtiny (76 %) manažerů a pracovníků v bezpečnosti IT se domnívají, že bezpečnostní řešení v jejich podnicích jsou zastaralá, ačkoli 42 % dotázaných uvádí, že v loňském roce pořídili nové bezpečnostní nástroje jako opatření proti potenciálním bezpečnostním problémům.

Více než polovina respondentů (54 %) plánuje navýšit investice do detekce a odhalování útoků a téměř třetina (29 %) udává, že jejich podnik má nainstalováno 26 nebo více bezpečnostních produktů.

Přestože podniky zvyšují výdaje na kybernetickou bezpečnost, téměř třetina (31 %) respondentů z řad pracovníků v této oblasti tvrdí, že řešení bezpečnostního problému trvá až týden. Takto pomalá reakce představuje závažný problém v době, kdy jsou data zpracovávána v reálném čase, denně přibývá více než milion nových uživatelů internetu a prostřednictvím aplikací probíhá každou sekundu nespočetně obchodních transakcí.

Obzvlášť znepokojující je skutečnost, že podniky neustále investují do stejného způsobu řešení kyberbezpečnostní krize - 83 % oslovených podniků plánuje v příštích třech letech zvyšovat investice do nákupu a zavádění nových bezpečnostních produktů.

Výzkum, jehož se zúčastnili zástupci 650 podniků v regionu EMEA, odhalil znepokojivý trend pomalého a neefektivního boje s nejnovějšími kybernetickými hrozbami – ačkoli podle údajů EU vzrostly ekonomické dopady kyberzločinu od roku 2013 pětinásobně.

Cloud22

Výsledkem současného přístupu k bezpečnosti je ztráta důvěry v bezpečnostní opatření. Pouze čtvrtina (23 %) dotázaných vyjadřuje silnou důvěru v zabezpečení svých cloudových implementací a méně než pětina (18 %) je přesvědčená o připravenosti a schopnostech pracovníků řešit bezpečnostní problémy.

Ve vnímání pokroku a spolupráce v oblasti kybernetické bezpečnosti panuje zásadní rozpor mezi podnikovými manažery a bezpečnostními specialisty. Pouhých 21 % IT týmů považuje své podnikové manažery (nejvyšší vedení) za velmi ochotné ke spolupráci v oblasti kybernetické bezpečnosti. Sami manažeři v 27 % případů uvádějí, že významným způsobem spolupracují na řešení kyberbezpečnostních problémů, zatímco totéž tvrdí pouze 16 % pracovníků v IT bezpečnosti.