Hlavní navigace

Když vás XP zlobí I.

1. 10. 2002

Sdílet

Windows XP a nejnovější verze kancelářského balíku Office XP jsou bezpochybyvelmi vyspělým softwarem ovšem někdy vám mohou pěkně podrásat nervy. Tak co potom s nimi? Operační sys...
Windows XP a nejnovější verze kancelářského balíku Office XP jsou bezpochyby
velmi vyspělým softwarem ovšem někdy vám mohou pěkně podrásat nervy. Tak co
potom s nimi?

Operační systém Windows a soubor programů MS Office se pravděpodobně budou v
příštích letech znovu výrazně měnit. Nové systémy souborů, nové síťové
technologie a neustále se rozšiřující orientace na web by měly být zárukou
inovace. Současná generace softwaru je naproti tomu jako slepá ulička sice
bohatě a pestře zbarvená, vybavená různými animacemi, nicméně nikam nevede.
Během tří verzí a pěti let od roku 1997 se programy balíku MS Office Word,
Excel atd. nijak zásadně nezměnily. Počítat uměl Excel už ve verzi 97 a
předcházejících, výměna fontů za truetypová písma byla rovněž již ve Wordu 95 a
nižších. Jediným důležitým krokem bylo převedení všech programů MS Office na
jednotný makrojazyk VBA.

Všechny ostatní nápadnější změny se omezují na optické efekty, jakož i na
vylepšení inteligence softwaru, jež byly však jednoznačně provedeny kvůli
prodeji na trhu v USA. Typický evropský uživatel je povětšinou vnímá jako
přebytečné a obtěžující. V tomto článku vám nabídneme několik tipů jak tyto
drobnosti, které ale mohou jít časem pěkně na nervy, odstranit. Jako zářný
příklad mohou posloužit kupříkladu funkce Automatická kontrola pravopisu,
Automatické formátování, případně Instalátor programu MS Office spouštějící se
při každém chybějícím modulu. Na druhou stranu chybí programům MS Office větší
flexibilita a celá řada vylepšení, která firma Microsoft očividně pokládá za
nevýznamná. Za zmínku stojí nedořešené ukládání různých verzí při práci s
rozsáhlejšími dokumenty, jakož i pro spoustu uživatelů naprosto nepostradatelná
možnost zálohování dat v programu MS Outlook v případě, kdy se tento program
poškodí a odmítne se spustit. Proto vám rovněž ukážeme, jak si jednotlivé
programy MS Office nastavit podle svých představ a jakým způsobem pomocí VBA
maker zabránit nedostatkům vyskytujícím se v těchto aplikacích.

Ve Windows XP je jasně vidět trend směřující k co možná nejvíce
"hračičkovskému" prostředí. Firma Microsoft počítá s vynaložením značné části
výkonu počítače i se zpomalením reakce počítače na příkaz uživatele, jen aby
pracovní prostředí bylo co možná nejefektnější. Naštěstí se efekty nejvíce
zatěžující počítač dají při trošce znalostí snadno vypnout. Znamená to ovšem
vydat se pevně za svým cílem skrz celou řadu voleb, abyste se nakonec dobrali k
tomu, že budete mít Windows XP nastavená tak, že na nich budete moci pracovat
efektivně a bez zbytečných hračiček. K tomuto účelu existuje ve Windows XP
možnost nastavit si prostředí velmi podobné co se týče funkčnosti tomu ve verzi
Windows 2000. Když se budeme zabývat vzhledem, můžeme Windows XP připodobnit
spíše k Windows ME.

Pokud jde o cíl učinit uživatelské prostředí co možná nejpřívětivější a
nejpřehlednější, pak Windows XP několikrát střelila vedle. Nedá se říci, že
třídění počítačů v síti podle jejich popisu byl zrovna dobrý nápad. Místo
přehlednosti se v tomto případě dosáhlo přesného opaku.

Ještě více zavádějící je skutečnost, že důležité funkce zůstávají zpočátku
skryty, aby u vás vznikla představa, že ovládání systému je ve své podstatě
velmi primitivní. Například ve Windows XP Professional musíte pro nastavení
přístupových práv ke složkám a souborům nejprve nalézt skrytou volbu, která vám
tuto činnost umožní.

Velmi závažné bezpečnostní trhliny se objevují ve verzi Home Edition s největší
pravděpodobností proto, že typický domácí uživatel nechce být při instalaci v
žádném případě čímkoliv znejistěn. Nechce se tudíž po něm žádné
administrátorské heslo, takže se jako administrátor může přihlásit každý bez
toho, aby musel nějaké heslo zadávat! I zde vám chceme pomoci a tím ochránit
vaši nervovou soustavu.

Samozřejmě se naše rady a návody orientují zejména na věcně orientované
uživatele. Je totiž docela možné, že vás ve Windows a Office XP rozčiluje úplně
něco jiného, než to, co zde najdete.


Když Windows XP zlobí...

Operační systém Windows XP je daleko pestřejší a dá se říci i hravější než jeho
předchůdci. Mnohé novinky ale nejsou pro běžnou práci na počítači nic
zvláštního. Nejvyšší čas něco s tím udělat ...

Uvedením Windows XP zpřístupnila firma Microsoft běžným uživatelům stabilní
operační systém, o tom nemůže být sporu. Ale ten, kdo zná starší verze Windows,
bude jistě velmi rychle zmaten částečně až dětinským provedením a neustálými
rádoby chytrými upozorněními Windows XP.

Představa vytvoření co možná nejspolehlivějšího operačního systému však s sebou
přinesla některé nechtěné účinky, a to hlavně v tom, že téměř "zatajila" mnohé
bezesporu důležité funkce. Pro úplného začátečníka je to tak asi v pořádku,
zkušenější uživatele ale tato skutečnost může ve fázi, kdy se se systémem
dostatečně obeznámí, také pěkně rozčilovat.

Abyste vaši nervovou soustavu zbavili zbytečných stresů, je potřeba Windows XP
přizpůsobit k obrazu svému tak, abyste mohli na počítači pracovat tím způsobem,
jak jste byli zvyklí. V tomto článku vám prozradíme, jak na to. Na
následujících stránkách naleznete nejen tipy, jak tyto nové optické hračičky
vyrušit, ale i návody, jak zpřístupnit vám důvěrně známé funkce a naopak
odstranit elementy rušivé.


1. Vzhled Windows: Velmi pestrý, avšak nepraktický

Problém: Význam a schopnosti kompletně přepracovaného prostředí operačního
systému Windows XP samozřejmě samy nerozhodují o jeho vhodnosti pro všechny
uživatele. Tomu, kdo dobře zná prostředí minulých verzí Windows, mohou různé
okliky a hračičky lézt pěkně na nervy. Nehledě k tomu, že nový vzhled Windows
ukousne něco z výkonu vašeho počítače a vezme si také minimálně 5 MB operační
paměti.

Řešení: Jestliže jste se již nového vzhledu Windows XP dostatečně nabažili,
stačí několik klepnutí myší, abyste se tohoto grafického zázraku zbavili.
Patřičné volby jsou však rozestrkány na několika místech. Pracovní plocha,
nabídka Start, vizuální efekty, Průzkumník Windows všechny tyto komponenty mají
vlastní nastavení, jež při návratu k minulým verzím musíte individuálně
nastavit. Naštěstí se k jejich nastavení dostanete pohodlně přes Ovládací
panely.

