Hlavní navigace

Komunikace GSM, jak ji možná neznáte

25. 7. 2019

Sdílet

 Autor: (c) pilarts - Fotolia.com
Mobilní telefony se v posledních 2 letech velice rychle nastěhovaly nejdříve do kapes (případně za opasky) většiny p...

Mobilní telefony se v posledních 2 letech velice rychle nastěhovaly nejdříve do
kapes (případně za opasky) většiny podnikatelů, posléze jim neodolala ani
podstatná část ostatní populace a nakonec, zdá se, jim neutečou ani věci
neživé. Abychom si rozuměli komunikovat prostřednictvím GSM s vámi už nemusí
pouze váš rozhořčený věřitel nebo vymlouvající se dlužník, ale také ukradené
auto, firemní informační systém nebo přetékající vana.
Každý, kdo si pořídil mobilní telefon, asi posléze zjistil, že pokud má u svého
poskytovatele zaplacen odpovídající tarif, může komunikovat nejen hlasově, ale
také zasílat krátké textové zprávy (SMS), faxovat nebo přenášet data z
připojeného počítače. Rozsah použitelných funkcí přitom záleží samozřejmě také
na typu mobilního telefonu. Přiznejme si ale otevřeně, že tvořit textové zprávy
na klávesnici většiny "mobilů" není zrovna nejpříjemnější činností a tak
hlasová komunikace převládá nad zprávami SMS, a to i přes příznivější tarify,
které byly pro tyto zprávy nasazeny.
GSM i ve vašem počítači
GSM ovšem nejsou jenom telefony. Asi jste už četli (a nebo je možná už
vlastníte) o modemových PCMCIA-kartách, které jsou schopny komunikovat
prostřednictvím sítě GSM, nebo o GSM doplňcích různých palmtopů. Kromě již
zmíněných karet lze v případě požadavku na přenos dat použít také speciální
externí moduly.
Tyto moduly jsou o poznání menší než běžné mobilní telefony a samozřejmě nemají
žádný reproduktor ani mikrofon zato jim nechybí sériové rozhraní a zdířka pro
anténu a napájení. Jejich výrobcem je např. firma Siemens její produkt nese
označení M1, nebo společnosti Wavecom (dobře si to jméno zapamatujte, ještě o
ní bude řeč) s modulem Concept.
Potřeba komunikace však může vyvstat nejenom u počítače, ale také u řady
dalších zařízení, např. různých měřicích přístrojů apod. Jistě, i tam by bylo
možno nasadit PC, ale to by bylo řešení zbytečně velké, drahé a často i
nedostatečně spolehlivé. Protože je ale třeba i zde určitého počítačového
zpracování, mohou se zde použít speciálně navržené jednodeskové počítače, které
jsou schopny vyhodnotit sebraná data, ovládat některé součásti připojeného
zařízení a prostřednictvím modulu GSM komunikovat se vzdáleným řídicím
stanovištěm.
ICE
A s jakými aplikacemi GSM se tedy můžeme setkat? Navštívili jsme firmu ICE,
která se vývojem těchto aplikací zabývá již od roku 1996, kdy se rozešla s
britskou firmou The Immobiliser Ltd., na jejíž systém ochrany automobilů před
krádeží se původně specializovala (mimochodem její název ICE se původně psal
I.C.E. a znamenal Immobiliser Central Europe Ltd.), tedy ještě před spuštěním
první GSM sítě u nás.
Tehdy měla k dispozici tele-fon Nokia 2110 s příslušným SDK (Software
Development Kit) a svoje aplikace testovala v Maďarsku a Řecku, kde byl signál
GSM již na některých místech dostupný. V České republice společnost ICE nyní
spolupracuje s RadioMobilem, provozovatelem mobilní sítě Paegas. Na nedávné
tiskové konferenci ICE, RadioMobilu a Olympusu byl představen modul pro přenos
digitálních fotografií prostřednictvím GSM jako jedna z aplikací vhodná pro
nový program RadioMobilu, zaměřený pouze na přenos dat.
Na podporu rozšiřování datové komunikace založila firma ICE spolu se svou
sesterskou společností MacTech Servis sdružení GSMart, které svým členům nabízí
především technickou podporu, slevy na produkty GSM, software podporující GSM
apod.
Jak to funguje
Aplikace vyvíjené firmou ICE lze rozdělit na 2 podskupiny softwarová řešení pro
komunikaci PC prostřednictvím GSM, která zahrnují především umožnění přístupů k
různým druhům databází vč. např. autentizace platebních karet, a hardwarová
řešení, která jsou určena ke vzdálené komunikaci např. s automobily,
