Hlavní navigace

Kontrola platnosti elektronických dokumentů

Každý, kdo dostává elektronicky podepsaný dokument, může od nynějška zkontrolovat, zda se jedná o dokument důvěryhodný a zda jej budou úřady akceptovat. Dosud takové ověření vyžadovalo značné technické znalosti a zvládnutí takových úkonů jako importování kořenových certifikátů do prohlížeče.
15. 11. 2010

Sdílet

S nástrojem, který dala  bezplatně k dispozici firma Software602, stačí k vyhodnocení stavu elektronického dokumentu běžná uživatelská znalost a jakýkoliv počítač s přístupem k internetu.

Ověřovací formulář byl publikován na portále http://www.bezpapiru.cz.

„Chceme tak pomoci občanům i celé řadě organizací, které dostávají elektronické dokumenty podepsané elektronickým podpisem a nejsou schopny vyhodnotit jejich platnost. Prostě proto, že je to příliš složité,“ uvedl člen představenstva Software602 Pavel Nemrava. „Teď stačí dokument vložit do ověřovacího formuláře a během několika vteřin máte výsledek.“

Bezprostředně po vložení dokumentu do formuláře se uživateli zobrazí snadno srozumitelný text, a uživatel se tak dozví, zda může dokumentu důvěřovat a zda může počítat s tím, že jej budou akceptovat úřady, případně zda jej bude možné konvertovat na Czech POINTu do listinné podoby.

Formulář ověří:

- zda elektronický podpis (certifikát), jímž bylo podepsáno, byl vydán některou z kvalifikovaných certifikačních autorit v České republice (PostSignum, eIdentity a I. CA)

- zda tento podpis nebyl zneplatněn (zneplatnění podpisu je úkon odpovídající zablokování platební karty)

- zda nevypršela platnost tohoto podpisu,respektive certifikátu

- pokud jeho platnost vypršela, zda je možné doložit časovým razítkem, že v okamžiku podepsání byl platný

- zda v textu nebo vzhledu dokumentu nebyly dodatečně provedeny změny.

Kvalifikovaný elektronický podpis prokazatelně zajišťuje, kdo je autorem dokumentu a že dokument nebyl od okamžiku podepsání pozměněn. Z hlediska české legislativy má elektronický dokument s elektronickým podpisem stejnou právní sílu jako listina s notářsky ověřeným ručním podpisem.