Hlavní navigace

Microsoft rozšířil JavaScript pro vývoj velkých projektů

 Autor: © Mike Kiev - Fotolia.com
Rozšíření TypeScript, které je schopno vytvořit standardní JavaScript, nabízí takové možnosti jako definované typy proměnných nebo třídy a moduly. Je připraveno i rozšíření pro Visual Studio.
Tadeáš Pelech 2. 10. 2012

Sdílet

Společnost rozšířila JavaScript o sadu pokročilých možností vývoje, díky kterým je možné vytvářet komplexní aplikace spouštěné v prohlížeči uživatele. Díky nadstavbě TypeScript je programování v JavaScriptu srovnatelné s prací s objektovými jazyky jako C++ nebo Java.

„Posledních pět let od našich zákazníků slýcháme nářky nad tím, že napsat plnohodnotnou aplikaci v JavaScriptu je příliš náročné,“ říká Anders Hejlsberg, vrchní architekt jazyka C# v Microsoftu. Dodal, že TypeScript by měl nabídnout nové způsoby vývoje aplikací v JavaScriptu, protože obsahuje základy pro automatické odhadování kódu, nástroje pro ladění a následné úpravy a lepší orientaci v rozsáhlejších zdrojových kódech.

Podle Hejlsberga vyvíjeli specialisté Microsoftu tento nástroj více než dva roky. Nyní je k dispozici jak specifikace, tak kompilátor zdrojového kódu. Obojí v rámci úložiště open source CodePlex. Uživatelé nástroje MS Visual Studio mohou získat modul plugin.

Hejlsberg vysvětlil, že TypeScript není nový jazyk, ale spíš nadstavba stávajícího. Vývojáři programují v Javascriptu a využívají možnosti TypeScriptu. Potom celý program převedou pomocí kompilátoru na standardní JavaScript. „TypeScript podporuje všechny příkazy i knihovny JavaScriptu,“ prohlásil Hejlsberg. „Kompilátor TypeScriptu vytváří standardní JavaScript. Výsledný program je možné spustit v libovolném prohlížeči podporujícím JavaScript,“ dodal.

MS TypeScript„JavaScript byl navržen jako skriptovací jazyk, nikoli jako prostředek pro vývoj složitějších aplikací využívajících třídy a moduly,“ vysvětlil Hejlsberg. „JavaScript je plně dynamický jazyk, který nepodporuje statické typy. Což je ale základ všech současných vývojových prostředí,“ konstatoval.

V případě využívání statických typů může kompilátor poskytnout podrobnější informace o chybách v programu a také lépe předpovídat, co programátor zamýšlí, a usnadnit mu vkládání kódu. Například ve Visual Studiu umožní TypeScript využít nástroj IntelliSense na stejné úrovni, jako to zvládá u ostatních vyšších jazyků se statickými typy.

TypeScript také nabízí modularitu a vytváření tříd. To vývojáři umožní používat některé části programu opakovaně. Modularita pomůže u rozsáhlejších projektů, na kterých pracuje větší skupina lidí.

Microsoft není první, kdo se snaží rozšířit možnosti JavaScriptu. Například Google zvolil jinou cestu v podobě vlastního jazyka Dart. Podle Hejlsberga má však proti němu TypeScript výhodu v tom, že vývojáři mohou dále používat JavaScript a nemusí se učit nový programovací jazyk.

Specifikace TypeScriptu jsou volně k dispozici v rámci smlouvy OWFa 1.0, kompilátor je nabízen jako open source v rámci licence Apache 2.0.