Hlavní navigace

Média USB flash se ztrácejí méně

3. 2. 2010

Sdílet

Společnost Credant Technologie vyčíslila počty médií USB flash, které lidé zapomněli v kapsách oblečení daného do čistíren.
Pavel Houser 3. 2. 2010

Výzkum byl proveden v Londýně a absolutní číslo (4 500 zapomenutých disků za sledované období) samo o sobě nemá příliš vypovídací hodnotu. Zajímavé ale je, že Credant dělala stejný průzkum i před rokem, kdy tento počet byl výrazně vyšší – jak se tedy zdá, lidé si na média přece jen začali dávat větší pozor.

Druhý výzkum byl proveden v londýnských a newyorských taxících, kde lidé v loňském roce zapomněli 12 500 notebooků, iPhonů a dalších podobných zařízeních. Průzkum Ponemon Institute uvádí, že ve firmách, kde došlo k narušení zabezpečení, byla nejčastější příčinou právě ztráta mobilního zařízení nebo paměťového média, eventuálně kopírování citlivých informací na nezabezpečené počítače mimo firemní síť. Počítače s důvěrnými daty houfně mizí například také v hotelech a na letištích, ať už je příčinou zapomenutí nebo krádež.

Robert Siciliano, CEO společnosti IDTheftSecurity.com, doporučuje na americkém Computerworldu firmám okamžité splnění následujících pravidel:

- šifrování médií USB flash

- na mobilních zařízeních by vůbec neměla být data, jejichž ztráta by znamenala kompromitování, porušení shody s regulačními požadavky apod.

- zamykat mobilní telefony a chránit je silným heslem

skoleni31_1

- zformátovat opakovaně systém mobilního telefonu před tím, než je vyhozen, recyklován apod.