Hlavní navigace

Menší firmy si neví rady se správou mobilních zařízení

11. 10. 2012

Sdílet

 Autor: © Paulus Nugroho R - Fotolia.com
Nový průzkum na druhou stranu ukázal, že až 35 % dotázaných profesionálů věří, že používání mobilních zařízení přispělo k rovnováze mezi jejich firemním a osobním životem.

Z průzkumu společnosti CDW vyplývá, že i přes velké množství soukromých mobilních zařízení používaných v zaměstnání nemá 67 % manažerů IT tušení o existenci nástrojů pro správu mobilních zařízení (MDM). Pouze 22 % z těch, co o MDM něco vědí, přitom tuto technologii uvedlo do praxe nebo to mají teprve v plánu.

Ve své zprávě CDW dále uvádí, že téměř ve všech menších podnicích si používání mobilních zařízení chválí. Firmy vyzdvihují především zvýšení efektivity zaměstnanců, a to i při vědomí bezpečnostních rizik a jiných komplikací. Většina respondentů také považuje mobilní zařízení za důležitého pomocníka při řešení firemních úkolů. 75 % z nich jejich používání označilo za nezbytně nutné a podobné množství je dokonce přesvědčeno, že bez mobilních zařízení by společnost přišla o svou konkurenceschopnost.

Společnost CDW pro svůj průzkum vybrala rozmanitý vzorek respondentů z oblasti maloobchodu, stavebnictví, stravování, výroby či služeb. V 50 % případů prý šlo přímo o profesionální koncové uživatele – od generálních ředitelů, přes viceprezidentů až po obchodní manažery. Druhá polovina oslovených respondentů působí na technických pozicích.

Na otázku, jak mobilní zařízení přispěla k pracovnímu výkonu, 60 % oslovených profesionálů zmínilo lepší komunikaci mezi kancelářskými a ostatními pracovníky a mezi firmou a zákazníky. 35 % pracovníkům používání mobilních zařízení pomohlo zlepšit rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem a podle dalších 34 % mobilní technologie přispěly ke zjednodušení firemních procesů. Jen malá část mobilních zařízení používaných ve firemním prostředí přitom vlastní samotná firma. 89 % respondentů se totiž v zaměstnání spoléhá na vlastní přístroj.

Podle CDW se rostoucí popularita tabletů a smartphonů projevuje i ve firemním prostředí. Počet tabletů používaných v zaměstnání podle respondentů vzrostl přibližně o 117 % a smatphonů asi o 33 %. Právě smartphony jsou vůbec neoblíbenějším zařízením mezi oslovenými profesionály – 81 % z nich prý chytrý telefon používá v průměru alespoň dvě hodiny denně. S 65 % následující notebooky používané v průměru 4,1 hodiny denně a tablety s 25 % a 1,7 hodinami.

Navzdory pozitivně vyznívajícím údajům však menší firmy často zapomínají na další oblasti spojené s používáním mobilních přístrojů. Jen 28 % firem totiž pro mobilní zařízení optimalizovalo své webové stránky a jen 14 % dalších nabízí zákazníkům vlastní mobilní aplikaci.