1. Pracovní plochu dostanete do klasického vzezření, když v Ovládacích panelech
poklepete na ikonu Zobrazení a v dialogovém okně klepnete na kartu Motivy. Zde
zvolte v poli Motiv položku Klasické nastavení. Jestliže v tomto motivu
provedete později nějaké změny, dojde k přejmenování položky na Klasické
nastavení (změněno). Pomocí tlačítka Uložit jako si můžete toto nastavení
uložit pod vlastním jménem.

2. Při poklepání na ikonu Hlavní panel a nabídka Start v Ovládacích panelech se
opět objeví dialogové okno, v němž je přinejmenším důležitá karta Nabídka
Start. V ní naleznete přepínač Klasická nabídka Start, který vám umožní vrátit
se ke vzhledu známému z Windows 98/ME/2000. Po stisku tlačítka Vlastní máte
možnost zabránit systému v tom, aby nabídku Start upravoval podle vašeho
zacházení, tj. v závislosti na tom, které položky používáte často, a které
naopak vůbec ne. Stačí pouze zrušit zaškrtnutí položky Používat individuální
nabídky. Toto nastavení preferuje většina uživatelů, neboť často velmi nelibě
nesou to, že se jim obsah nabídky Start každou chvíli mění.

3. Při poklepání na ikonu Systém v Ovládacích panelech a následně po přesunu na
kartu Upřesnit se tam po stisku tlačítka Nastavení v poli Výkon dostanete k
položkám, jimiž můžete ovlivňovat výkon vašeho počítače ve Windows XP. To se
týká zvláště rychlých počítačů, u nichž optické žertíky citelně snižují jejich
výkon. Nejlepším řešením asi bude všechny vizuální efekty kompletně deaktivovat
(tj. zvolit položku Optimalizovat pro výkon). Poté můžete, budete-li chtít,
začít jednotlivé efekty znovu zapínat.

4. Při poklepání na ikonu Možnosti složky v Ovládacích panelech a následném
přesunutí na kartu Obecné můžete místo naprosto nadbytečné volby Zobrazit
položky práce se složkou zvolit obyčejnou volbu Používat klasické složky
systému Windows.

Vliv na výkon systému mají rovněž i některá nastavení na kartě Zobrazení. Když
kupříkladu zrušíte volbu Pamatovat nastavení zobrazení každé složky, můžete
poté určit standardní vzhled pro všechna okna programu Průzkumník. K tomu účelu
otevřete v programu Průzkumník libovolnou složku a v menu Zobrazit zvolte vámi
požadované zobrazení, např. Podrobnosti. Poté ve stejném menu zvolte příkaz
Seřadit ikony, kde si určíte, podle jakého parametru chcete mít ikony seřazeny.
V mnoha případech je vhodné třídění podle typu, jelikož pak jsou objekty
stejného typu seřazeny do skupin a v těchto skupinách jsou uspořádány podle
abecedy. Toto řazení však bude nastaveno pouze v případě, když bude v menu
Zobrazit/Seřadit ikony zatržena položka Zobrazit ve skupinách. Po provedení
těchto nastavení konečně vyberte v menu Nástroje příkaz Možnosti složky a zde
na kartě Zobrazení stiskněte tlačítko Použít pro všechny složky.2. Zatuhnutí počítače: Žádné informace

Problém: "Spolehněte se na nejstabilnější architekturu Windows", vychvaluje
firma Microsoft svůj operační systém XP. I když je pravda, že pády systému nyní
skutečně nepatří ke každodenní rutině, může se za jistých nepříznivých
okolností stát, že dojde k zatuhnutí i u Windows XP, například při problémech
se špatně naprogramovanými ovladači. V tomto případě se vám ale neukáže žádná
"modrá obrazovka", nýbrž se počítač okamžitě restartuje. Jenže už i beztoho
dost obtížné hledání chyby se vzhledem k chybějícím informacím, které se
objevovaly právě na oné "modré obrazovce", ještě více ztíží.

Řešení: V případě pádu operačního systému Windows XP jeho chování řídí celá
řada nastavení. Ta ovšem najdete velice dobře skrytá v Ovládacích panelech,
když poklepete na ikonu Systém. Přesuňte se na kartu Upřesnit a zde klepněte na
tlačítko Nastavení v poli Spuštění a zotavení systému. Zde zrušte zatržení u
položky Automaticky restartovat. Nové nastavení se projeví po restartu
počítače. Pokud dojde od této chvíle k zatuhnutí počítače, namísto obyčejného
restartu se vám objeví opět "modrá obrazovka", jež vám poskytne informace
minimálně o původci zatuhnutí. A hledání chyby může začít.

Když vás XP zlobí II.

3. Přísný zákaz nové instalace: Windows smažou vaše data

Problém: Ten, kdo doposud pracoval s Windows 95, 98 či ME, měl sklon k tomu, že
při častějším výskytu nějakého nepředvídatelného chování systému bude lepší
Windows jednoduše přeinstalovat, místo aby celé hodiny hledal příčinu tohoto
abnormálního chování. Windows XP se v tomto případě chovají naprosto odlišně od
svých předchůdců. Se ztrátou všech vašich dat se při nové instalaci přímo
počítá.

Řešení: Rychlou novou instalaci vám nedoporučujeme ovšem pokud se přesto
rozhodnete ji provést, měli byste si v každém případě zazálohovat data. Windows
XP je totiž přímý potomek Windows NT a 2000, z čehož vyplývá, že všechna data v
systémových složkách jsou z bezpečnostních důvodů smazána v případě, kdy se
Windows instalují znovu na verzi Windows již existující. Kdyby tomu tak nebylo,
bylo by velmi jednoduché tímto způsobem obejít zabezpečení složek a souborů, a
získat přístup ke všem datům na daném počítači. V případě takové instalace
vytvoří Windows XP nového uživatele se stejným jménem jako bylo to předchozí. A
s tím budou spojeny všechny akce, které bude systém provádět dále. Výsledkem
pak bude, že většina nainstalovaných aplikací nepůjde spustit, složka Documents
and Settings s dříve uloženými daty uživatele bude přejmenována nebo smazána.

U Windows XP se jinými slovy v případě problémů nevyhnete zdlouhavému
vyhledávání chyb v nouzovém režimu, případně práci s programem Obnovení
systému. Teprve když se žádná z výše zmíněných akcí nepovede, budete muset
všechna potřebná data zazálohovat na nějaké externí médium nebo alespoň do
složky nesouvisející s Windows XP a operační systém přeinstalovat.4. Editor registru se spouští vždy na místě naposledy upravovaného klíče

Problém: Program Editor registru zjišťuje naposledy upravovaný klíč a při
dalším spuštění programu se na něm automaticky otevře. To, co bylo původně
plánováno jako pomůcka pro ulehčení práce, může zkušené uživatele pracující
často právě s registrem Windows, pořádně rozčilovat. Když už jste se jednou
prodrali přes rozsáhlou strukturu registru, ukáže se vám při dalším spuštění
programu změť klíčů, hodnot apod. Přitom byste chtěli, aby se program Editor
registru spouštěl otevřený na nejvyšší úrovni stromové struktury.

