Hlavní navigace

Kontinuitu podnikání je možné zajistit i během pandemií

Na otázku, zda budou obchodní společnosti a zejména jejich IT oddělení schopna zareagovat na pandemické rozšíření c...
Pavel Louda 1. 5. 2006

Sdílet

Na otázku, zda budou obchodní společnosti a zejména jejich IT oddělení schopna
zareagovat na pandemické rozšíření chorob, které může dočasně vyřadit větší
množství pracovníků, neexistuje jednoduchá odpověď. Vliv takových nemocí, jako
je poslední dobou často zmiňovaná ptačí chřipka, totiž pravděpodobně nebude
sahat jen k uzavření školních zařízení či omezení prodejní doby v obchodech.
Ohrožena bude kontinuita celého obchodního procesu řady firem některé činnosti
totiž bude moci vykonávat buď jen omezené množství odborných pracovníků, anebo
dokonce žádný.

Práce z domova
Někteří IT manažeři se spoléhají na to, že svým zaměstnancům v případě
hromadného ataku nějaké epidemie umožní v mnohem větší míře pracovat z jejich
domovů. Například společnost Beneficial Financial Group, což je poskytovatel
životních pojistek, tvrdí, že pro její byznys je dostupnost služeb právě v
období pandemií velmi důležitá, a proto přípravu na tuto eventualitu nesmí v
žádném případě podcenit pro své zaměstnance možnost práce na dálku nabízí už
dnes. Na druhou stranu však ne všechny společnosti jsou přesvědčeny o tom, že
je v současné době vhodné detailně vypracovávat nějaké katastrofické scénáře
pro případ hromadných onemocnění firemních pracovníků. Některé dokonce
přiznávají, že například ptačí chřipka zřejmě nebude mít (navzdory varování,
která přicházejí jak od vládních úřadů, tak i třeba od analytické společnosti
Gartner) na celkovou výkonnost jejich organizace příliš velký vliv. "Jsou to
zatím hypotetická ohrožení, které v reálném životě vůbec nemusejí nastat. Máme
v současnosti daleko palčivější problémy, které je třeba řešit okamžitě". To
jsou pravděpodobně nejčastější argumenty těch, které plány pro boj s ptačí
chřipkou prozatím odkládají. Například Dave Berg z firmy Tanner, která nabízí
konzultantské služby, prozatím žádné scénáře pro případ pandemické nákazy
nevytvořil. "Naši zaměstnanci již dnes disponují domácím bezpečným
vysokorychlostním připojením k internetu a většinu činností mohou dělat na
dálku. Nemyslím si, že by pro nás mělo být problémem udržovat spolehlivý chod
společnosti," tvrdí Berg.
Gartner nedávno vydal hned několik doporučení týkajících se obrany podniků před
pandemickou nákazou, která spočívala především v tom, že by IT oddělení měla
modernizovat své širokopásmové a VPN linky tak, aby je mohli klíčoví pracovníci
využívat z domova. Zároveň by podniky měly upravovat své informační systémy
takovým způsobem, aby klienti byli schopni objednávat zboží a služby příslušné
organizace prostřednictvím pouhého on-line spojení.

Gartner doporučuje
Společnost Gartner vypracovala za účelem přípravy proti zásadní nákaze
zaměstnanců 31stránkovou studii, která předpokládá tři možné scénáře globálního
rozšíření virů ptačí či jiné chřipky od mírného až po pandemické. V nejhorším
případě budou podle Gartneru zasaženy miliony lidí po dobu déle než jeden rok a
řada společností bude muset svou činnost pozastavit. Možnost cestování prý bude
silně omezena a komunikaci mezi jednotlivými pracovníky či mezi zaměstnanci a
zákazníky bude nutné provádět téměř výhradně pouze prostřednictvím e-mailu,
videokonferencí či obyčejného telefonu. Ken McGee z firmy Gartner v této
souvislosti uvádí, že v současné době je příprava korporací na pandemickou
chřipku na úrovni 2 až 3 (z deseti možných). "Plány na zvládnutí uvedené
situace pravděpodobně nebudou prioritou číslo jedna ve strategii podniků pro
tyto dny, ale měly by být alespoň číslem dvě," tvrdí McGee a dodává, že
rozpočet na IT služby by měly firmy v co nejbližší době přepracovat tak, aby
bylo možné pandemickou chřipku do těchto strategii doplnit. "Plány by měly být
dopracovány tak, aby bylo podle nich možné postupovat již v polovině letošního
roku," radí McGee.

