Hlavní navigace

Klíčové technologie pro úspěšný byznys (1.)

24. 2. 2010

Sdílet

Situace na trhu se již stabilizuje a řada firem proto po nedobrovolné investiční přestávce zřejmě začne zvažovat, která řešení a technologie by mohla nasadit pro zlepšení fungování svého podnikání. Náš přehled může být v tomto rozhodování pro mnohé zajímavou inspirací.

Evergreen virtualizace
Technologie virtualizace se v nejrůznějších žebříčcích nejvýznamnějších strategických technologií objevuje již řadu let. Nicméně nyní analytici Gartneru hovoří o určitém posunu, neboť novým trendem pro tento rok bude intenzivní využití tzv. živé migrace, kdy dochází k přesunu běžících aplikací z jednoho virtualizovaného stroje na jiný bez přerušení provozu. Nick Jones, viceprezident výzkumu v Gartneru, o živé migraci mluví jako o „teleportování“ aplikací, přičemž tato metoda se podle něj stane základní pro systémy s vysokou dostupností.

Dalším bodem je takzvaná I/O virtualizace, neboť při běhu velkého počtu virtuálních strojů na jednom serveru se vstupní a výstupní rozhraní stávají kritickým úzkým hrdlem pro komunikaci s okolím (např. při přístupu do sítě, k úložným systémům atd.). I/O virtualizace slouží k lepší alokaci přenosového pásma mezi jednotlivými virtuálními stroji a ke správě spojení mezi fyzickými servery a storage systémy. Tato technologie se tak stává klíčovým řešením pro vysoce škálovatelnou architekturu a její dodavatelé preferují připojení serveru k okolí pomocí jednoho rozhraní s velmi vysokou rychlostí (typicky jde o InfiniBand či 10Gb Ethernet) místo dříve populární kombinace více typů různých adaptérů s nižší propustností. Díky tomu může systém přidělovat virtuální konektivitu dle aktuální potřeby jednotlivých strojů, které mohou dosahovat maximálního výkonu ve chvílích, kdy je ho skutečně potřeba. Fyzický server je pak připojen přes jediný switch jak k síti, tak k úložným systémům, což zjednodušuje vedení a instalaci kabeláže v datových centrech a také to usnadňuje např. výměnu či přepojení celého serveru v případě havárie či nákupu nového. Výsledkem I/O virtualizace jsou tedy jednodušší a levnější datová centra s lepším výkonem a obsluhující více virtuálních strojů. Ještě je však potřeba zapracovat na podpoře v operačních systémech, neboť např. některé open source platformy tento typ virtualizace zatím nepodporují, ale podle analytiků je vše jen otázkou času.

Co se týká virtualizace desktopů, která se také vyvíjí již od poloviny 90. let, pro ni jsou velkým milníkem klientské hypervizory. Ty umožní spustit na klientské stanici jakýkoliv virtuální desktop, který není nijak svázán s hardwarem a může být centrálně spravovaný, zrcadlený nebo také snadno nahrazený jiným či vyresetovaný do výchozí podoby v případě, že se něco pokazí.

Neopomenutelnou pro letošní rok je i technologie deduplikace, která je jednou z cest, jak se úspěšně vypořádat se stále rostoucím množstvím dat v podnikovém prostředí.

Rostoucí význam cloudů
Cloud computing je dalším heslem, které se v poslední době objevuje na prvních příčkách nejrůznějších žebříčků nejdůležitějších technologií, i když se podle hype křivky Gartneru zatím nalézá jen ve fázi vysokých očekávání a do vyzrálosti by měl dospět v rozmezí dvou až pěti let. Loni měl podle Gartneru obrat na trhu s cloud computingem dosáhnout v celosvětovém měřítku 7,5 miliardy dolarů, což je meziroční nárůst o 17,7 %. V roce 2014 ovšem tento obrat má činit již 14 miliard dolarů a bude se dále zvyšovat.