Řešení: Program Editor registru ukládá naposledy upravované místo do položky
Lastkey. Ruční smazání této hodnoty vám však nepomůže program si ji při jeho
zavření vytvoří automaticky znovu. Windows však znají od verze 2000 pojem
přístupová práva i pro klíče v registru. Pomocí triku popsaného níže tak můžete
zakázat možnost zápisu do určitého klíče, a tím program Editor registru donutit
zapomínat.

Přesuňte se v programu Editor registru do klíče
Hkey_Current_UserSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionAppletsRegedit a
smažte zde hodnotu Lastkey. Nyní klepněte pravým tlačítkem na klíč Regedit tak,
aby se objevil klíč Favorites, který je v něm vnořený (tento klíč tam existuje
pouze tehdy, když máte v programu Editor registru definovanou nějakou oblíbenou
položku viz menu Oblíbené položky výše zmíněného programu). Po klepnutí pravým
tlačítkem myši na klíč Regedit zvolte z kontextového menu příkaz Oprávnění. V
poli Název skupiny nebo jméno uživatele vyberte svoje jméno a v dolní části
okna nastavte parametr Úplné řízení na hodnotu Odepřít. Nastavení potvrďte
stiskem tlačítka OK. Takto provedené nastavení se však vztahuje i na klíč
Favorites, jenž slouží pro definování vašich oblíbených položek v registru
Windows. Tato možnost je velmi užitečná, a aby nadále správně fungovala, musíme
pro klíč práva znovu nastavit. Klepněte na tento klíč pravým tlačítkem myši a z
kontextového menu zvolte příkaz Oprávnění. Stiskněte tlačítko Upřesnit a na
kartě Oprávnění zrušte zaškrtnutí políčka Zdědit po nadřazeném objektu položky
oprávnění platné pro podřízený objekt a tyto položky sloučit s položkami,
určenými přímo pro tento objekt. Na dotaz, co se má nyní s přístupovými právy
provést, odpovězte stiskem tlačítka Kopírovat. Po klepnutí na OK se vrátíte
zpět do okna pro nastavení oprávnění. Zde znovu v poli Název skupiny nebo jméno
uživatele zvolte svoje jméno a v dolní části okna nastavte pro položku Úplné
řízení hodnotu Povolit, a vše potvrďte stiskem tlačítka OK. Od této chvíle se
vám program Editor registru bude spouštět s označenou položkou Tento počítač a
se všemi klíči sbalenými.

Jestliže byste chtěli mít program Editor registru nastavený tak, aby se vám při
startu spouštěl vždy na stejném klíči, i to se dá zařídit. K tomu účelu jsme
pro vás připravili skript REGEDIT.VBS.

Pro použití tohoto skriptu je třeba mít verzi programu Editor registru,
podporující funkci LastKey. Tyto verze jsou součástí Windows ME, 2000 a XP.
Pokud soubor REGEDIT.EXE představující program Editor registru zkopírujete z
Windows ME do Windows 98/95, můžete výše zmíněný skript využít i v těchto
systémech. Další podmínkou je nainstalovaný Windows Scripting Host.

Skript REGEDIT.VBS je užitečný zvláště tím, že po jeho spuštění stačí do
políčka v dialogovém okně vložit odkaz na klíč v registru, a on následně spustí
program Editor registru přesně na námi vloženém klíči. Odpadá tak zdlouhavé
probírání se registrem. Odkaz do dialogového okna můžeme zapsat ručně, anebo
jej vložit přes schránku z nějaké aplikace (Internet Explorer, MS Word apod.).
Samozřejmě to není jediná možnost využití tohoto skriptu další spočívají právě
ve využití funkce LastKey, jež umožňuje programu Editor registru zapamatovat si
naposledy upravované místo v registru Windows.

1. Po spuštění skriptu se vám v dialogovém okně automaticky zobrazí název
naposledy upravovaného klíče. Potvrzením zobrazené položky se spustí program
Editor registru obvyklým způsobem, tj. na místě naposledy upravovaného klíče.

2. Po spuštění skriptu se objeví položka, odpovídající naposledy modifikovanému
klíči. Když ji nepotvrdíte a stisknete tlačítko Storno, pak se program Editor
registru spustí na položce s nejvyšší úrovní, tj. Tento počítač, což je rovněž
dosti často žádaná volba.

3. Použijete schránku a pomocí příkazu Úpravy/Kopírovat a posléze Vložit
přepíšete položku v dialogovém okně skriptu položkou jinou. Program Editor
registru se spustí na úrovni představované vámi zadaným klíčem. Toto je hlavní
funkce skriptu, jež byla zmíněna výše.

Pro specialisty na práci s registrem tu máme dvě vylepšení. První spočívá v
tom, že do políčka skriptu stačí napsat určitá klíčová slova, a program Editor
registru se následně spustí na úrovni představované těmito klíčovými slovy.
Například po zadání výrazu IE se dostanete přímo do klíče
Hkey_Current_UserSoftwareMicrosoftInternet Explorer. Všechna klíčová slova
naleznete přímo ve skriptu v podprogramu s názvem jinak.

Další možností je napsat do políčka skriptu parametr ID. Po potvrzení se objeví
očíslovaný seznam deseti položek Windows (například Tento počítač, Místa v síti
atd.). Po zadání čísla se dostanete v programu Editor registru přímo na místo
pro nastavení příslušné položky.

Skript naleznete (REGEDIT.VBS, 5 KB), a samozřejmě máte možnost si jej
libovolným způsobem dále modifikovat podle svých představ.5. Místa v síti: Naprosto nepřehledné

Problém: Mírně řečeno velmi chudý je pohled při poklepání na ikonu Místa v
síti. Navíc jsou počítače zapojené v síti seřazeny podle komentáře. Jenže vy
jste si již zvykli hledat počítače v síti podle jejich názvu a chtěli byste si
tentýž způsob vyhledávání nastavit i ve Windows XP.

Řešení: V malých domácích sítích se tento problém dá vyřešit velmi snadno.
Jednoduše si k žádnému počítači nepište žádné komentáře, a problém bude
sprovozen ze světa. Ve větších sítích, kde si chcete komentáře ponechat, vede k
tomu, aby byly počítače seřazeny abecedně, následující postup:

Nejprve potřebujete v položce Místa v síti vytvořit novou složku. To však ale
nelze udělat jednoduše v programu Průzkumník, a proto se musí použít program
Příkazový řádek. Po spuštění programu Příkazový řádek v něm zadejte příkaz

cd %userprofile%

Tak se dostanete do složky svého profilu ve složce Documents and Settings. Dále
zadejte příkaz

cd Okolní síť

Tím se dostanete do složky Místa v síti, v níž vytvoříte novou složku. Jestliže
si chcete udržet přehled o všech počítačích vaší pracovní skupiny, pojmenujte
vytvořenou složku právě podle ní. Pro vytvoření složky použijte příkaz

md

Tím jsou přípravy na úrovni programu Příkazový řádek završeny.

Když nyní spustíte program Průzkumník a klepnete na ikonu Místa v síti, uvidíte
tam i vámi vytvořenou složku. V této složce nyní vytvoříte zástupce k vámi
požadovaným síťovým počítačům. Spusťte si další okno programu Průzkumník a v
levé části okna postupně rozbalte stromovou strukturu do sebe vnořených položek
Místa v síti, Celá síť, Síť Microsoft Windows a položku představující vaši
pracovní skupinu tak, aby počítače v pracovní skupině byly viditelné v levé
části okna. Nyní ikony počítačů přetáhněte opět z levé části okna programu
Průzkumník do dříve vytvořené složky. Přetažením se vytvoří zástupce počítače,
avšak objeví se tam pouze název počítače, což je sice neobvyklé chování, ale v
tomto případě se nám to hodí.

