Hlavní navigace

Mezi špičková smart cities patří Singapur, Londýn a Barcelona

22. 3. 2018

Sdílet

 Autor: © cienpiesnf - Fotolia.com
Programy smart city jsou omezovány malým rozpočtem, nedostatkem infrastruktury a krátkodobým plánováním, největší dopad na zavádění smart city má visionářské vedení měst. Vychází to z globálního průzkumu společností Philips a SmartCitiesWorld.

Na příkladu Singapuru, Londýna a Barcelony, které jsou uváděny jako jedny z měst s nejlepším využitím programu smart city, se ukazuje, že vizionářské vedení města je podle 56 % respondentů nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím úspěch jednotlivých programů Smart city. Výzkum poukazuje na důležitost vlivu osvícených vůdců s dlouhodobou vizí, která zahrnuje spolupráci mezi jednotlivými úřady a ministerstvy.

Výhody principu smart city jsou podle výsledků studie, která uvádí Barcelonu jako exemplární příklad, nezanedbatelné – došlo k vytvoření přibližně 47 000 pracovních míst díky implementaci systému internetu věcí (IoT), došlo k úspoře 42,5 milionů EUR za vodu a vygenerování částky 36,5 milionů EUR za rok díky systému inteligentního parkování.

Zatímco jeden z deseti zástupců místních orgánů uvedl, že na rozvoj programu smart City nemají dostatečnou kapacitu, překážkou často bývají také rozpočtová omezení, nedostatek infrastruktury a krátkodobé plánování.

Nejběžnějšími překážkami jsou rozpočtová omezení (23 %) a nedostatečná infrastruktura (19 %), což ukazuje, že zajištění investic do projektů smart city není snadný úkol. Výsledky zprávy však naznačují, že projekty, které přinášejí krátkodobé zisky a v dlouhodobém hledisku i zlepšení infrastruktury, mohou překonat tyto problémy, příkladem může být například projekt pouličního osvětlení v San Jose a inteligentního LED osvětlení v Los Angeles, které přinášejí roční úspory nákladů ve výši 9 milionů USD se zaručenou návratností do 7 let.

Zpráva také ukazuje, že není neobvyklé, když město využívá 50 % svého energetického rozpočtu na pouliční osvětlení. Zavedení inteligentní technologie osvětlení nejenže snižuje spotřebu energie, ale také bylo zjištěno snížení míry kriminality, podpora místních podniků a vytvoření příjemnějšího prostředí pro obyvatele.

Je důležité plně si uvědomit všechny výhody programu smart city. Města spotřebovávají 70 % světové energie a do roku 2050 budou městské oblasti domovem 6,5 miliardy lidí na celém světě, což je o 2,5 miliardy více než dnes. Aby města dále mohla splňovat všechny dosavadní požadavky související se zvyšující se obsazeností a spotřebou energií, musí místní orgány řešit potenciální problémy spojené s technologiemi, komunikací, bezpečností dat a využitím energií.

„Městské úřady čelí složitým a náročným rozhodnutím týkajícím se infrastruktury, snaží se udržet stávající kvalitu služeb a zároveň investují do jejich zlepšení, snaží se přizpůsobit nárůstu obyvatelstva a zajistit vyšší udržitelnost - to vše v rámci omezených rozpočtů," řekl Jacques Letzelter, manažer segmentu ve společnosti Philips Lighting.

Cloud22

Zpráva se zabývá také otázkou, jaký význam hraje rostoucí uplatnění internetu věcí na úspěchu programu smart city. Nové přístupy ve sběru dat (35 %), poskytování služeb (15%) a řízení městských zdrojů (13%) byly zařazeny mezi tři hlavní oblasti, u kterých by implementace internetu věcí byla pro města nejúčinnější. Zpráva však poukazuje také na to, že implementace nových technologií a programu smart city je pro každé město odlišná.

Všechna tři vybraná města jsou specifická svým smart city programem. Singapur je například ceněn díky svému inovativnímu přístupu k infrastruktuře, včetně budov, dopravy a využití podzemních prostor.  Londýn jde příkladem se svým zaměřením na komunity při zavádění technologií. Barcelona je pak výjimečná podporou změn na nejvyšší vládní úrovni.