bezpečnostními systémy pro hlídání objektů apod.
Základem všech hardwarových řešení je malý GSM modul firmy Wavecom s názvem
Wismo 900, který je schopen komunikovat se světem prostřednictvím rozhraní pro
tlačítkovou klávesnici s 25 klávesami, dvěma mikrofonovými vstupy a dvěma
sluchátkovými výstupy, zvonko-vým výstupem, paralelním rozhraním a hlavně
sériovým rozhraním RS-232 a GSM vstupem a výstupem.
Řada zmíněných komunikačních kanálů zůstává ve většině aplikací nevyužita, ale
prostřednictvím sériového rozhraní komu-nikuje modul s řídicím počítačem, který
je mozkem jednotlivých aplikací. Jako řídicí procesor tohoto počítače používá
firma ICE specializovaný čip s názvem ATMEL nebo 32bitový procesor od Toshiby.
Zatímco modul GSM dostává už hotový, počítač je výsledkem jejího vlastního
vývoje.
K počítači lze kromě GSM modulu připojit i další součásti, typicky podle účelu
celého řešení. Např. pro zjišťování polohy je připojen ještě modul GPS, pro
sledování fyzikálních veličin AD převodník apod.
Softwarová řešení v PC komunikují s již zmíněnými moduly Siemens M1 nebo
novějším Conceptem společnosti Wavecom, k jehož výhodám patří mj. schopnost
softwarového resetu což jinými slovy znamená, že v případě, že modul z nějakého
důvodu přestane komunikovat, může ho software zrestartovat modul M1 je nutné v
tomto případě resetovat manuálně, což je samozřejmě poněkud nešikovné.
Na jedné straně stojí tedy GSM modul, na druhé pak software komunikující
zpravidla s nějakou databází. Tak lze v podstatě kdykoli a kdekoli získat
potřebné informace prostřednictvím odeslání SMS dotazu z běžného mobilního
telefonu.
Aladin ochraňuje automobily
Jak už bylo uvedeno, společnost ICE se už od svého založení věnovala systémům
chránícím osobní automobily před zcizením. Její nynější řešení na bázi GSM, na
jehož vývoji spolupracuje s firmou Kalivoda, má název Aladin a jeho účelem není
pouze ochrana vozidla, ale také sledování jeho polohy. Taková informace může
být cenná např. pro spediční společnosti, jejichž dispečeři pak mohou mít v
každém okamžiku jasnou představu o tom, kde se právě nacházejí všechna vozidla.
A díky roamingu nejsou omezeni jen na Českou republiku.
Systém je podle aktuální konfigurace schopen plnit řadu funkcí, je např. možno
ho napojit na stávající imobilizér, k modulu GPS pro sledování aktuální polohy
nebo jej připojit ke standardním signalizačním prvkům vozidla (světla, klakson
apod.) a v případě potřeby je zapínat dálkově (např. za účelem upozornění
ostatních účastníků silničního provozu na ukradené vozidlo). V případě využití
všech možností Aladina se jej tedy lze prostřednictvím SMS dotázat na jeho
aktuální pozici a stav. V případě, že je s vozem neoprávněně manipulováno, jsou
příslušné informace okamžitě odeslány na předem zvolené telefonní číslo, ať už
na mobilní telefon, nebo na pevnou linku.
Pro rozumné vyhodnocení polohy je nutné nechat zasílat SMS na řídicí počítač s
příslušným softwarem, protože např. pozice 4913,559 N, 01632,051 E zobrazená na
mobilním telefonu, vám zpravidla mnoho neřekne nemáte-li po ruce mapu s
vynesenými souřadnicemi. Zato aktuální rychlost vozidla se zobrazuje v lidsky
čitelné podobě, takže aspoň můžete zjistit, jak zloděj s vaším automobilem
zachází. Ale nezapomeňme nemusí to být jen zloděj, můžete sledovat také např.
řidiče automobilů již zmíněné spediční společnosti.
Představte si situaci, kdy zloděj ukradne zdánlivě nechráněné auto a v
okamžiku, kdy se s ním ocitne uprostřed města (nejlépe před právě projíždějící
policejní hlídkou), začne vůz blikat, houkat, nebo v případě napojení na nějaký
hlasový modul křičet "pozor, ukradli mě, sedí ve mně zloděj!". Pokud vás tato
představa zaujala, pak nezbývá, než si připravit peněženku cena sice ještě
nebyla pevně stanovena, ale neměla by překročit 30 tisíc korun.
Přenos fotografií
Další aplikací je PicTran, který umožňuje přenos fotografií na dálku. Systém je