Takto vytvořený seznam počítačů má bohužel jednu nevýhodu. Pokud se vám v
počítačové síti objeví nový počítač, budete muset jeho zástupce v tomto seznamu
opět vytvořit ručně.6. Přístupová práva ve Windows XP Professional: Když chybí položka Zabezpečení

Problém: Windows XP ve verzi Professional nabízejí možnost detailního
přidělování přístupových práv pro jednotlivé složky a soubory umístěné na
diskovém oddílu NTFS. Ale ten, kdo byl z Windows 2000 zvyklý na kartu
Zabezpečení, jež se objevila po klepnutí na příkaz Sdílení v kontextovém menu u
disků, složek a souborů, nyní asi nevěří vlastním očím. Windows XP totiž
možnosti nastavení zabezpečení utajují, neboť karta Zabezpečení není k
dispozici.

Řešení: Windows XP mají být co se týče ovládání především co nejjednodušší.
Pravděpodobně proto firma Microsoft řadu možností systému jednoduše ukrývá. V
případě možnosti nastavení zabezpečení je naštěstí náprava velmi snadná.

Spusťte si program Průzkumník a klepněte do menu Nástroje/Možnosti složky. Zde
klepněte na kartu Zobrazení a zrušte zaškrtnutí políčka Použít zjednodušené
sdílení souborů (doporučeno). Zvláště pro ty, co dříve pracovali s Windows
2000, je povolení výše zmíněné volby sotva hodno následování (i když Microsoft
má zřejmě názor opačný).

Na to, co ve Windows XP Professional funguje velmi jednoduše, můžete ve verzi
Home klidně zapomenout.

Položka Zabezpečení je dostupná pouze v nouzovém režimu, jinak musíte pro
nastavení zabezpečení použít utilitu CACLS.EXE pracující na příkazovém řádku.
Tento program, jenž se bohužel vzhledem k množství parametrů používá velmi
obtížně, je na druhou stranu podrobně dokumentován. Nejdůležitější pravidla pro
jeho použití obdržíte po zadání příkazu cacls /?.7. Chybějící účet administrátora při přihlašování do Windows XP

Problém: V dialogovém okně pro přihlášení uživatele do systému Windows XP
Professional chybí důležitý účet možná z bezpečnostních důvodů. Účet
administrátora se ukáže pouze při spuštění počítače v nouzovém režimu.

Řešení: Na rozdíl od verze Home je ve Windows XP Professional účet
administrátora k dispozici vždy, nejen v nouzovém režimu. Jenom se nezobrazuje.

Abyste se mohli přihlašovat vždy přímo jako administrátor, můžete zrušit
uvítací obrazovku Windows a vrátit se ke způsobu přihlašování známého z Windows
2000. Uvítací obrazovka se dá deaktivovat v Ovládacích panelech, když poklepete
na ikonu Uživatelské účty a klepnete na položku Změnit způsob přihlašování a
odhlašování uživatelů. Následně zrušíte zaškrtnutí políčka Používat úvodní
obrazovku. Současně se tím ale deaktivuje i možnost Rychlého přepínání
uživatelů.

Pokud i přesto budete chtít zůstat u standardního přihlašování ve Windows XP,
stačí u úvodní obrazovky dvakrát stisknout klávesovou zkratku
a objeví se dialogové okno pro přihlášení známé z Windows
2000.

Jestliže se vám to všechno zdá příliš zdlouhavé, existuje ještě jeden způsob,
jak mít neustále možnost přihlásit se jako administrátor. Stačí odpovídající
úprava registru. Spusťte si program Editor registru a přesuňte se na klíč
Hkey_Local_MachineSoftwareMicrosoftWindows
NTCurrentVersionWinlogonSpecialAccountsUserList. Klepněte pravým tlačítkem
myši do pravé části okna a z kontextového menu vyberte příkaz Nový/Hodnota
DWORD, čímž vytvoříte novou hodnotu. Pojmenujte ji Administrator a poklepáním
na ni jí přiřaďte hodnotu 1.

Od příštího přihlášení se vám bude na uvítací obrazovce zobrazovat i položka
Administrator. Ve verzi Windows XP Home je výše zmíněný postup neúčinný,
protože možnost přihlášení jako administrátor je možná jen v nouzovém režimu.


Když vás XP zlobí III.

8. Chyba v zabezpečení Windows XP Home: Chybí heslo pro přihlášení
administrátora

Problém: Windows XP nabízejí bezpečnost ovšem za předpokladu, že je celý
operační systém správně nakonfigurován. Při instalaci Windows XP Home se však
zanedbává jedna důležitá okolnost na rozdíl od Windows XP Professional se při
instalaci Windows XP Home nezadává heslo pro účet administrátora. Standardně
tedy toto heslo zůstává prázdné. Ten, kdo tuto skutečnost zná, může se k datům
a k celému systému kdykoliv dostat pomocí nástroje Obnovení systému.

Řešení: Měli byste okamžitě po skončení instalace Windows XP Home vytvořit
heslo pro účet administrátora. Obvyklý způsob je spuštění počítače v nouzovém
režimu, dále přes Ovládací panely a tam přes ikonu Uživatelské účty. Pouze v
nouzovém režimu zde totiž bude mimo jiné zobrazen také účet administrátora.

Pohodlnější cesta vede přes příkazový řádek. Funguje i za běžného provozu
Windows, čímž odpadá restart počítače v nouzovém režimu apod. Spusťte program
Příkazový řádek a zadejte následující příkaz

net user administrator

Namísto výrazu zadáte vámi požadované heslo. Tento
postup ovšem funguje pouze u uživatelů, kteří mají k počítači administrátorská
práva.9. Pevně nastavený spořič obrazovky při přihlašování

Problém: Pokud zůstane uvítací obrazovka ve Windows XP déle jak 10 minut
nedotčená, spustí se spořič obrazovky. Vzhledem k tomu, že tento nepatří zrovna
ke skvostům jinak noblesně se tvářících Windows, mohli byste jej chtít nahradit
jiným. Odpovídající položku menu však hledáte marně, protože Windows vás spořič
změnit nenechají.

Řešení: V tomto případě nezbývá nic jiného, než si pomoci sami, a to opět
zásahem do registru Windows XP. Spusťte si program Editor registru a přesuňte
se na klíč Hkey_Users.DefaultControl PanelDesktop. Zde po poklepání na
hodnotu SCRNSAVE.EXE si můžete zadat spořič podle svého gusta. Přehled spořičů
přicházejících v úvahu, získáte pohledem do složky %windir%System32. Zajímat
vás budou pouze soubory s příponou SCR. Když nevíte, jaký spořič se za kterým
názvem skrývá, jednoduše jej spusťte tím, že na něj poklepete. Název souboru
vámi vybraného spořiče pak zadáte jako údaj hodnoty SCRNSAVE.EXE, namísto
standardního údaje LOGON.SCR.

