Hlavní navigace

Kdy se vyplatí infrastruktura jako služba

16. 1. 2012

Sdílet

 Autor: © T. L. Furrer - Fotolia.com
IaaS vám může kromě úspor přinést i větší flexibilitu, dostupnost a stabilitu. Veškerou starost o podnikovou infrastrukturu IT totiž přebírá externí dodavatel.

Infrastruktura jako služba (IaaS) je součást technologií v cloudu, která umožňuje pronájem a správu infrastruktury IT. Tvoří ji virtuální stroje, operační systémy, middleware, sítě, datová úložiště, data a aplikace. Veškerý potřebný hardware (servery, sítě, datová úložiště) vlastní a spravuje dodavatel. Spolupráce dodavatele se zákazníkem funguje obdobně jako u webových serverů. Veškerý obsah je plně ve správě zákazníka, dodavatel mu pouze zajišťuje potřebné prostředky. Poskytuje také rozhraní pro správu a je na zákazníkovi, aby si zajistil veškeré licence potřebné k provozování softwaru. Služba je obvykle účtována v závislosti na počtu procesorů, době používání, objemu uložených dat a přenosové kapacitě sítě.

Tři druhy cloudových řešení
Prozatím nejrozšířenější je tzv. soukromý cloud. Veškeré činnosti v něm jsou realizovány jako služba prostřednictvím intranetu v rámci celého podniku. Nejedná se o skutečný cloud, protože veškerý hardware je uložen u vás a využíváte ho tedy výhradně vy sami. Hlavním důvodem pro tuto volbu jsou obavy z rizika úniku dat a důvěrných informací.
Skutečnou nezávislost na hardwaru nabízí veřejný cloud, protože veškerý potřebný hadware vlastní a provozuje poskytovatel služeb. Všem uživatelům stačí jakékoli zařízení s přístupem k Internetu. Veškerá komunikace probíhá pomocí zabezpečených kanálů. Tuto variantu volí v současnosti spíše začínající firmy.
Třetí využívanou variantou je hybridní cloud. V tomto případě část infrastruktury provozujete vy a část je dostupná prostřednictvím Internetu. Toto řešení umožňuje uchovat citlivá data i komunikaci uvnitř podniku a veřejný cloud využívat ke všem běžným činnostem. Hybridní cloud se v poslední době stává mezistupněm mezi soukromým a veřejným cloudem. Volí ho podniky, které již mají vlastní infrastrukturu IT vytvořenou, ale nechtějí investovat do její modernizace. Přechod probíhá postupně s tím, jak morálně zastarává používaný hardware.

Finanční úspory
Díky IaaS nemusíte pořizovat téměř žádný hardware a nemusíte se o něj starat. Stroje neběží naprázdno v době, kdy je nikdo nepoužívá. Platíte za skutečně spotřebované prostředky a jen v době, kdy je používáte. Na první pohled se může zdát, že celkové náklady jsou srovnatelné, zásadní rozdíl je ale v počtu zaměstnanců potřebných pro správu infrastruktury. V případě využití cloudových služeb se vaši specialisté nestarají téměř o žádný hardware. Používají hlavně online nástroje pro správu, s jejichž pomocí vytvářejí nové servery, instalují operační systémy, přidělují diskovou kapacitu a konfigurují sítě.

Další výhody
Velkou výhodou IaaS je možnost rychlého startu. Zejména začínající firmy nemusí řešit všechny problémy související s vybudováním infrastruktury. Možnost dynamického čerpání zdrojů také pomáhá řešit problém počátečního odhadu jejich množství.
Velkou výhodou je zvýšená mobilita zaměstnanců. Ti mohou pracovat v podstatě odkudkoli, některé úkony zvládnou i z menších mobilních zařízení. Což může v dlouhodobější perspektivě přinést další úspory související se snížením potřebné plochy kancelářských prostor.
Obdobně se zvyšuje i mobilita podniku jako takového. Pokud nejste vlastní infrastrukturou vázáni k  jednomu místu, můžete se snadněji přestěhovat do nových prostor, která vám mohou například získat „lepší adresu“ nebo dále snížit náklady.

IaaS může být v řadě případů výhodnější alternativou ke klasické vlastní infrastruktuře. Pokud náležitě zajistíte bezpečnost a důvěrnost vnitrofiremních dat, nebudete se možná brzy ptát „proč?“, ale „kdy?“.

Zdroj: http://frugalnetworker.com/2012/01/07/why-you-need-infrastructure-as-a-service-iaas/