schopen komunikovat s digitálními fotoaparáty firmy Olympus, která na vývoji
PicTranu spolupracovala, a možnosti jeho nasazení jsou asi snadno
představitelné. Nemusí se jednat pouze o sledování nějakého objektu, PicTran je
snadno přenosný, takže je možno jej nosit stále s sebou a každou aktuálně
pořízenou fotografii okamžitě poslat kam je třeba. Pro novináře věc k
nezaplacení.
Jak vyplývá z výše uvedeného, PicTran je možno použít dvěma základními způsoby
buď si fotografii vyžádáte ze vzdáleného fotoaparátu (pomocí příkazů zaslaných
jako SMS např. TAKEP pro okamžité stisknutí spouště a zaslání fotografie nebo
REPEAT pro zaslání naposledy pořízené fotografie), nebo odešlete fotografii z
fotoaparátu, který máte u sebe, na nějaké číslo. Přičemž odeslání aktuální
fotografie na předem nastavené číslo se v tomto případě provede stiskem
jediného tlačítka na PicTranu. Prodejní cena tohoto přístroje by také neměla
překročit 30 tisíc korun.
Nejen ochrana objektů
Bezpečnostní a sledovací systém společnosti ICE byl na rozdíl od Aladina ošizen
o pěkný název jmenuje se prostě G-Comp. Je určen k hlídání kanceláří,
bankovních prostorů, bytů, chat, ale i on, stejně jako Aladin, může být použit
ke sledování vozidel.
G-Comp je uzpůsoben k připojení až 16 snímacích čidel ne-bo ovládacích prvků,
odesílání poplachových hlášení, je scho-pen provádět zákaznický program a tak
ošetřit některé události, zaznamenávat cyklicky stav střeženého objektu apod.
Samozřejmostí je možnost provozu z akumulátoru při výpadku sítě a kontrola
stavu signálu GSM. I k tomuto systému je možno připojit modul GPS pro sledování
polohy, přičemž dosahovaná přesnost je 150-15 m, lze zaznamenávat projetou
trasu nebo navigovat posádku automobilu k cíli.
Prostřednictvím tohoto systému lze tedy kontrolovat pohyb osob nebo zvířat v
určitém prostoru, je-li připojen modul pro snímání čipových nebo magnetických
karet, který řídí přístup do objektu, lze zjistit, kdo z oprávněných osob se v
objektu právě nachází, hlášeny jsou i problémy typu přerušení dodávky
elektrického proudu nebo pokus o zničení antény. Prostřednictvím softwaru v
centrále pak lze samozřejmě zjistit i stav, kdy systém neodpovídá což může
znamenat, že ho útočník vyřadil z provozu.
Pro prodejní automaty (např. Coca-Coly, cigaret apod.) je určen jednodušší
systém T-Comp, který je schopen sdělit informace podstatné pro provoz těchto
zařízení, tedy např. docházející obsah zásobníků, příp. útok na automat apod.
Autorizace platebních karet
Posledním z produk-tů, se kterými jsme měli možnost se blíže seznámit, je
terminál Moneyline P2000 společnosti CKD. Na něm se firma ICE nepodílí po
hardwarové stránce, ale dodává pouze aplikace šité na míru. Prostřednictvím
tohoto zařízení lze ověřit platnost jakékoli čipové nebo magnetické karty,
typicky platební karty u benzinových čerpadel, v obchodech apod.
Další vyvíjené softwarové aplikace slouží k získávání informací z různých
databází prostřednictvím GSM telefonu, za všechny jmenujme např. systém firmy
Merlin, který umožňuje přistupovat k libovolným datům vlastní firmy právě přes
GSM.
Závěr
Není pochyb, že nástup digitální telefonie GSM přináší podstatně širší
možnosti, než pouhé telefonování odkudkoli kamkoli. Přenos dat prostřednictvím
GSM je sice zatím v plenkách (mimochodem většina zmiňovaných produktů je ve
stadiu prvních komerčních nasazení), ale jeho rozmach na sebe zřejmě nedá
dlouho čekat. Nepůjde samozřejmě pouze o zde zmíněné aplikace, ale také (a
možná ještě spíše) o napojení různých přenosných počítačů, které vám umožní
opět kdykoli a kdekoli zjistit z různých databank potřebné informace a
především a to bych osobně považoval za největší přínos mít kdykoli k dispozici
svou e-mailovou schránku.
Vzhledem k dobrému pokrytí nejen našeho území signálem GSM to není utopií. A
pokud někdo vyžaduje stoprocentní dostupnost informací, odpovědí by mohla být
satelitní telefonní síť, jejíž spuštění na sebe také nedá dlouho čekat.
8 0626 / pen