Ve stejném klíči můžete nastavit i další možnosti. Tak kupříkladu hodnota
ScreenSaveTimeOut vám udává, po kolika sekundách se spořič obrazovky spustí.
Standardně je zadána hodnota 600, což odpovídá přesně deseti minutám.
Když Office XP zlobí...

Nepraktické funkce, neočekávané reakce, nebo dokonce ztráta dat dohánějí řadu
uživatelů produktů kancelářského balíku Microsoft Office XP k zoufalství.
Nabízíme vám řešení...

Ne všechny funkce, které nabízí například Microsoft Word, jsou pro každého
uživatele a každou situaci zrovna tím pravým. Klasickým příkladem jsou
automatické formátování a automatická kontrola pravopisu. Ač je vše míněno
původně s cílem co nejvíce ušetřit práci, často je tomu právě naopak. Věty,
které začneme pořadovým číslem, se automaticky stávají součástí číslovaného
seznamu, e-mailové adresy zase pro změnu hypertextovými odkazy. Ten, kdo chce
třeba jen dočasně tyto automatické funkce vypnout, se musí složitě proplést
mezi celou řadou dialogových oken a položek. Proto jsme pro vás připravili
několik doplňků, které vám umožní některé automatické volby nastavit pouhým
klepnutím tlačítka myši.

V tomto článku ale naleznete i informace o tom, jak urychlit spuštění programu
MS Word, dále třeba návod na vytvoření nového instalačního CD disku i s updaty.
Uživatelé aplikace MS Outlook se zase dozví, co dělat při častých zatuhnutích
programu a jak data tohoto programu nejlépe zálohovat.


1. MS Word 97/2000/XP: Přílišná umírněnost při automatickém formátování
dokumentu

Problém: Automatické formátování programu MS Word nabízí celou řadu možností,
jež by měly běžnému uživateli ulehčit život. V některých případech není
automatické formátování zrovna tím pravým, například když si chcete sami určit,
co a jak očíslovat, nebo když si nepřejete, aby se internetové adresy
zobrazovaly jako hypertextové odkazy. Existuje způsob, jak automatické
formátování textu rychle vypnout a zase zapnout?

Řešení: Nastavení pro automatické formátování se dá upravit v menu Nástroje/
Možnosti automatických oprav. Přitom musíte rozlišovat dvě různé funkce volby
na kartě Formátování používá program MS Word tehdy, když máte hotový dokument a
chcete jej zformátovat pomocí příkazu Automatický formát z menu Formát. Druhá
karta s názvem Automatické úpravy formátu při psaní obsahuje parametry, jež
platí během psaní nového textu. Při standardním nastavení jsou všechny volby
povoleny. Také volby nastavené na kartě Automatické opravy sledují vaše psaní.
Pokud máte zde aktivovanou volbu Nahrazovat text během psaní, opravuje MS Word
automaticky nejčastější překlepy a chyby. V některých případech ale může dojít
k tomu, že se stane opak totiž že vámi správně napsané slovo vymění za chybu.

Pro pohodlné zapínání a vypínání funkcí automatického formátování jsme pro vás
připravili makro AUTOFMT2.DOT. Pro jeho správnou instalaci si pečlivě přečtěte
instrukce v rámečku s názvem Integrace maker a doplňků do MS Office. Po příštím
spuštění programu MS Word se v menu Nástroje objeví nová položka s názvem
Automatický formát (On/Off). Klepnutím myší na tuto položku automatické
formátování zapnete, případně vypnete.

Funkce automatického formátování je zapnuta tehdy, když je u názvu položky
umístěno zatržítko. Toto makro je konkrétně nastaveno tak, že se aktivují či
deaktivují volby Automatické číslování a Internetové a síťové cesty
hypertextovými odkazy.

Když budete chtít prostřednictvím tohoto makra zapínat a vypínat další volby,
musíte jeho zdrojový text upravit. K tomuto účelu poklepejte na soubor
AUTOFMT2.DOT a stiskněte klávesovou zkratku , čímž se vám otevře
editor jazyka Visual Basic. V okně Project (pokud jej nemáte zobrazeno,
stiskněte klávesovou zkratku ) vyhledejte modul AutoOnOff. Naleznete
jej pod položkou TemplateProject (AutoFrmt2) ve složce Modules.

Poklepáním na modul AutoOnOff se otevře okno editoru. V podprogramu Sub
NewOnOff(Flag) naleznete řádky komentářů popisujících další volby. Tak
kupříkladu řádek AutoFormatAsYouTypeReplaceHyperlinks odpovídá volbě
Internetové a síťové cesty internetovými odkazy. Pro (de) aktivaci dalších
voleb stačí vymazat (napsat) před příslušným řádkem příkaz REM.2. MS Word 2000: Příliš mnoho oken pro dokumenty

Problém: U verzí MS Word a MS Excel 2000 firma Microsoft změnila způsob
zobrazování oken jednotlivých dokumentů. Každý nově otevřený dokument se
zobrazuje v novém okně a dá se aktivovat klepnutím na Hlavní panel. V některých
případech, to když například pracujete současně s mnoha dokumenty, se tento
způsob zobrazení jeví jako nepraktický jednoduše zabírá příliš mnoho místa.
Možnost přepnutí na zobrazování známé ze starších verzí MS Office bohužel
člověk hledá marně.

Řešení: Nechat zmizet ostatní okna z Hlavního panelu a z pracovní plochy tak,
aby byla dostupná pouze přes menu Okno, můžete prostřednictvím zdarma
dostupného doplňku WINDOWS IN TASKBAR.DOT (WORD2000FIX.ZIP, 23 KB). Naleznete
jej , případně na internetové adrese
http://www.annoyances.org/exec/software/word2000fix. Pro správnou instalaci se
řiďte návodem v rámečku s názvem Integrace maker a doplňků do MS Office.

Po spuštění programu MS Word klepněte v menu Okno na novou položku s názvem
Hide Windows in Taskbar. Jestliže bylo předtím otevřeno více oken, nyní uvidíte
pouze jedno. Mezi jednotlivými dokumenty se můžete přepínat pomocí klávesové
zkratky , případně můžete použít pro zobrazení požadovaného dokumentu
přímo menu Okno. Pokud budete chtít znovu všechna okna zobrazit, klepněte na
příkaz Show Windows in Taskbar.

V programu MS Excel 2000 firma Microsoft na možnost změny zobrazení oken
nezapomněla. Jejich zobrazení si můžete nastavit přes menu Nástroje/Možnosti.
Na kartě Zobrazení stačí zrušit zatržení u políčka Okna na hlavním panelu.

Když vás XP zlobí IV.


Integrace maker a doplňků do MS Office

Řadu nedostatků lze v programech MS Office odstranit dodatečně vytvořenými
malými programy. Jako programovací jazyk se zde prakticky ve všech aplikacích
používá Visual Basic for Applications. A i když sami nepociťujete žádnou
potřebu vytvářet si vlastní makra, trocha informací o uspořádání programového
prostředí jistě neuškodí.

Vlastní makra můžete vytvářet přes menu Nástroje/Makro/Makra. I profesionálové
rádi využívají možnosti nahrání makra a následné úpravy automaticky vytvořeného
zdrojového kódu, případně integrace nahraného makra do makra většího. Hotové
makro můžete spustit přes menu Nástroje/Makro/Makra, případně můžete využít
možnosti v menu Nástroje/Vlastní a zde na kartě Příkazy vytvoření nového
tlačítka a jeho umístění do libovolné lišty nástrojů. Kromě toho zde také
můžete definovat pro makro klávesovou zkratku.

