Hlavní navigace

Komentář: Jak se proměnil přístup k bezpečnosti v novém tisíciletí

V oblasti bezpečnosti dat byl vývoj za minulou dekádu více než překotný, podívejme se na nejdůležitější zlomy.
Jan Vančura 18. 11. 2010

Sdílet

Nastal naprostý odklon od masových útoků s cílem zasáhnout co nejvíce počítačů – např. viry typu I Love You. Dnes se jedná o cílené útoky na omezenou skupinu uživatelů a jediným cílem je přístup k ekonomicky zajímavým datům – číslům účtů, kreditních karet apod. Kyberkriminalita se stala problémem č. 1. Pokud jde o ztráty dat např. z bankovních institucí, je samozřejmě snaha podobná selhání pokud možno utajit, neboť poškození dobrého jména je důsledkem velice citlivým. Na straně jak soukromých, tak firemních uživatelů je vidět rovněž posun k nepodceňování těchto rizik. Standardní výbavou snad opravdu každého PC je přiměřeně kvalitní antivir, antispam, většinou už i nějaký personální firewall a další doplňky. U firem je vidět posun směrem ke komplexnějším řešením s centrální správou bezpečnosti dat, vytvářením a udržováním bezpečnostních politik. Zkrátka – bezpečnostní nástroje se staly zcela běžnou součástí IT infrastruktury na všech úrovních. Růst trhu s sebou samozřejmě přinesl snižování cen, zvyšování konkurence a větší boj o zákazníka. To je logický důsledek skutečnosti, že se bezpečnostní software stal komoditou, a v řadě zemí – a začíná to i u nás – si krabicový software s bezpečnostními aplikacemi nakupují uživatelé spolu s ostatním spotřebním zbožím v hypermarketech. Tlak na cenu je zejména nyní skutečně enormní; přitom v této oblasti je nutno si uvědomit, že za kvalitní správou bezpečnosti musí být i kvalitní podpora. A ta něco stojí. Spokojený zákazník je ten, který nemá problém, anebo pokud ho má, pak mu musíme umět rychle a kvalifikovaně pomoci.

V oblasti kamerových systémů je do značné míry situace obdobná. Před lety to byla výspa profesionální techniky, projektů bylo mnohem méně; po stránce technické se jednalo o analogové kamery s analogovým záznamem a tok dat z takového systému byl výrazně nižší. Dnes je jasný trend směrem k digitálnímu snímání obrazu, rozlišení kamer se posunuje do oblasti megapixelů a záznamová média jsou prostě veliká disková pole. Nároky na datové toky těmto skutečnostem pochopitelně odpovídají a potýkáme se často s problémy nikoli s kvalitou záznamu nebo zoomem kamery, ale se zpracováním digitálních dat. Digitalizace kamerových systémů a snižování cen s sebou přinášejí nejen růst trhu, ale i zdánlivě snadnou dostupnost – vždyť počítačovou síť má dnes snad každá firma. Ovšem napojit byť i malý kamerový systém do běžné sítě znamená skokový nárůst toku dat; a zákazník se může divit, proč nefunguje ani síť, ani obrázky z kamer. I tady bych zdůraznil, že profesionální podpora by neměla být podceňována a šetřit na nepravém místě se prostě nevyplácí.

Obrovský technologický posun nastal i v oblasti automatického vyhodnocování obrazu, kdy si dnes můžete nadefinovat zájmové oblasti, které chcete sledovat, a při pohybu v nich nebo překročení pomyslné hranice je obsluha upozorněna nebo spuštěn automatický alarm spojený se záznamem; známým příkladem je rozpoznávání registračních značek vozidel nebo počítání osob v zájmové oblasti.

Autor pracuje jako ředitel společnosti PCS.