Hlavní navigace

Kritická firemní data nejvíc ohrožují zaměstnanci, potvrzuje další průzkum

21. 1. 2022

Sdílet

 Autor: Western Digital
Téměř jeden zaměstnanec ze čtyř uvádí, že během uplynulých 12 měsíců mohl ohrozit bezpečnost vysoce citlivých firemních dat a 68 % správců dat uvádí, že chování zaměstnanců je větší hrozbou pro bezpečnost citlivých dat než akce hackerů.

Western Digital zveřejnil výsledky výzkumu, který mapoval přístup k citlivým datům u více než 2 000 zaměstnanců a jejich chování (jako uživatelů dat) a zaměstnavatelů (jako správců dat) napříč evropskými zeměmi a zeměmi středního východu.

Výzkum zjistil, že 68 procent správců dat míní, že chování zaměstnanců je větší hrozbou pro bezpečnost citlivých dat než akce hackerů a že jedna ze čtyř kritických událostí vztahujících se k bezpečnosti dat ve firmě měla původ přímo u zaměstnanců.

Uživatelé dat si jsou při práci s daty vědomi možného rizika. Ve skutečnosti 22 procent uživatelů dat připustilo možnost, že během uplynulých 12 měsíců ohrozili bezpečnost citlivých dat (ať už vědomě, nebo náhodou). Tento fakt byl dále potvrzen téměř dvěma třetinami (62 procent) řídicích pracovníků, kteří uvedli, že zaznamenali bezpečnostní hrozby a podobné události během uvedeného časového období.

Zkoušíte ve firmě 3D tisk?

21 %
13 %
9 %
57 %
Odpovědělo 164 čtenářů.

Mnoho uživatelů dat se nadále dostává do problémové situace, když se dopouští chování, které ohrožuje bezpečnost dat, zejména v případě sdílení a ukládání dat. Více než polovina uživatelů (55 procent) má přistup k takovému typu dat, ke kterému by přístup mít neměli. To je znepokojující informace, zejména když je navíc 98 procent správců dat přesvědčeno, že zabezpečení by mělo být posíleno především v případě ukládání a přenosu vysoce citlivých dat.

Cloud22

Výzkum plně potvrdil zřejmý rozpor v chování zaměstnanců u metody, jakou skutečně sdílejí data a u jejich představy, jaký je nejbezpečnější způsob, jak citlivá data sdílet. Mezi zaměstnanci byly nejběžnější způsoby, jak citlivá data sdílet a přenášet: email (47 procent), cloudové nebo online sdílení (45 procent), následoval pevný nebo SSD disk (31 procent) a USB disk (25 procent). Tato čísla napovídají, že jednoduchost a zažitá praxe jsou klíčovými faktory v rozhodovacím procesu uživatelů dat, pokud jde o to, jak sdílet citlivá data.

Mezi technologie, o kterých jsou firmy a podniky přesvědčeny, že jsou důležité při využití fyzických disků pro uložení vysoce citlivých dat, patří:

  • Konzistentní výkon a spolehlivost (66 procent).
  • Šifrování (60 procent).
  • Zvýšené zabezpečení / možnost chránit data vzdáleným přístupem, pokud je disk ztracen nebo odcizen (55 procent).
  • Vysoká kapacita (55 procent).
  • Zvýšené možnosti ověření a autentifikace (50 procent)
 

Získejte pro svůj produkt či službu ocenění IT produkt roku! Soutěž „IT produkt roku“ vyhlašuje redakce Computerworldu s cílem vyzdvihnout výrobky disponující vlastnostmi, které je významně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Může přitom jít jak o celkově inovativní pojetí produktu, tak o jednotlivé funkční zdokonalení, výrazně zjednodušené ovládání nebo třeba o výjimečně příznivou cenu.

Soutěž probíhá ve třech samostatných kolech v kalendářním roce a každý postupující produkt či služba do jednoho ze tří finálových kol získává právo na titul IT produkt roku.

Máte-li zájem účastnit se soutěže IT produkt roku, neváhejte. Kontaktujte nás prosím na itprodukt@iinfo.cz.

O přihlášku a více informací si můžete napsat nebo zavolat na telefonech 776 204 420 nebo 604 266 707 či 725 326 893, případně na také na adrese itprodukt@iinfo.cz.