Aby byl MS Word 2000 a XP schopen vámi vytvořená makra spouštět, musíte mít v
menu Nástroje/Makro/Zabezpečení nastavenou úroveň zabezpečení střední nebo
nízkou.

Integrace maker. Pro používání hotových maker nepotřebujete mít žádné znalosti
programování. Podle provedení se ale liší instalace jednotlivých typů maker. V
následujícím textu se orientujeme na MS Word 2000 u ostatních verzí je situace
obdobná nebo stejná:

1. Makro se nachází ve formě zdrojového kódu. Spusťte program MS Word a stiskem
klávesové zkratky spusťte editor jazyka Visual Basic. Pokud tomu tak
není, zobrazte si stiskem klávesové zkratky okno projektů. Pod
ikonkou Normal vidíte všechny moduly, jež jsou nyní k dispozici. Zde si
vytvořte nový modul, a to pomocí menu příkazem Insert/Module a v okně
vlastností (stiskem klávesy ) mu přiřaďte jméno. Zdrojový kód makra pak
zkopírujte do okna editoru. Při ukončení programu MS Word se všechny provedené
změny automaticky uloží.

2. Makro se nachází ve formě souboru s příponou BAS. Otevřete editor jazyka
Visual Basic způsobem popsaným výše a z menu vyberte příkaz File/Import File. V
dialogovém okně vyberte BAS soubor s makrem a stiskněte tlačítko Otevřít. Makro
se objeví jako nový modul v okně projektů. Po uzavření aplikace se všechny
provedené změny automaticky uloží.

3. Makro se nachází ve formě souboru s příponou DOT. Zkopírujte soubor DOT do
složky Startup vaší instalace programu MS Word. Umístění této složky zjistíte z
menu Nástroje/Možnosti na kartě Umístění souborů. Poté spusťte program MS Word
znovu a zkontrolujte, zda byla šablona korektně nainstalována. Klepněte na menu
Nástroje/Šablony a doplňky, a pokud tomu tak není, zatrhněte políčko před
jménem souboru DOT v seznamu s názvem Označené položky jsou nyní zavedeny.
Spusťte znovu MS Word. Většina doplňků automaticky vytváří buď novou položku
menu, nebo novou ikonu na liště nástrojů.
3. MS Word XP: Pracovní plocha plná oken

Problém: MS Word XP při práci s více dokumenty současně také otevírá každý z
nich ve zvláštním okně. Jak se dá tato někdy obtěžující funkce deaktivovat v
tomto případě?

Řešení: V případě aplikace MS Word XP není nutno jako u programu MS Word 2000
používat makro. Firma Microsoft zřejmě reagovala na připomínky uživatelů a
umožnila jim libovolný výběr z obou druhů zobrazení. Takže nyní stačí klepnout
na menu Nástroje/Možnosti a zde na kartě Zobrazení zrušit zatržítko u položky
Okna na hlavním panelu.4. MS Word 97/2000/XP: Problémy s vytvářením individuálních záloh dokumentů

Problém: Chtěli byste si při psaní v MS Wordu vytvářet v určitých intervalech
zálohy vámi vytvářeného dokumentu tak, abyste mohli snadno sledovat změny,
které jste v dokumentu postupně prováděli, a abyste mohli popřípadě snadno
vrátit dokument do posledního vyhovujícího stavu. K tomuto účelu se však nabízí
jen málo.

Řešení: Program MS Word má k dispozici několik voleb pro vytváření záložních
kopií a pro správu několika verzí jednoho dokumentu. Tak například lze v menu
Nástroje/Možnosti na kartě Ukládání aktivovat položku Vždy vytvořit záložní
kopii. V tomto případě pak MS Word vytváří při každém ukládání kopii
předcházející verze dokumentu (jako soubor WBK), a to ve stejné složce jako
leží originál. Nevýhodou je, že máte k dispozici vždy jen jednu předcházející
verzi dokumentu.

Více možností nabízí kontrola verzí, k níž se dostanete přes menu Soubor/Verze.
Stiskem tlačítka Uložit si uložíte jednu verzi dokumentu. Každé ukládání pak MS
Word zaznamenává do seznamu v poli Existující verze. K jednotlivým stadiím
vytváření dokumentu se pak můžete vracet, případně je porovnávat stiskem
tlačítka Otevřít v menu Soubor/Verze. Tento postup je však zdlouhavý, a kromě
toho i nebezpečný. Všechny verze tohoto dokumentu jsou uloženy v jediném
souboru DOC, který se tím neúměrně zvětší a stane se tak náchylnější k chybám.
Může se tedy snadno stát, že se vám nepodaří dokument otevřít, čímž máte
ztracena všechna data.

Lepší řešení nabízí naše makro s názvem SAVEVERSION.BAS, jež naleznete . To vám
umožní ukládat každou verzi vámi vytvářeného dokumentu do samostatného souboru.
Pokyny pro jeho instalaci naleznete opět v rámečku Integrace maker a doplňků do
MS Office.

Abyste mohli makro na dokument použít, musíte jej mít alespoň jednou uložený.
Makro totiž nenahrazuje funkci ukládání zabudovanou v programu MS Word, nýbrž
jednoduše vytváří na pevném disku kopie ukládaného dokumentu. Každé spuštění
makra tedy vytváří záložní kopii k naposledy uloženému obsahu dokumentu, na
němž právě pracujete.

Pro nastavení parametrů makra je třeba spustit editor jazyka Visual Basic (v
programu MS Word klávesovou zkratkou ) a rovněž otevřít okno projektu
(klávesovou zkratkou ). V něm pak stačí rozbalit položky Normal a
Modules a potom poklepat na ikonu SaveVersion.

Cesta pro umístění záložních kopií je definována v proměnné myBackupDir.
Standardně je nastavena do složky Backup, která se nachází ve složce Dokumenty.
Pokud složka Backup neexistuje, bude automaticky vytvořena. Názvy záložních
souborů se nastavují přes proměnnou myVer a jsou vytvářeny z názvu souboru,
čísla verze, data a času. Pokud například nastavíte proměnnou myVer takto:

myVer = "_" & myDate & "_" my

Time budou záložní kopie dokumentu obsahovat pouze původní jméno souboru, datum
a čas vytvoření.5. MS Word 97/2000/XP: Spuštění a ukončení programu je příliš dlouhé

Problém: Ten, kdo program MS Word používá velmi často a s oblibou používá svoje
vlastní položky autotextu, šablony pro formátování, lišty nástrojů, případně
makra, ví, že spouštění programu trvá poněkud déle. I při ukončení programu se
pevný disk pořádně zapotí, než se okno programu MS Word konečně zavře.

Řešení: Příčina tohoto jevu spočívá ve velikosti a složité struktuře globální
šablony programu s názvem NORMAL.DOT. Při čerstvé instalaci MS Office je její
velikost asi 30 KB, instalací maker a položek autotextu se zvětší řádově na
stovky kilobajtů. Důsledkem je pak to, že na otevření a zavření takto velkého
souboru pak MS Word potřebuje více času. Délku spouštění programu MS Word
můžete značně zkrátit tím, že snížíte velikost souboru NORMAL.DOT a v něm
uložené informace uložíte do šablony jiné, kterou poté prohlásíte za globální.