Současné plány nestačí
Ken McGee je také přesvědčen, že největší chybou, kterou společnosti mohou nyní
udělat, je myslet si, že současné plány pro zachování kontinuity obchodního
procesu budou spolehlivě fungovat i v případě globálního rozšíření ptačí či
jiné chřipky. "Na rozdíl od zemětřesení, hurikánů či bombových útoků pandemická
nákaza není geograficky omezena. Nechápeme, jak to mohou některé firmy
ignorovat."
McGee doporučuje, aby si společnosti vytvořily seznam pracovníků, kteří jsou
pro chod podniku nezbytní, a vypracovat strategii, jak jim umožnit po delší
dobu pracovat z domova. Kromě klasického síťového připojení by však tito lidé
měli mít i prostředky pro to, aby byli schopni on-line komunikace i s ostatními
spolupracovníky, zákazníky či obchodními partnery.
Kevin Desouza, profesor na University of Washington, tvrdí, že existuje jen
několik málo společností, které mají v současné době kompletně vypracovány
plány pro omezení vlivu hromadné nákazy svých pracovníků. Nejhorší situace ale
panuje, jak dodává Desouza, u malých a středních firem, které v žebříčku
připravenosti na ptačí chřipku jsou na těch nejspodnějších místech.

Změna architektury
Někteří IT manažeři uvádějí, že plány pro eliminaci vlivu pandemické chřipky na
své zaměstnance už začínají zpracovávat. Ellen Barryová, CIO ve společnosti
Metropolitan Pier and Exposition Authority, tvrdí, že se krizovému plánu pro
případ pandemického rozšíření chřipky věnuje už déle než půl roku a že za tu
dobu její společnost optimalizovala provoz mezi servery a koncovými stanicemi
tak, aby bylo možné přenášet jen omezené množství dat. "Velkou část aplikací
jsme převedli na centralizované servery a architekturu naší sítě jsme doplnili
tak, aby odpovídala konceptu WAN optimalizace, jaký nabízí například společnost
Citrix Systems. Jiným problémem ale podle Berryové je to, že i když zaměstnanci
budou mít ideální spojení se svými mateřskými servery, nebudou schopni kvůli
své nemoci dostatečně pracovat. Lawrence Robert z jedné z finančních organizací
tvrdí, že jeho firma nedávno zahájila kompletní přestavbu plánů pro zachování
kontinuity obchodního procesu, která bude už zahrnovat i případnou pandemii
chřipky. Podle něj vedení firmy nejprve prodiskutovalo celou problematiku
interně a na základě svých poznatků rozeslalo dotazník místním operátorům, aby
se ujistilo, že vybraná společnost bude schopna v případě pandemické katastrofy
zajistit bezpečné a spolehlivé fungování telekomunikačních spojů v rezidenčních
oblastech. Někteří provideři takovou službu ale podmiňovali uzavřením
dodatečných smluv, které by podle jejich slov v případě globální nákazy
garantovaly dostatečnou kapacitu linek. Uzavírání smluv jen pro "jistotu" však
není podle Roberta nezbytné je vhodnější se podívat, jak daleko jsou například
domovy klíčových pracovníků od centrálních přístupových bodů různých
poskytovatelů a i na základě této informace pak jen interně předpřipravit
příslušné smlouvy. V souvislosti s tím by mělo také padnout rozhodnutí, kolik
přenosných počítačů a VPN bude nakonec potřeba vytvořit.
Robert nechce říci, zda je riziko pandemické nákazy vysoké či nízké "Pokud vám
ale jde o skutečné naplnění vize business continuity, nemůžete brát příliš
velký zřetel na to, jak pravděpodobný je ten či onen jev. Je úplně jedno, zda
přijde zemětřesení, bomby či jiná katastrofa pokud přijdete o kanceláře firmy,
obvykle se vám rozpadne i pracovní tým. U pandemické nákazy je ale rozdíl v
tom, že to bude zřejmě na delší dobu," říká Robert.