Nick Jones zdůrazňuje, že význam cloud computingu roste a tři nejvýznamnější oblasti pro jeho využití v podnikové sféře jsou využívání služeb z cloudů, vyvíjení aplikací založených na cloudu a implementace prostředí pro privátní cloud computing. Podle Jonese veřejné cloudy zatím neposkytují všechny potřebné služby a jejich nedospělost vede k tomu, že jim firmy ještě plně nedůvěřují. To ale nebrání tomu, aby již experimentovaly s privátními cloudy, které mohou být odpovědí na řadu jejich současných potřeb. Právě investice do privátních cloudů budou podle Gartneru do roku 2012 výrazně převažovat nad cloudy veřejnými, ale zkušenosti, které tím firmy získají, povedou k celkovému zvýšení důvěry v tento nový model. Ředitelé IT oddělení by měli začít cloud computing důkladně zkoumat a být s tímto fenoménem přinejmenším dobře seznámeni, pokud už nechtějí přímo vyzkoušet některé experimenty s ním v praxi. Síla tohoto modelu je v možnostech škálování a přizpůsobení a je proto vhodné vybrat si pro vyzkoušení takové služby, které tyto charakteristiky splňují. Pokud se firma s modelem cloud computingu co nejdříve sžije, bude se pak moci v této oblasti lépe rozhodovat a bude pro ni snazší začít využívat i služby veřejných cloudů, až dospějí do vyšší úrovně.

SaaS stále populárnější
Další technologií, jejíž popularita se odvíjí od snahy firem hledat úspory, je využívání softwaru jako služby. Adopce tohoto modelu se zvyšuje (Gartner predikoval v loňském roce meziroční nárůst obratu v této oblasti téměř o pětinu a obdobnou dynamiku očekává i v dalších letech) a právě loňské investiční škrty se pro mnoho firem staly impulzem pro hledání alternativních řešení k tradičním modelům dodávaných služeb, tvrdí Sharon Mertzová, ředitelka výzkumu v Gartneru. I když tento model zažívá růst už zhruba jednu dekádu, zájem o něj výrazně stoupl v posledních pěti letech. Původní obavy o rychlost odezvy či bezpečnost se pro většinu firem staly již minulostí a s dospělostí modelu SaaS se rozšířila i jeho adopce spojená s nárůstem služeb dostupných touto formou.

Podle další studie Gartneru existuje však i velká skupina nespokojených uživatelů SaaS a na základě průzkumu mezi britskými a americkými firmami se ukazuje, že důvodem častého rozčarování jsou ceny, integrace a v některých případech i technické možnosti SaaS produktů. Na sedmibodové stupnici spokojenosti se 16 různými aspekty tohoto modelu bylo jako celkového výsledku po zprůměrování odpovědí všech respondentů dosaženo 4,74 bodu, což signalizuje, že je zde stále co zlepšovat. Poskytovatelé softwaru jako služby by se proto měli podle Gartneru zaměřit na dodávání takových řešení, která nepotřebují speciální konzultanty a jsou levnější a snáze využitelná než klasický licencovaný software.

Zelenání technologií
Fenomén green IT se také intenzivně vyvíjí, i když se v mnoha případech posunul od původní vize co nejekologičtějších produktů směrem k co nejúspornějším řešením. Nicméně i tento faktor hraje významnou roli, protože nižší nároky na energii či spotřební materiál kombinuje benefit úspor a příznivých vlivů na životní prostředí. Podle Jonese z Gartneru je cena pro většinu IT manažerů stále hlavním měřítkem, nicméně při rozhodování jsou brány v potaz stále více i dlouhodobé úspory a také se uvažuje nad celkovou rolí IT v zelenání samotné organizace.

Tento přístup proniká prakticky kompletním podnikovým prostředím, od úspornějšího tisku až po konsolidaci systémů, a hlavní zájem firem se v této souvislosti začíná stáčet k digitalizaci dokumentů, řešením telepresence, práci na dálku, ale třeba i k preferování energeticky úsporných budov či k sofistikovanější logistice.

S trendem zelenějšího IT souvisí i nový hardware, který je nyní dostupný na trhu a nabízí v mnoha případech výrazný posun v poměru výkon a spotřeby. Vzhledem k tomu, že v uplynulém roce firmy často šetřily právě na investicích do hardwaru, mohou se dostat do situace, kdy se jejich infrastruktura stane již morálně zastaralou a budou postaveny do situace provést kompletní obměnu svého IT parku. Při výběru nových řešení by firmy měly zvážit přínosy serverů s multijádrovými procesory hlavně pro oblast virtualizace a např. v prvním čtvrtletí roku 2010 by společnost AMD měla uvést 12jádrové serverové Opterony, Intel ve stejném termínu má začít dodávat 32nm Xeony postavené na mikroarchitektuře Westmere. Dále je vhodné zamyslet se nad nasazením solid state disků, jejichž ceny za posledních pět let spadly na desetinu, a to hlavně pro využití v systémech náročných na počet operací za sekundu, anebo pro specifické aplikace pracující paralelně s velkým množstvím dat zvážit třeba využití výpočetního výkonu GPU moderních grafických karet od AMD či nVidie.

Dokončení článku vám přineseme zítra...

Byl pro vás článek přínosný?