V programu MS Word XP (ve verzích 97 a 2000 je postup obdobný) to provedete
takto:

1. Vytvořte novou šablonu, a to klepnutím do menu Soubor/Nový, kde vyberte
položku Prázdný dokument a v poli Vytvořit nový si zvolte položku Šablonu. Vše
potvrďte stiskem tlačítka OK. Následně tuto šablonu uložte pod názvem MOJE
ŠABLONA.DOT do složky Startup vaší instalace MS Office (nejčastěji na
C:Program FilesMicrosoft OfficeOffice10Startup).

2. Nyní se přesuňte do menu Nástroje/Šablony a doplňky a stiskněte tlačítko
Organizátor. Klepněte na kartu Automatický text. V levé části okna byste měli
vidět obsah vámi vytvořené šablony MOJE ŠABLONA.DOT, vpravo to samé týkající se
šablony NORMAL.DOT. Pokud by tomu tak nebylo, musíte vybrat odpovídající
šablonu ze seznamu v poli Automatický text ze seznamu.

3. Nyní můžete označit položky v šabloně NORMAL.DOT a stiskem tlačítka
Kopírovat je zkopírovat do MOJE ŠABLONA.DOT. Pro současné vybrání několika
položek vám poslouží stisknutá klávesa .

Pomocí tlačítka Odstranit nakonec odeberte položky ze šablony NORMAL.DOT. Výše
zmíněný postup zopakujte i pro své styly, panely nástrojů a makra postupně vždy
na odpovídající kartě.

4. Klepněte na tlačítko Zavřít. Potom šablonu MOJE ŠABLONA.DOT uložte a
ukončete MS Word. Vyhledejte si ve složce, kde máte nainstalován MS Office,
soubor NORMAL.DOT a smažte jej nebo přejmenujte.

5. Spusťte znovu program MS Word. Při jeho startu se automaticky vytvoří nová
šablona se jménem NORMAL.DOT s minimální velikostí. Všechny ostatní náležitosti
jsou nyní nahrávány ze šablony MOJE ŠABONA.DOT. Veškeré změny, například
přidání nových maker, se ale znovu ukládají do souboru NORMAL.DOT. Ten je ale
nyní daleko menší, takže ukládání i ukončování programu MS Word je znatelně
rychlejší.

Když si chcete urychlit nejen ukládání, ale i nahrávání, doporučuje se
rozdělení šablony MOJE ŠABLONA.DOT na několik částí. K tomu účelu si musíte
stejným způsobem, jak bylo uvedeno výše, vytvořit šablonu další a do ní umístit
kupříkladu méně používané položky autotextu či makra. Tuto si ale neukládejte
do složky Startup, nýbrž do libovolné jiné. Přes menu Nástroje/Šablony a
doplňky a zde stiskem tlačítka Přidat si ji dodáte k seznamu globálních šablon.
Jakmile pak tuto šablonu budete potřebovat, stačí ji aktivovat v menu Nástroje/
Šablony a doplňky.

Když vás XP zlobí V.

6. MS Office 2000/XP: Instalace i update MS Office v jednom

Problém: Když chcete mít svoji instalaci MS Office neustále na té nejnovější
úrovni, což je jistě chvályhodné už jen kvůli tomu, abyste tak odstranili
doposud známé chyby v programu, pak stačí nainstalovat nejnovější Microsoft
Service Pack či Service Release. V některých případech se ale update tímto
způsobem nedaří. Instalační program si stěžuje na výskyt údajně již
aktualizované, nebo naopak špatné verze programu atd. V tomto případě pomůže
pak už jen úplná reinstalace celého balíku MS Office s následným nainstalováním
updatů.

Tehdy, anebo když musíte instalovat celý MS Office z jiného důvodu, by bylo
žádoucí a také méně časově náročné, když by se instalace provedla rovnou i se
všemi updaty najednou. Ostatně není o co stát při představě, že nejprve
instalujete celý MS Office, a poté postupně několik updatů. Toto vstřícné gesto
však u firmy Microsoft nenaleznete.

Řešení: Pro MS Office 2000 a XP existuje jeden způsob, jak si případnou novou
instalaci do značné míry zjednodušit. Můžete si totiž sami vytvořit instalační
CD disk, který již obsahuje všechny aktuální updaty. Zde popisovaná metoda však
funguje pouze u Retail verzí MS Office 2000, nikoliv tedy u OEM verzí, jež
dostáváte s hardwarem. V případě MS Office XP tento tip funguje pouze u vydání
Enterprise. Pokud tyto podmínky vaše verze MS Office splňuje, pak vám stačí
pouze vypalovačka a asi 800 MB volného místa na pevném disku.

Pro MS Office 2000 potřebujete soubory DATA1.EXE (128 MB) a SP2ADMIN.EXE (30
MB), které jsou sice původně určeny pro update síťové instalace programu,
nicméně to není na překážku. Naleznete je na internetové adrese
http://www.microsoft.com/office/ork/2000/appndx/toolbox_localized.htm#Czech.
Soubor DATA1.EXE obsahuje Service Release 1, soubor SP2ADMIN.EXE potom Service
Pack 2. Samozřejmě, můžete si na vámi vytvářený CD disk umístit pouze Service
Release 1, pokud budete chtít.

Pro Office XP potřebujete soubor OXPSP1A.EXE (41 MB), který si lze stáhnout z
internetu na adrese
http://www.microsoft.com/office/ork/xp/appndx/appboo.htm#Czech. V případě, že
se vám soubory nechce stahovat z internetu, můžete si je objednat u podpory
firmy Microsoft (Microsoft Direct) na CD.

Nový instalační CD disk pak vytvoříte tímto způsobem:

1. Vložte originální instalační CD disk MS Office nebo XP do mechaniky.
Klepněte v nabídce Start na položku Spustit a do řádku Otevřít: zadejte příkaz:

:setup /a

Výraz nahraďte písmenem vaší CD-ROM mechaniky. Parametr /a slouží pouze k
tomu, aby se na pevný disk zkopírovaly všechny programové soubory, aniž by se
spustila instalace.

2. Řiďte se pokyny průvodce instalací a do políčka Umístění instalace zadejte
libovolnou složku, například C:Admin. Tím si zkopírujete všechny potřebné
soubory MS Office na váš pevný disk.

3. Nyní rozbalte všechny soubory s updaty do složky umístěné ve složce s
instalačními soubory MS Office (v našem příkladu ji nazveme Update a
aktualizační soubory rozbalíme do složky C:AdminUpdate).

4. Ve složce C:AdminUpdate nyní uvidíte několik MSP souborů, jimiž budeme
programové soubory zkopírované v krocích 1 a 2 aktualizovat. Použijeme k tomu
program Příkazový řádek a v něm kupříkladu pro soubor DATA1.MSP zadáme
následující příkaz:

msiexec /p c:adminupdatedata1.msp /a c:admindata1.msi shortfilenames=true
/qb /L* updlog.txt

Výše zmíněný příkaz je následně nutné provést pro všechny MSP soubory.

