Hlavní navigace

Kosmické sondy mohou pohánět živé elektrické články

 Autor: © Anterovium - Fotolia.com
Celá řada technologií se snaží napodobit postupy používané v živé přírodě. Nemohly by zdrojem energie pro elektroniku být přímo živé bakterie?
Pavel Houser 20. 2. 2012

Sdílet

Základní energetickou surovinou živých organismů je glukóza, není divu, že se objevily pokusy o baterii využívající cukrového roztoku (firma Sony). Některé technologie používané ve slunečních článcích se snaží kopírovat fotosyntézu, tedy využívají k zachytávání sluneční energie komplexy organických molekul. V Naval Research Laboratory (výzkumná instituce amerického námořnictva) nyní přišli s myšlenkou článků, jimž by energii dodávaly přímo živé bakterie.
Konkrétně se jedná o Geobacter sulfurreducens, což je druh prosperující i v anaerobním prostředí. Energii získává bakterie redukcí kovů z jejich sloučenin. Používají se proto např. k vychytávání uranu z roztoků, kdy výsledkem reakce je nerozpustný kov, který tak z prostředí „vypadne".
Na podobném principu lze postavit článek, který dokáže produkovat dostatek energie pro pohyb menších vozítek asi tak do hmotnosti 2 kg – rovery Spirit, Opportunity nebo Curiosity by tato technologie zatím nezvládla. Relativně menší maximální výkon lze řešit pomocí kondenzátoru, takže zařízení by dokázala i poskakovat. Podobné články by se mohly uplatnit třeba při průzkumu Marsu nebo v hlubinách oceánů. Jinak dosud sondy spoléhají především na fotovoltaické články nebo na jaderný pohon založený na rozpadu plutonia.
U použití bakterií v kosmickém prostředí je třeba splnit požadavky bránící mikrobiální kontaminaci, tj. zajistit, aby se bakterie nedostaly z uzavřeného prostoru (i když v nejpřísnější podobě se tato pravidla uplatňují jen tam, kde očekáváme možnost mimozemského života). V případě výzkumu pod mořskou hladinou mohou být zase problémem plyny vznikající při elektrochemické reakci, které mění hustotu článku. Na druhé straně s nimi lze ale i aktivně pracovat a občas se pohybovat jejich vypouštěním či změnou objemu, podobně jako např. u balónu. Zde již bakteriální palivové články byly nasazeny i v praxi.

Zdroj: Popular Science