Hlavní navigace

Microsoft a jeho strategie v cloud computingu

Sdílet

Cloud computing se v poslední době stává tématem, o kterém se diskutuje stále častěji a do budoucna se o něm bude mluvit ještě více. Ačkoli by se mohlo zdát, že cloud computing je zcela nová myšlenka, je Microsoft v této oblasti aktivní již 15 let. Příkladem může být využití služby Hotmail.

Cloud computing je stručně řečeno koncept, kdy si uživatel již náročné aplikace nemusí kupovat ani instalovat na svůj počítač nebo firemní server nový software. Naopak, od poskytovatele cloud computingu si potřebný software objedná ve formě služby, ke které přistupuje prostřednictvím svého webového prohlížeče či lokální klientské aplikace. O veškerou údržbu a správu dat, aktualizace aplikací atd. se pak stará výhradně poskytovatel cloud computingu.

Výhody cloud computingu
Využití modelu cloud computingu s sebou přináší celou řadu výhod. Mezi nejdůležitější patří rychlost nasazení nových IT řešení, investiční úspory, nemluvě o snadné správě a údržbě. Uživatel a jeho IT oddělení se přitom nestará o náročnou implementaci, nastavení a provoz serverových systémů. Potřebný software si pořizuje ve formě služby, za kterou platí pravidelný poplatek. Dalšími přednostmi tohoto řešení je také rychlá přizpůsobivost, například když se vaše firma rychle rozroste, nebo naopak zeštíhlí.

Pro koho je cloud computing

Uživatelem cloud computingu mohou být jak firmy, tak uživatelé z řad domácností. Firmám ušetří náklady na serverové a infrastrukturní produkty a potřebný hardware, ale také náklady na IT techniky, kteří jsou k jejich provozu nezbytní. Výhody cloud computingu přitom může využívat jednak malá či střední firma, která nemá vlastní IT oddělení a každou korunu investovaných prostředků pečlivě zvažuje, jednak velká firma, která hledá cestu, jak optimalizovat využití investičních a provozních prostředků a jak se soustředit především na svůj „core business.“

Nabídka Microsoftu
V rámci služeb Microsoft Online, které byly oficiálně uvedeny na český trh dne 22. 4. letošního roku, nabízí Microsoft první čtveřici cloud computingových aplikací – Microsoft Exchange Online, Office SharePoint Online, Office Communications Online a Office Live Meeting, který jako jediný zůstává pouze v angličtině, ostatní jsou již k dispozici v české lokalizaci. Ve všech čtyřech případech se přitom jedná o online verze zaběhnutých serverových produktů Microsoftu. K těmto současným čtyřem aplikacím pak ještě během letošního roku přibude navíc i cloud computingová verze připravovaných Microsoft Office 2010.

Celá sada služeb Microsoft Online zahrnující Microsoft Exchange Online, Office SharePoint Online, Office Communications Online a Office Live Meeting stojí 220 Kč měsíčně na jednoho uživatele, což pro společnost s 250 zaměstnanci znamená za tři roky úsporu ve výši až 50 % nákladů na IT.

Jednotlivé produkty lze však získat také zvlášť. Asi nejznámější a nejatraktivnější službou z nabídky služeb Microsoft Online bude Microsoft Exchange Online Standard, který za 110 Kč měsíčně na 1 uživatele nabízí všechny funkce Microsoft Exchange Serveru včetně podpory přímé synchronizace e-mailů, kalendáře, kontaktů, úkolů a poznámek na mobil. V ceně služby je navíc zahrnut i Microsoft Forefront Security for Exchange Server, což je špičkový antivirový a antispamový nástroj, který využívají téměř všechny velké korporace u nás i v zahraničí.

Další produkt, SharePoint Online, který se se prodává za 115 Kč měsíčně na 1 uživatele, nabízí kompletní portálovou platformu – tj. sdílené pracovní prostory, intranet (včetně osobních stránek, blogů, diskusních fór, kalendáře, dotazníků atd.), platformu pro sdílení znalostí (wiki), formulářové služby a samozřejmě řízení uživatelských práv na úrovni uživatelů a uživatelských skupin. Každý uživatel má přitom přidělen prostor o velikosti 250 MB.

Další v pořadí je služba Office Communications Online, která přináší všechny výhody řešení pro sjednocenou komunikaci, jež jsou nabízeny Office Communications Serverem. Součástí měsíčního poplatku 45 Kč na uživatele je plná desktopová licence na Microsoft Office Communicator, který slouží k obsluze všech klíčových funkcí – tedy pro Instant Messaging, Voice over IP telefonování i komunikaci s využitím videa.

Pro zájemce o video a telekonference je připravena poslední ze služeb, Office Live Meeting Online, a to za cenu 100 Kč na 1 uživatele měsíčně. Uživatel získá příležitost pořádat nejen online videokonference mezi více uživateli, ale také realizovat nejrůznější prezentace se sdíleným plátnem, virtuálním flipchartem či sdílenou plochou.

Závěr
Cloud computing je zejména pro firmy a začínající podnikatele mimořádně zajímavou alternativou, jak získat rychle a levně profesionální řešení, která používají velké organizace a firmy. Může se rovněž stát zajímavým způsobem, jak zajistit ve firmě potřebné inovace nebo jak realizovat úspory na IT infrastruktuře a její technické podpoře. Při rozhodování o cloud computingu byste pak vždy měli dbát nejen na poměr cena/výkon, ale také na to, kým konkrétně a jak je zajištěna serverová infrastruktura poskytovatele, jaká je k dispozici technická podpora a jaké garance. Více na adrese http://www.microsoft.com/online.

Aleš Růžička, manažer divize Information Worker, Microsoft