IT pracovníci čelí pandemické nákaze
Příprava na pandemickou chřipku se netýká jen konkrétních technologií, služeb
či nastavení komunikačních kanálů. Příslušní plánovači musejí být připraveni i
na to, že jejich klíčoví IT pracovníci zemřou nebo že chod podniku bude na
určitou dobu výrazně omezen, či dokonce zastaven. Po odeznění pandemie je pak
třeba firmu znovu rozeběhnout. Organizace musí podle některých odborníků mít
svůj tým organizován podobně, jako je tomu například v případě takzvaných
farmářských celků v hokeji interně může některé pracovníky zastoupit jiný
zaměstnanec firmy, ale v záloze by měli být pro kritické pracovní pozice
připraveni další pracovníci, kteří by v případě potřeby byli schopni na
uvolněná místa nastoupit. Každá společnost by měla mít v hledáčku dva nebo tři
lidi, kteří v případě, že klíčový zaměstnance zemře nebo firmu opustí, jej
dokáží nahradit. Kontakt na tyto lidi má přitom být neustále aktualizován.
Kevin Desouza z University of Washington si zase myslí, že firmy by měly pro
klíčové IT pozice vyškolovat hned několik pracovníků týmu, kteří by tak měli
mít poznatky z více oblastí. "Takže pokud některý z kritických pracovníků
odejde, nemusí se jeho nástupce učit příslušné činnosti zcela od začátku," říká
Desouza a dodává, že pokud se stane, že firma není dočasně schopná pokračovat
ve své obchodní činnosti, je nejlepší tento čas u IT pracovníků využít k
doškolení postaveném na bázi distančního vzdělávání, anebo se mohou tito
pracovníci věnovat například novým technologiím, které kvůli nedostatku času
zatím odložili do šuplíku. "Musíte své zaměstnance něčím zaměstnat, nebo se
poohlédnou po jiném místě," radí Desouza.


Díky wikis je spolupráce jednodušší
Jak jsme se zmínili už v hlavním článku, pro příchod pandemických onemocnění
doporučují analytici omezit fyzický kontakt zaměstnanců s vnějším okolím,
například formou distanční práce. Na trhu přitom už existuje řada aplikací,
které takovou činnost podporují. Kromě klasických řešení pro skupinovou
spolupráci, videokonferenčních, e-mailových či IM systémů mezi ně patří i
takzvané wikis, jež umožňují většímu počtu uživatelů pracovat na sdílených
dokumentech. Na adrese www.fluwikie.com je dokonce zřízena databáze, kde jsou
ohledně možné nákazy ptačí chřipkou detailní informace nejen o samotné nemoci,
ale i o tom, jak ji čelit v rámci firemní politiky (jednotlivé firmy tam
například mohou přispět se svými zkušenostmi či myšlenkami, jak pandemii
čelit). Firmy jako SAP či Motorola wikis zřídily pouze pro své vlastní
zaměstnance, kteří tak mohou přispívat svými názory, avšak výsledky nejsou
dostupné pro veřejnost. Tyto firmy přitom předpokládají, že takto vytvořené
wikis pak v budoucnu mohou sloužit třeba jako fórum pro sdílení třeba informací
o softwarových chybách, ale i k jednoduché editaci určitých firemních dokumentů
či tabulek.