Pro ulehčení celého procesu jsme pro vás všechny příkazy potřebné pro update
programu MS Office 2000 a XP shrnuli do dávkových souborů (UPD2000.BAT pro MS
Office 2000 a UPDXP.BAT pro MS Office XP). Oba naleznete . Tyto soubory stačí
zkopírovat do složky C:Admin a poklepáním je spustit.

Nyní můžete obsah složky C:Admin vypálit na CD disk. Po vypálení můžete
spustit instalaci právě z tohoto CD disku a můžete provést buď novou instalaci
MS Office, anebo aktualizovat tu stávající. Další možností je ponechat si na
pevném disku složku C:Admin a instalaci provést odtud.

Upozornění: Vámi připravený CD disk obsahuje nejen updaty, ale i licenční
číslo. Při nové instalaci je tedy ani nebudete muset zadávat.7. MS Office 2000/XP: Při každém startu MS Office se spouští Windows Installer

Problém: Spouštíte-li program z kancelářského balíku MS Office 2000 nebo XP,
objevuje se nejdříve na obrazovce okno programu Windows Installer, a to s
hlášením Počkejte na dokončení konfigurace produktu Microsoft Office XP
Professional s aplikací FrontPage v systému Windows. Až potom se spustí
požadovaná aplikace.

Řešení: Před startem jakéhokoliv programu z MS Office 2000 nebo XP vždy Windows
spouští nejprve program Windows Installer. Jeho úkolem je provést kontrolu
instalace a například znovu vytvořit chybějící zástupce apod. Pokud se žádné
problémy při kontrole nevyskytnou, okno programu Windows Installer se vůbec
neobjeví. V každém případě Installer znova konfiguruje MS Office třebas v
případě, kdy nějaký jiný program změnil zástupce, kupříkladu když jste předtím
na počítači spustili rovněž nainstalovaný MS Word 97. Toto chování je pro
stabilní práci programu patrně nezbytné, a nedá se mu vyhnout.

Často se ale stane, že se Installer chová až příliš neústupně, a to kvůli
nějaké chybě, s níž má problémy se vypořádat. Příčinou může být např. chybná
položka v registru Windows. V tomto případě je nutné postupovat takto:

1. Spusťte Editor registru. Ve Windows XP se přesuňte na klíč
Hkey_Current_UserSoftwareMicrosoftOffice10.0Common.

Zde příkazem Přejmenovat z kontextového menu zaměňte název hodnoty UserData na
UserData.Old. Ověřte si, že v klíči existuje i hodnota typu DWORD s názvem
OSAShortcut. Pokud tomu tak není, pak ji vytvořte a přiřaďte jí hodnotu 1. Tak
odstraníte u programu MS Office informace o jeho konfiguraci, a ten si je bude
snažit při dalším spuštění znovu zjistit.

Nyní spusťte libovolný program z balíku MS Office. Objeví se okno aplikace
Windows Installer a následně dialogové okno vyzývající k zadání jména uživatele
a jeho iniciál. Při dalším spuštění se již program dotazovat nebude.

Pokud tento prostředek nezabere, snad by mohla pomoci utilita Windows Installer
Clean Up, kterou naleznete na našem CD, případně na internetové adrese
http://download.microsoft.com/download/office2000pro/util22/1/W9X/EN-US/msicu.ex
e (verze pro Windows 95/98/ME jako soubor MSICU.EXE, 279 KB) a
http://download.microsoft.com/download/office2000pro/util20/1/NT4/EN-US/msicuu.e
xe (verze pro Windows NT4, 2000 a XP jako soubor MSICUU.EXE, 283 KB).

Tato utilita nic neodinstaluje, ani žádné soubory z disku nesmaže. Dokáže ale
odstranit položky z databáze programu Windows Installer a taktéž smazat
odpovídající položky v registru Windows. Po použití tohoto nástroje však musíte
odpovídající aplikaci znovu nainstalovat do stejné složky, v níž se předtím
nacházela.8. MS Outlook 97/98/2000/XP: Zatuhnutí programu a ztráta dat

Problém: Toho, kdo velmi často používá program MS Outlook, zcela jistě trápí
řada chyb, které se v této aplikaci vyskytují. Když se najednou třeba nemůžete
dostat ke svým e-mailům nebo program jednoduše zatuhne, může to ukazovat na
poškození struktury složek programu. Proto by se zcela jistě hodilo najít
nějaký způsob, jak poškozené složky opravit a jak vytvářet záložní kopie dat v
programu obsažených.

Řešení: MS Outlook ukládá svoje data do složek MAPI (Messaging Application
Programming Interface), které však díky své složité struktuře jsou velmi
náchylné k poškození a standardně jsou obsaženy v souboru OUTLOOK.PST. Pro
opravu poškozené složky můžete použít program SCANPST.EXE, jenž se na pevný
disk standardně kopíruje při instalaci Outlooku. V závislosti na verzi Office a
Windows jej naleznete na rozličných místech. Proto je asi nejlepším řešením
využít funkci Hledat. Po nalezení souboru jej spusťte a zadejte jméno a cestu k
souboru, jejž chcete zkontrolovat (obvykle se jedná o OUTLOOK.PST). Většinou se
tento soubor nachází ve složce C:Documents and Settings
Local SettingsData aplikacíMicrosoftOutlook. Nakonec jen stiskněte tlačítko
Spustit. Po úspěšném provedení opravy uvidíte v okně složek Outlooku složku
novou, obsahující opravené objekty (Lost and Found). Tyto si následně můžete
přesunout do libovolné složky. Je však třeba podotknout, že tato metoda
nezaručuje obnovení všech dat.

Pro zamezení ztráty vašich dat doporučujeme použít doplněk Personal Folders
Backup, který naleznete (PFBACKUP.EXE, 176 KB), případně si jej můžete stáhnout
na adrese http://office.microsoft.com/downloads/2002/pfbackup.aspx. Po
instalaci spusťte Outlook a klepněte na menu Soubor, kde uvidíte novou položku
Backup. Když ji vyberete, objeví se dialogové okno, v němž si můžete stisknutím
tlačítka Options stanovit, který PST soubor se má zálohovat. V případě, že se
vám někdy v Outlooku objeví chyba, stačí otevřít záložní kopii a všechny
zazálohované objekty umístit do položky Osobní složky. Ztratíte tím pak pouze
ta data, která se v programu objevila od provedení poslední zálohy.9. MS Outlook 97/98/2000/XP: Potíže s příliš velkým PST souborem

Problém: Při spuštění programu najednou obdržíte zprávu, která upozorňuje na
chybu v PST souboru. Tato chyba se však nedá opravit ani programem SCANPST.EXE,
jak bylo popsáno v minulém tipu.

Řešení: PST soubory smějí mít velikost maximálně 2 GB. Při překročení tohoto
limitu dochází k tomu, že se objeví výše uvedené hlášení. Problém vám pomůže
vyřešit utilita PST2GB.EXE, jež se ale bohužel nedá stáhnout z internetu. Je
dostupná pouze přes telefonní číslo podpory Microsoftu nebo se dá vyžádat na
http://support.microsoft.com. Tato utilita rozdělí soubor PST na několik
menších, které se pak dají jednotlivě otevřít v Outlooku.

Dalším programem, jenž vám může pomoci s poškozeným nebo příliš velkým PST
souborem, je relativně drahá aplikace Easy Recovery File Repair od firmy
Ontrack, kterou si můžete objednat za asi 326 eur.